Translate

MOLITVE - Z OBLJUBAMI - 7 MOLITEV SV. BRIGITE ŠVEDSKE
SEDEM MOLITEV SVETE BRIGITE ŠVEDSKE
(Molijo se 12 let)

Jezusove obljube:
»Vedi, da bom podelil naslednjih 5 milosti vsakomur, ki bo 12 let vsak dan častil mojo presveto Kri, tako da bo molil 7 Očenašev in 7 Zdravih Marij skupaj z molitvami, ki ti jih objavljam. Jezus našteva obljubljene milosti:

Oseba, ki bo molila te molitve:

1.     Ne bo šla v Vice -
2.     V nebesih bo pridružena mučencem, kot da je prelila 
        svojo kri za vero -
3.     Kdor moli te molitve, lahko izbere 3 osebe iz svoje družine 
        ali iz svojega roda in Jaz jih bom po teh molitvah privedel 
        in ohranil v stanju posvečujoče Milosti -
4.     Nihče iz družine osebe, ki bo izmolila te molitve, v 
        naslednjih 4 generacijah ne bo pogubljen v Peklu –
5.     Oseba bo mesec dni pred svojo smrtjo dobila spoznanje 
        o svoji smrti –

-         Če oseba, ki se je odločila moliti te molitve, umre pred iztekom 12 let, je Jezus obljubil sv. Brigiti, da bo v tem primeru Jezus sprejel namen te osebe, kot da je izmolila vse molitve ter ji podelil vse obljubljene milosti.

-         Ravno tako, če bi kdo nehote pozabil ali iz upravičenega razloga ne bi izmolil teh molitev dan ali več dni, jih lahko nadoknadi in jih zmoli naslednji dan dvakrat ali tolikokrat, kolikorkrat jih ni molil.

(Pobožnosti k Sveti Brigiti je odobrila Sveta kongregacija za širjenje vere ter papež Klement XII. (1730-1740) in se nahajajo v knjižici »Objava« Svete Brigite. Tudi papež Janez Pavel II. v svojem apostolskem pismu ob 600-letnici kanonizacije svete Brigite pohvalno govori o tej svetnici.)MOLITEV K PREDRAGOCENI JEZUSOVI KRVI

(Sedem Očenašev … - Molitev razodetja sv. Brigiti Švedski)
(Moli se 12 let)

KRIŽ: V imenu Očeta in Sina in Svetega DuhaUVODNA MOLITEV

Gospod Jezus, želim posvetiti Očetu to Tvojo molitev (sedem Očenašev) združen-a s tisto ljubeznijo, s katero si Ti to molitev posvetil in jo osladil v svojem Srcu.
Vzemi to molitev z mojih ustnic in jo prenesi v Svoje Božansko Srce, izboljšaj in izpopolni jo, da bo lahko Presveti Trojici izkazala vso čast in veselje, katero si Ji Ti izkazal, ko si jo molil na zemlji. Naj čast in veselje prevzameta Tvojo  presveto Človeško Naravo v poveličevanje in slavljenje Tvojih svetih Ran in Tvoje presvete Krvi, ki se je iz Njih prelila.PRVA MOLITEV
OBREZOVANJE
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po Božanskem Jezusovem Srcu, Ti darujem prve rane, prve bolečine in prvo Jezusovo prelitje krvi – v spravni dar (v spravo in zadostitev) za moje in vseh ljudi mladostne grehe ter za obvarovanje pred prvimi smrtnimi grehi, posebno v mojem krvnem sorodstvu.

Oče naš ...  Zdrava Marija …  Slava Očetu …


DRUGA MOLITEV
JEZUSOVO TRPLJENJE V GETSEMANSKEM VRTU
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po Božanskem Jezusovem Srcu, Ti darujem strahotno trpljenje Jezusovega Srca v Getsemanskem vrtu in darujem Ti vsako kapljo Njegovega krvavega pota – kot spravni dar (v spravo in zadostitev) za vse grehe mojega srca in za grehe (srca) vseh ljudi, za obvarovanje pred temi grehi ter za širjenje ljubezni do Boga in do bližnjega.

Oče naš …  Zdrava Marija … Slava Očetu …


TRETJA MOLITEV
JEZUSOVO BIČANJE
Večni Oče, po brezmadežnih Marijinih rokah ter po Božanskem Jezusovem Srcu, Ti darujem tisoče udarcev, strahotne bolečine ter Predragoceno Kri Jezusovo, ki jo je prelil v času bičanja – kot spravni dar (v spravo in zadostitev) za moje grehe telesa in za grehe (telesa) vseh ljudi, za obvarovanje pred temi grehi ter za ohranitev čistosti (nedolžnosti), posebno mojih sorodnikov po krvi (v mojem sorodstvu).

Oče naš … Zdrava Marija …  Slava Očetu …


ČETRTA MOLITEV
KRONANJE S TRNJEVO KRONO
Večni Oče, po brezmadežnih Marijinih rokah ter po Božanskem Jezusovem Srcu Ti darujem Rane, bolečine in Predragoceno Kri, ki se je prelila iz Jezusove glave, ko je bil okronan s trnjevo krono – kot spravni dar (v spravo in zadostitev) za vse grehe mojega duha in za grehe (duha) vseh ljudi, za obvarovanje pred temi grehi ter za uresničitev Božjega Kraljestva na zemlji.

Oče naš … Zdrava Marija …  Slava Očetu …


PETA MOLITEV
JEZUSOV KRIŽEV POT

Večni Oče, po brezmadežnih Marijinih rokah ter po Jezusovem Božanskem Srcu  Ti darujem bolečine in trpljenja, ki jih je Jezus preživljal, ko je nosil Križ na Kalvarijo. Posebno (na poseben način) Ti darujem Jezusovo Presveto Rano na Njegovi rami in Predragoceno Kri, ki se je iz nje izlila – kot spravni dar (v spravo in zadostitev) za moje in vseh ljudi grehe upora in zavračanja križa, za grehe godrnjanja in zavračanja Tvojih svetih načrtov, za vse druge grehe jezika in govora ter za obvarovanje pred temi grehi ter za pravo in sveto ljubezen do Svetega Križa.

Oče naš …  Zdrava Marija …  Slava Očetu …


ŠESTA MOLITEV
JEZUSOVO KRIŽANJE
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah ter po Božanskem Jezusovem Srcu, Ti darujem Tvojega Sina pribitega in povzdignjenega na Križ, Njegove Rane na rokah in  nogah ter Presveto Kri, ki se je iz Njih izlila, Njegovo skrajno uboštvo in popolno poslušnost, Njegove strahotne bolečine Telesa in Duše, Njegovo Predragoceno Smrt in njeno nekrvavo ponovitev v vseh svetih Mašnih Daritvah slavljenih na Zemlji. Darujem Ti vse to  v spravni dar (v spravo in zadostitev) za moje grehe in za grehe vseh ljudi, za bolne in umirajoče, za svetost duhovnikov in laikov, za namene svetega očeta Papeža, za obnovo krščanskih družin, za stanovitnost v veri, za našo domovino, za edinost narodov v Kristusu, za njegovo Cerkev in za vse po svetu razkropljene kristjane.

Oče naš …  Zdrava Marija …  Slava Očetu …


SEDMA MOLITEV
RANA PRESVETEGA JEZUSOVEGA SRCA
Večni Oče, sprejmi Kri in Vodo, ki sta pritekli iz Presvetega Srca Jezusovega in neskončne zasluge, ki iz Njega izhajajo, za potrebe svete Cerkve ter kot spravni dar (v spravo in zadostitev) za grehe vseh ljudi. Prosimo Te, bodi nam blag, naklonjen in usmiljen. Kri Kristusova, zadnji izdihljaj Presvetega Srca Jezusovega, očisti me in očisti vse moje brate in sestre od vsakega greha! Voda iz Presvetega Srca Jezusovega, reši me vsake zaslužene kazni za moje grehe in ugasni ogenj Vic za mene in za vse duše v Vicah! Amen.

Oče naš …  Zdrava Marija …  Slava Očetu …


Vsem dušam v Vicah in vsem, ki bodo danes umrli, daj jim večni pokoj, Gospod in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru! Amen.

Vir:


1 komentar:

  1. To bi moral vsak kristjan moliti, saj bi s tem lahko rešili pekla ogromno duš - OGROMNO!

    OdgovoriIzbriši