Translate

torek, 24. januar 2012

KRONANJE DEVICE MARIJE V NEBESIH

KRONANJE DEVICE MARIJE V NEBESIH


  

Klic Božje Ljubezni - Januar 2000

(Iz razodetij MARIJE OD JEZUSA IZ AGREDE,
opatinje samostana Brezmadežnega Spočetja,

1602-1665)  

SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU!

Pozdravljena Kraljica, Mati Usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše!

Jezus je pred svojim trpljenjem rekel svojim učencem: "Naj se ne žalosti vaše srce! Verujte v Boga, verujte tudi v Mene! V hiši Mojega Očeta je mnogo bivališč!" (Jan. 14:1).

S tem je hotel Gospod zagotoviti, da je v Nebesih dovolj prostora in dovolj nagrad za vse, četudi so njihova zasluženja različna. Nihče ni žalosten, ko vidi, da so drugi bolj obdarovani z milostmi in so v kreposti bolj napredovali, kajti v Božji hiši je mnogo stopenj. Vsak je s svojim zadovoljen. Nobeden ne zavida drugemu. Ravno to je ena velikih blaženosti v Nebesih.

Rekla sem, da je Marija bila povišana na "najvišje mesto", na "najvišjo stopnjo", namreč na prestol presvete Trojice (Raz. 1:4; 3:21).

Te izraze sem uporabila, da bi tako razložila velike skrivnosti, saj jih uporabljajo tudi svetniki in celo Sveto pismo jih tudi uporablja. Tako se mi za izražanje ni potrebno opravičevati. Za manj poučene pridajam opomobo:

Bog je čist, breztelesen Duh in hkrati neskončen, neizmeren in nedojemljiv. On izpolnjuje vse in je navzoč v vseh stvareh. Nobeden ga ne more doumeti, obseči ali vključiti v samega sebe. Svetniki ne vidijo Boga s svojimi telesnimi očmi, marveč z duhovnimi očmi. Če pa govorimo po zemeljski in materialni predstavi, vidijo Boga na določenem kraju, največkrat je Bog na Svojem Prestolu, kjer ima presveta Trojica svoj sedež, čeprav ima svoje Veličastvo v Samem Sebi in se Sam razodeva svetim. S tem pa ne pravim, da presveta Kristusova človeškost in njegova presveta Mati v nebesih nimata odličnejšega mesta kot svetniki, prav tako ne trdim, da med blaženimi, ki bodo nekoč v nebesih, ne bo razlik v stopnjah večje ali manjše oddaljenosti od Jezusa in Marije. Sicer pa to ni mesto za natančnejši opis.

"Božji prestol" imenujemo torej kraj, kjer se Bog razodeva svetnikom kot izvor in vzrok njihove slave, kot večni neskončni Bog, ki ni od NIKOGAR ODVISEN. Od NJEGA PA SO ODVISNE VSE STVARI, saj se razodeva kot Gospod, Kralj, Sodnik in Lastnik vsega, kar obstaja. To DOSTOJANSTVO pripada tudi JEZUSU KRISTUSU, kolikor je po SVOJEM BISTVU BOG, kolikor pa je človek, z bistveno zedinjenostjo. Zato kraljuje tudi po svoji človeškosti kot najvišji Kralj, Gospod in Sodnik. Svetniki pa, čeprav njihova slava in čast presegata vso človeško predstavo, so SLUŽABNIKI IN PODLOŽNIKI NJEGOVEGA VEČNEGA VELIČASTVA.

Po Kristusu, je ČASTITLJIVOSTI DELEŽNA TUDI MARIJA, čeprav na nižji stopni kot Njen presveti Sin. ONA VEDNO STOJI NA DESNICI SVOJEGA SINA kot KRALJICA, gospodarica in zapovednica VSEH USTVARJENIH BITIJ. NJENO GOSPOSTVO SEGA TAKO DALEČ KOT GOSPOSTVO NJENEGA SINA, vendar na DRUGI NAČIN. (776)

Po tem, ko je Marija zavzela svoj prostor na tem vzvišenem prestolu, je Gospod nebeškim trumam razložil odlike, ki jih je deležna.

VEČNI OČE, prapočetnik vseh stvari, je dejal angelom in svetnikom:
"Naša hči Marija je po našem večnem sklepu izbrana izmed vseh stvari IN OD NAS PREVZETA. Ona nam je pred vsemi drugimi PRIPRAVILA NAJVEČJE VESELJE. NIKOLI SE NI IZKAZALA NEVREDNE ČASTI HČERE. ONA IMA PRAVICO DO NAŠEGA KRALJESTVA. Zato naj bo priznana kot GOSPODARICA, in EDINA kot OKRONANA KRALJICA."

Učlovečena Beseda je govorila:
"Moji pravi telesni Materi PRIPADAJO VSE STVARI, KI SEM JIH USTVARIL IN ODREŠIL. NAD VSEM, kar POSEDUJEM KOT KRALJ, naj bo tudi ONA ZAKONITA in NAJVIŠJA KRALJICA."

Sveti Duh je dodal:
 Ker je Marija MOJA IZBRANA NEVESTA, ki se je IZKAZALA V ZVESTOBI, ji PRIPADA KRONA KRALJICE ZA VSO VEČNOST." (777)

Po teh besedah so tri Božje Osebe postavile na GLAVO PREBLAŽENE DEVICE KRONO ČUDOVITEGA SIJAJA in tako NEPRECENLJIVE VREDNOSTI, saj ni bila doslej nikoli DAROVANA LE USTVARJENEMU BITJU.


 Ob istem času je s prestola prišel glas:

"Prijateljica, IZBRANA IZMED VSEH STVARI! NAŠE KRALJESTVO PRIPADA TEBI! Ti si GOSPODARICA, ZAPOVEDNICA in KRALJICA NAD SERAFINI, nad VSEMI NAŠIMI SLUŽABNIKI, nad angeli in nad vesoljem stvarstva. PAZI, UKAZUJ in VLADAJ SREČNO NAD NJIMI, kajti po NAŠEM NAJVIŠJEM SKLEPU TI DAJEMO SLAVO, VELIČANSTVO IN OBLAST.

S SVOJEGA KRALJEVSKEGA PRESTOLA VLADAJ DO SREDINE ZEMLJE. Z MOČJO, KI TI JO PODELJUJEMO, BOŠ PODREDILA PEKEL IN VSE NJEGOVE PREBIVALCE. VSI SE TE BODO BALI KOT NAJVIŠJE ZAPOVEDNICE in GOSPODARICE NAD TISTIMI BREZNI, v katerih BIVAJO NAŠI SOVRAŽNIKI. VLADAJ NAD ZEMLJO IN NAD VSEMI STVARMI, KI ŽIVIJO NA NJEJ. TVOJIM ROKAM IN TVOJI VOLJI PREDAJAMO MOČ, DA VLADAŠ NAD NEBESI, nad DEŽJEM in SADOVI ZEMLJE in od TEGA DARUJEŠ, KOT TI UGAJA.

CELO NAŠA VOLJA BO PAZILA NA TO, DA IZPOLNI TVOJO. TI BOŠ KRALJICA IN GOSPODARICA VOJSKUJOČE SE CERKVE, njena VARUHINJA, PRIPROŠNJICA, MATI in UČITELJICA. BODI POSEBNA ZAŠČITNICA KATOLIŠKEMU KRALJESTVU!
Če te bodo ti, verniki in vsi Adamovi otroci iz srca klicali, ti služili in si pridobili Tvojo naklonjenost, jim boš v njihovih stiskah pomagala. Za naše prijatelje, pravične, boš PRIJATELJICA, VARUHINJA in VODITELJICA. NAREDIMO TE ZA VARUHINJO NAŠIH BOGASTEV in ZA ZAKLADNIČARKO NAŠEGA BLAGA. V TVOJE ROKE POLAGAMO NAŠE MILOSTI IN DAROVE, DA JIH TI PODELJUJEŠ. NIČESAR NOČEMO DATI SVETU, RAZEN PO TVOJIH ROKAH in NIČESAR NE ODREČEMO LJUDEM, KAR JIM TI ODOBRIŠ. MILOST SE BO PRELIVALA PREKO TVOJIH USTNIC (Ps 44:3) PRI VSEH TVOJIH PROŠNJAH IN ODREDBAH V NEBESIH IN NA ZEMLJI. ANGELI IN LJUDJE TI BODO POSLUŠNI. VSE, KAR JE NAŠE, JE TUDI TVOJE, KOT SI VEDNO BILA NAŠA LAST. TI BOŠ Z NAMI VEČNO VLADALA." (778)

Da bi se ta sklep izvršil in BI KRALJICI NEBES DANE PREDNOSTI STOPILE V VELJAVO, je Vsemogočni velel celemu nebeškemu dvoru, angelom in svetnikom, naj se DEVICI MARIJI POKLONIJO in jo PRIZNAJO ZA KRALJICO. V tem čudežu je bila skrita še posebna skrivnost. Blažena Mati naj bi bila poplačana za ono čaščenje, ki ga je v svojem življenju v svoji globoki ponižnosti izkazovala svetnikom, ko so se ji prikazovali. Angeli in svetniki so počastili Kraljico nebes na podoben način, kot so se klanjali Kristusu.


Tisti svetniki, ki so bili v Nebesih s telesom in dušo, so SE VRGLI NA TLA IN ČASTILI SVOJO KRALJICO TUDI S TELESNIM IZKAZOVANJEM POBOŽNOSTI. KRONANJE MARIJE JE POTEKALO V ČUDOVITEM VELIČASTJU in je prineslo novo, poudarjeno VESELJE ZA VSA NEBESA. Posebno globoko so to doživljali sveti JOŽEF, sveti JOAHIM in sveta ANA in vsi ostali sorodniki KRALJICE NEBES, predvsem pa njenih TISOČ ANGELOV VARUHOV.

Nad Srcem poveličanega telesa Kraljice nebes so svetniki videli SIJOČO KRISTALNO PLOŠČO NEIZREKLJIVE LEPOTE. V njih je vzbudila izredno občudovanje in veselje. SVETLEČI KRISTAL je kot NAGRADA in PRIČEVANJE, da je Marija V SVOJEM SRCU NOSILA V PRESVETEM ZAKRAMENTU NAVZOČE MESO, ki je postalo BESEDA in ga sprejela BREZ MADEŽA Z NAJVEČJO POBOŽNOSTJO, LJUBEZNIJO in SPOŠTOVANJEM. Od drugih nagrad in kron, ki jih je prejela, ne morem primerno govoriti. Kažem na blaženo gledanje v nebesih, KJER JO BO VSAK SPOZNAL PO SVOJEM ZASLUŽENJU. (780)

____

Sedaj zapuščamo Kraljico Nebes na DESNICI SVOJEGA PRESVETEGA SINA, kjer bo VLADALA VSO VEČNOST in se obrnimo nazaj k apostolom in učencem, ki so še vztrajali ob grobu presvete Device v dolini Jozafat.

Peter in Janez sta tretjega dne opazila, da je nebeška glasba utihnila. Razsvetljena od Svetega Duha sta sklepala, da je PRESVETA MATI VSTALA in je bila PRAV TAKO KOT NJEN SIN S TELESOM IN DUŠO VZETA V NEBESA.

Peter, kot poglavar Cerkve, je še istega dne ob grobu zbral vse apostole, učence in druge verne. Potem so na PETROVO POVELJE DVIGNILI KAMEN, s katerim je bil GROB ZAPRT, in grob NAŠLI PRAZEN, BREZ SVETEGA MARIJINEGA TRUPLA. Njeno gornje oblačilo je še ležalo tam, kot da še pokriva njeno telo. Iz tega so sklepali, da je šla SKOZI OBLEKO IN KAMEN, NE DA BI JU PREMAKNILA. Peter je vzel gornjo obleko in mrtvaški prt in jima izkazal čast. Isto so storili tudi drugi navzoči, ki so bili sedaj prepričani, da je presveta Devica Marija vstala in bila vzeta v Nebesa. Z veseljem in bolečino so hvalili ta čudež in so peli psalme in hvalnice v poveličevanje Gospoda in Njegove presvete Matere. (781)

Prevzeti od začudenja in ljubezni, so vsi gledali v grob. Niso se mogli ločiti od njega, dokler se jim ni vidno prikazal angel Gospodov in jim govoril:

"Možje Galilejci, zakaj ostajate tu in se čudite? Vaša in naša Kraljica živi s telesom in dušo v Nebesih, kjer bo VEČNO VLADALA S KRISTUSOM. Pošilja mene, da potrdim to resnico in vam v Njenem imenu rečem, da vam ponovno priporoča sveto Cerkev, spreobrnenje duš in ŠIRJENJE EVANGELIJA. Ona tudi želi, da bi kmalu zopet opravljali SVOJE MISIJONSKO DELO. IZ NEBES BO SKRBELA ZA VAS."


To sporočilo je opogumilo apostole. Na svojih potovanjih, čisto posebno pa ob uri svoje mučeniške smrti, so bili deležni pomoči Matere Božje, zlasti, ker se je vsakemu od njih v njegovi zadnji uri prikazala in njihove duše privedla h Kristusu.

Drugi dogodki o smrti in vstajenju preblažene Device mi niso bili razodeti. V vsem opisu življenja povem samo to, kar mi je bilo razodeto in za kar mi je bilo rečeno, naj zapišem.NAUK NEBEŠKE KRALJICE


Moja hči, če bi mi karkoli lahko zmanjšalo uživanje najvišje blaženosti ali me moglo boleti, bi to bilo žalostno stanje, v katerem se sedaj nahaja Cerkev. Ljudje vedo, da Me imajo Nebesih za svojo Mater Priprošnjico in Zavetnico in da je moja naloga in moja želja, da jim pomagam in jih vodim v večno življenje. Najvišji mi je podelil številne prednosti, da jih uporabim kot Mati Usmiljenja v dobro ljudi. Ampak oni me ovirajo, da bi jim storila dobro. Mnogi gredo v pogubo, ker me ne kličejo iz vsega srca. Sicer bolečin ne morem več občutiti. Ljudje si namreč sami nalagajo večno trpljenje, meni pa ne dopustijo, da bi jim pomagala. (783)
 
Cerkev je od nekdaj vedela, kaj PREMORE MOJA PRIPROŠNJA IN KAKŠNO MOČ IMAM V NEBESIH, DA VSEM POMAGAM. Tisoče in tisoče čudežev, uslišanj molitev in milosti sem pridobila za svoje častilce. Številne duše, ki sem jih rešila, in vendar jih je samo malo v primerjavi s tistimi, ki bi jih lahko rešila in jih želim rešiti. Svet in čas hitita. Ljudje pa so pretogi za čaščenje Boga. Otroci Cerkve se zapletajo v hudičeve zanke. Število grešnikov se dviguje, in njihova krivda se veča, ker ljubezen ugaša. Vse to se dogaja, čeprav je Bog postal človek, poučil svet s svojim zgledom in naukom, ga odrešil s svojim trpljenjem in smrtjo in mu dal odrešilni evangelij. On sam je proslavil Cerkev s čudeži, razsvetljenji in milostmi po svojih svetnikih. Razen tega On bogato deli svoje dobrote in zaklade Svojega Usmiljenja po mojem posredovanju. Vendar je vse premalo! Ali se je potem čuditi, ko je Božja pravičnost jezna? Grešniki zaslužijo zagrožene kazni in jih že občutijo; kajti zlo je doseglo najvišjo možno stopnjo. (784)

Moja hči, to je popolna resnica. Ampak moja usmiljenost in milina presegata vso hudobijo. Ganeta Božjo Dobroto in Usmiljenje in zadržujeta njegovo pravičnost. Moja priprošnja pred prestolom Boga je gotova pot za izboljšanje stanja Cerkve, za rešitev katoliških kraljev in, širjenje vere, pridobitev trdnosti družinam in vladavinam in vrnitev duš v stanje milosti in prijateljstva z Bogom. Pri tem me moraš, hči moja, podpirati, kolikor ti je z milostjo Božjo mogoče. Ne smeš se zadovoljiti zgolj z opisom mojega življenja, marveč me moraš posnemati, da boš poslušala moje nasvete in rešilne nauke. Dobro pretehtaj, moja hči, kako strogo si zavezana s poslušnosti do mene, tvoje edine Matere in zakonite učiteljice ter prednice. Izkazala sem ti izredno ljubezen, in ti si svojo redvono zaobljubo večkrat obnovila in mi pri tem obljubila čisto posebno poslušnost. Spomni se, kaj si obljubila Gospodu in njegovim angelom. Da boš že v svojem umrljivem mesu ravnala kot angel in občevala s temi čistimi duhovi. Oni te bodo razsvetlili o popolnosti tvojega Ljubega, da boš vneta v ljubezni do svojega Učenika in do bližnjega. Potem te bo Najvišji videl vredno, da na tebi izpolni Svojo sveto voljo in te uporabi čisto po Njegovi volji. Naj te Njegova močna roka za večno blagoslovi, ti pokaže veselje svojega obličja, in ti podari mir. Ti pa si prizadevaj, da ga nikoli ne izgubiš! (785)

Iz knjige Marije Agredske
"Življenje Device Marije"

Ni komentarjev:

Objavite komentar