Translate

MOLITVE - Z OBLJUBAMI - ROŽNI VENEC IN DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA


JEZUS, ZAUPAM VATE


»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast« (48).

Iz Dnevnika svete sestre Favstine Kowalske.POSLANSTVO SESTRE FAVSTINE»O Bog, predmet moje ljubezni, vem, da se bo z dnevom moje smrti moje poslanstvo šele začelo.« (maj 1938)

»Tvoja naloga je, da daš moji dobroti vse svoje zaupanje in moja naloga je, da ti darujem vse, kar rabiš. Če bo tvoje zaupanje veliko, bo moja radodarnost brez meje, storim se torej za dolžnika tvojega zaupanja. – Moja hči, skrbno zapiši vsak stavek o mojem Usmiljenju, kajti narekujem ti, kar bo v prid neštetim dušam.«

Ko sem ga nekega dne vprašala, kako more trpeti toliko zločinov in grehov, ne da bi kaznoval, mi je odgovoril: »Za kazen imam večnost, sedaj podaljšujem čas mojega usmiljenja. Gorje pa tistim, ki ne spoznajo časa mojega obiskanja.« 

»Moli dnevno in neprenehoma krono, ki sem te jo naučil. Vsak, ki jo moli, prejme v smrtni uri veliko milost mojega usmiljenja. Duhovniki jo bodo priporočili grešnikom kot zadnjo rešitev. Tudi najbolj zakrknjen grešnik, če jo vsaj enkrat zmoli, bo prejel milost mojega neskončnega usmiljenja.«

»Želim, da ves svet spozna moje usmiljenje. Želim podeliti nešteto milosti dušam, ki polože svoje zaupanje v moje usmiljenje.«

Devetdnevnica k Božjemu usmiljenju zasluži posebno pozornost.

Oktobra 1916 je angel Portugalske naučil Fatimske pastirčke podobno molitev, kot je rožni venec Božjega usmiljenja.

Helena Kowalska, s samostanskim imenom sestra Marija Favstina, rojena na Poljskem 25.8.1905, umrla 5.10.1938 v Lagievniki pri Krakovu, je bila preprosta laična sestra iz Kongregacije sester naše ljube Gospe usmiljenja. Zveličar jo je izbral, da je odkrila našemu času neizmerno bogastvo Njegovega usmiljenja.

»Glasnica moje najgloblje skrivnosti: vedi, da si moja zaupnica. Tisti, ki bodo to brali, bodo našli tolažbo in pot do mene.«

»Kolikorkrat mi hočeš narediti veselje, oznani svetu moje veliko brezmejno usmiljenje. Pripravi svet na moj drugi prihod. – Preden pridem kot pravičen Sodnik, še na široko odpiram vrata mojega Usmiljenja. Kdor ne bo hotel vstopiti, bo moral priti pred mojo pravičnost.« (6.5.1937)

»Piši! Preden pridem kot pravičen Sodnik, prihajam kot Kralj usmiljenja. Preden pride dan sodbe, bo znamenje na nebu in na zemlji. Potem se bo pokazalo na nebu znamenje križa: iz vsake  rane mojih rok in nog bodo lili žarki, ki bodo za kratek čas razsvetlili zemljo. To se bo zgodilo malo pred sodnim dnem!«

»Iz vseh mojih ran, posebno iz srčne, tečejo reke ljubezni. Oznani svetu moje usmiljenje! Za kazen imam večnost, sedaj podaljšujem čas mojega usmiljenja. – Jaz kaznujem samo, če se me prisili. Pred dnevom sodbe darujem še čas usmiljenja.«ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA


Začetek: Vera


Molimo 5 desetk, kot pri običajnem rožnem vencu.


Namesto Očenaša molimo
Večni Oče, darujem ti predragoceno Kri Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. (1x)


Namesto 10 Zdravihmarij molimo:
Po Njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta. (10x)


Na koncu 3x molimo:
Sveti Bog, Sveti Močni, Sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta!


__________________________


Zelo priporočljiva je


DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA,


to je, da vsak dan na začetku Rožnega venca Božjega Usmiljenja zmolimo sledeče molitve:DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJAPRVI DAN


Besede Zveličarja:

»Danes mi pripelji vse človeštvo, posebno grešnike in jih potopi v ocean mojega usmiljenja. S tem boš zmanjšala mojo žalost zaradi izgubljenih duš.«

Prosimo usmiljenje za vse človeštvo:

Usmiljeni Jezus, Ti si usmiljenje in odpuščanje, ne glej na grehe, temveč na zaupanje, ki ga imamo v Tvojo neskončno dobroto. Sprejmi nas vse v Tvoje najusmiljenejše Srce in ne zavrzi nobenega. Prosimo Te ponižno, po ljubezni, ki Te združuje z Očetom in Svetim Duhom.

Oče naš …   Zdrava Marija …  Čast bodi …


Večni Oče, glej s svojimi usmiljenimi očmi na vse človeštvo, posebno na uboge grešnike, katerih edino upanje je usmiljeno Srce Tvojega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Usmili se nas po Njegovem bolečem trpljenju, da bomo v večnosti vsi slavili Tvojo vsemogočnost. Amen.


DRUGI DAN


Besede Zveličarja:
Danes mi pripelji vse duhovnike in redovnike: potopi jih v brezno mojega usmiljenja. Dajo mi moč, da prenašam bridko trpljenje. Kot po kanalih se bo po njih razlilo moje usmiljenje čez vse človeštvo.

Molimo za duhovnike in redovnike:

»Usmiljeni Jezus, od tebe pride vse dobro, pomnoži milosti v dušah duhovnikov in redovnikov, da bodo vredno in polni zaupanja opravljali vsa dela usmiljenja in da bodo z besedo in dejanji vodili svoje bližnje k Očetu usmiljenja v nebesa in ga poveličevali kot mu pripada.

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …

Večni Oče, poglej usmiljeno na izvoljene Tvojega vinograda, na duhovnike in redovnike in jim daj vso milost Tvojega blagoslova. Po dobroti Srca Tvojega Sina jim podeli luč in moč, da bi vodili ljudi po poti zveličanja in z njimi v večnosti poveličevali Tvoje brezmejno usmiljenje. Amen.


TRETJI DAN


Besede Zveličarja:

»Danes mi pripelji vse zveste in pobožne duše: potopi jih v ocean mojega usmiljenja. Te duše so me krepile na mojem križevem potu – bile so kaplje tolažbe v morju bridkosti.«

Molimo za zveste kristjane:

»Usmiljeni Zveličar, ki deliš milostni zaklad svojega usmiljenja v preobilju vsem ljudem, sprejmi vse zveste kristjane v svoje usmiljeno Srce in ne zavrni nas v večnosti. Milo Te prosimo, v Tvoji nepojmljivi ljubezni do nebeškega Očeta, ki použiva Tvoje srce.

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …

Večni Oče, poglej usmiljeno na zveste duše, dediče Tvojega Sina: blagoslovi jih po zasluženju Njegovega bridkega trpljenja in jih vekomaj obdajaj s svojim varstvom. Ne dopusti, da bi izgubili ljubezen in zaklad svete vere, temveč daj, da bodo z angeli in svetniki večno slavili Tvoje usmiljenje. Amen.


ČETRTI DAN


Besede Zveličarja:

Danes mi pripelji pogane in tiste, ki me še ne poznajo. Med svojim trpljenjem sem mislil tudi nanje in njihova poznejša vnema je tolažila moje Srce. Potopi jih sedaj v ocean Mojega usmiljenja.«

Molimo za pogane in nevernike:

Usmiljeni Zveličar, Ti, luč sveta, sprejmi duše vseh poganov in nevernih, ki Te še ne poznajo, v zavetje svojega usmiljenega Srca. Naj jih razsvetli luč Tvoje milosti, da bodo skupaj z nami večno slavili gospodstvo Tvojega usmiljenja.

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …

Večni Oče, ozri se milostno na duše poganov in vseh tistih, ki Te še ne poznajo. Tudi oni so vključeni v usmiljeno Srce tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Pelji jih k luči evangelija, da bodo imeli tudi oni srečo Tebe ljubiti. Daj, da bodo tudi oni večno hvalili radodarnost Tvojega usmiljenja. Amen.


PETI DAN


Besede Zveličarja:

»Danes mi pripelji duše krivovercev in odpadnikov: potopi jih v morje mojega usmiljenja. Oni so bili tisti, ki so razmesarili moje Telo in moje Srce, torej Cerkev, med mojim grenkim trpljenjem. Če pa se povrnejo v naročje Cerkve, zdravijo moje rane in občutim tolažbo v trpljenju.«

Molimo za tavajoče v zmotah:

Usmiljeni Zveličar, Ti si sama dobrota in nikomur ne odrečeš luči. Sprejmi v svoje usmiljeno Srce vse krivoverce, odpadnike in v zmotah tavajoče. Pripelji jih v naročje Cerkve po svoji luči. Ne odkloni jim svojega varstva, temveč stori, da bi tudi oni hvalili darežljivost Tvojega usmiljenja.

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …

Večni Oče, ozri se milostno na krivoverce in odpadnike, ki zakrknjeno vztrajajo v svojih grehih, zametujejo Tvoje darove in zlorabljajo Tvoje milosti. Ne glej na hudobijo, temveč na ljubezen in bridko trpljenje Tvojega Sina, ki je iz Srca molil: »da bi bili vsi eno«. Daj, da se kmalu vrnejo k čredi in skupaj z nami poveličujejo Tvoje usmiljenje. Amen.


ŠESTI DAN


Besede Zveličarja:

»Pripelji mi danes krotke in ponižne duše ter duše malih otrok. Potopi jih v moje usmiljenje. Te so mojemu Srcu najbolj podobne in so me krepčale v mojem bolečem smrtnem boju. Takrat sem jih videl, kot angele na zemlji, ki čuvajo moje oltarje. Na njih bom zlil valove svojih milosti, kajti samo ponižna duša, v katero stavim vse svoje zaupanje, je zmožna sprejeti moje darove.«

Molimo za otroke in ponižne duše:

»Usmiljeni Zveličar, Ti si rekel: »Učite se od mene, ker sem krotak in iz Srca ponižen«, sprejmi v varstvo Tvojega usmiljenega Srca duše majhnih otrok in duše tistih, ki so postali krotki in ponižni. Nebo je očarano, one so predmet posebne naklonjenosti Nebeškega Očeta. So kot dehteče cvetje pred Božjim prestolom in Bog se raduje ob vonju njihovih čednosti. Stori, da bodo te duše vedno ostale v Tvojem Srcu in da bodo neprestano opevale Božjo ljubezen in usmiljenje ».

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …


Večni Oče, ozri se milostno na krotke in ponižne duše ter duše malih otrok, ki so posebno drage Srcu Tvojega Sina. Po svojih lastnostih so podobne Jezusu in zato posedujejo brezprimerno moč pred Božjim prestolom, »Očetom vse tolažbe«. Predobrotljivi Oče, prosimo Te usmiljenja, zaradi ljubezni do teh duš in po zadoščenju, ki Ti ga dajejo, blagoslovi ves svet, da bomo mogli neprestano slaviti Tvoje usmiljenje. Amen.


SEDMI DAN


Besede Zveličarja:

»Danes mi pripelji duše, ki prav posebno častijo in poveličujejo moje usmiljenje. Te so prejele največji delež mojega trpljenja in so najgloblje prodrle v mojega duha. One so žive podobe mojega usmiljenega Srca. Te duše bodo v prihodnjem življenju v posebni svetlobi in nobena od njih se ne bo pogubila. V smrtni uri jim bom stal ob strani. »

Molimo za tiste, ki častijo Božje usmiljenje in ga razširjajo:

Usmiljeni Zveličar, Tvoje Srce je sama ljubezen, vzemi v varstvo Tvojega usmiljenega Srca vse duše, ki častijo in razširjajo veličino Tvojega usmiljenja. Preskrbljeni z Božjo močjo samo, vedno zaupajoč v Tvoje neskončno usmiljenje, poslušni Božji volji, nosijo na svojih ramah vse človeštvo in neprestano dosegajo milost in odpuščanje od Nebeškega Očeta. Naj v svoji gorečnosti vztrajajo do konca. V smrtni uri pa jim ne bodi Sodnik, temveč usmiljeni Rešitelj.

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …

Večni Oče, ozri se milostno na duše, ki prav posebno častijo in poveličujejo Tvoje brezdanje in nerazumljivo usmiljenje. Vključene v usmiljeno Srce Tvojega Sina, so kot živ evangelij: njihove roke so polne usmiljenja in njihove, od veselja prekipevajoče duše prepevajo Tvoje hvalnice. Prosimo Te, mili Bog, izkaži jim svoje usmiljenje po velikosti njihovega upanja in zaupanja Vate, da se izpolni Zveličarjeva obljuba: da boš varoval že v tem življenju, posebno pa v smrtni uri tiste, ki častijo in razširjajo misterij tvojega usmiljenja. Amen.


OSMI DAN


Besede Zveličarja:

»Pripelji mi danes duše iz vic in jih potopi v brezno mojega usmiljenja, da bodo reke moje krvi lajšale njihovo trpljenje. Vse te duše so dragocene, ker zadoščujejo božji pravičnosti. Imate možnost, da jim iz zakladov Cerkve z odpustki in žrtvami poskrbite olajšanje … O, ko bi videli njihovo trpljenje, ne bi prenehali moliti za njih, da bi poplačali njihov dolg moji pravičnosti«.

Molimo za uboge duše v vicah:

Usmiljeni Zveličar, Ti si rekel: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen moj Oče«, prosimo Te, vzemi v varstvo Tvojega usmiljenega Srca, verne duše v vicah, ki so Ti tako dragocene in zadoščujejo Božji pravičnosti. Da bi reke krvi in vode, ki vrejo iz Tvojega usmiljenega Srca, pogasile ogenj vic, da bi se tudi tam razodelo Tvoje usmiljenje.«

Oče naš … Zdrava Marija … Čast bodi …

Večni Oče, poglej z usmiljenimi očmi na duše v vicah in izkaži usmiljenje tistim, ki stojijo pod Tvojim pravičnim pogledom, zaradi bridkega trpljenja našega Zveličarja in zaradi bridkosti, ki so v tistih urah napolnile Njegovo sveto Srce. Prosimo Te, poglej na te duše samo skozi rane Tvojega nadvse ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v prepričanju, da sta Tvoja dobrota in usmiljenje brez meja. Amen.


DEVETI DAN


Besede Zveličarja:
»Danes mi pripelji mlačne duše in jih potopi v morje mojega usmiljenja. Te duše najhuje ranijo moje Srce. Studile so se mi na Oljski gori najbolj in iztrgale so mi tožbo: »Oče, naj gre ta kelih mimo mene! Vendar ne moja, Tvoja volja se zgodi!« Zanje je moje Usmiljenje zadnja rešitev«.

Molimo za mlačne duše:

Usmiljeni Jezus, Ti si dobrota sama, vzemi v varstvo svojega usmiljenega srca vse mlačne duše. Naj bi se ogrele ledene duše ob ognju Tvoje čiste ljubezni. Enake so smrti gnilobi in te napolnjujejo z gnusom. O, preusmiljeni Jezus, uporabi Tvoje usmiljenje in sprejmi jih v središče svoje ljubezni, da bi Ti tudi one služile, navdahnjene z novo vnemo!

Oče naš …  Zdrava Marija …  Čast bodi …

Večni Oče, glej s svojimi usmiljenimi očmi na mlačne duše, ki so bile vzrok, da je najusmiljenejše srce Tvojega Sina nekoč na vrtu Getsemani izreklo bridko tožbo: »Naj gre ta kelih trpljenja mimo mene«. Zaradi bridkega trpljenja Tvojega ljubljenega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa in zaradi njegovega triurnega boja na križu Te prosimo, vžgi v njih novo gorečnost za Tvojo čast. Vlij v njihova srca pravo ljubezen, da bodo tukaj na Zemlji vršile dela ljubezni in vekomaj slavile Tvoje usmiljenje. Amen.


MOLITEV


Večni Oče, prosimo Te, daj nam milost ponižnosti in spoštovanja do presvetega Rešnjega telesa Jezusovega in do Presvete Rešnje Krvi in pravo ljubezen ter gorečnost.

Pridi Sveti Duh po mogočni priprošnji Brezmadženega Srca Marije, tvoje preljube Neveste!!!


Ni komentarjev:

Objavite komentar