Translate

torek, 24. januar 2012

KRONANJE DEVICE MARIJE V NEBESIH

KRONANJE DEVICE MARIJE V NEBESIH


  

Klic Božje Ljubezni - Januar 2000

(Iz razodetij MARIJE OD JEZUSA IZ AGREDE,
opatinje samostana Brezmadežnega Spočetja,

1602-1665)  

SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU!

Pozdravljena Kraljica, Mati Usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše!

Jezus je pred svojim trpljenjem rekel svojim učencem: "Naj se ne žalosti vaše srce! Verujte v Boga, verujte tudi v Mene! V hiši Mojega Očeta je mnogo bivališč!" (Jan. 14:1).

S tem je hotel Gospod zagotoviti, da je v Nebesih dovolj prostora in dovolj nagrad za vse, četudi so njihova zasluženja različna. Nihče ni žalosten, ko vidi, da so drugi bolj obdarovani z milostmi in so v kreposti bolj napredovali, kajti v Božji hiši je mnogo stopenj. Vsak je s svojim zadovoljen. Nobeden ne zavida drugemu. Ravno to je ena velikih blaženosti v Nebesih.

Rekla sem, da je Marija bila povišana na "najvišje mesto", na "najvišjo stopnjo", namreč na prestol presvete Trojice (Raz. 1:4; 3:21).

Te izraze sem uporabila, da bi tako razložila velike skrivnosti, saj jih uporabljajo tudi svetniki in celo Sveto pismo jih tudi uporablja. Tako se mi za izražanje ni potrebno opravičevati. Za manj poučene pridajam opomobo:

Bog je čist, breztelesen Duh in hkrati neskončen, neizmeren in nedojemljiv. On izpolnjuje vse in je navzoč v vseh stvareh. Nobeden ga ne more doumeti, obseči ali vključiti v samega sebe. Svetniki ne vidijo Boga s svojimi telesnimi očmi, marveč z duhovnimi očmi. Če pa govorimo po zemeljski in materialni predstavi, vidijo Boga na določenem kraju, največkrat je Bog na Svojem Prestolu, kjer ima presveta Trojica svoj sedež, čeprav ima svoje Veličastvo v Samem Sebi in se Sam razodeva svetim. S tem pa ne pravim, da presveta Kristusova človeškost in njegova presveta Mati v nebesih nimata odličnejšega mesta kot svetniki, prav tako ne trdim, da med blaženimi, ki bodo nekoč v nebesih, ne bo razlik v stopnjah večje ali manjše oddaljenosti od Jezusa in Marije. Sicer pa to ni mesto za natančnejši opis.

"Božji prestol" imenujemo torej kraj, kjer se Bog razodeva svetnikom kot izvor in vzrok njihove slave, kot večni neskončni Bog, ki ni od NIKOGAR ODVISEN. Od NJEGA PA SO ODVISNE VSE STVARI, saj se razodeva kot Gospod, Kralj, Sodnik in Lastnik vsega, kar obstaja. To DOSTOJANSTVO pripada tudi JEZUSU KRISTUSU, kolikor je po SVOJEM BISTVU BOG, kolikor pa je človek, z bistveno zedinjenostjo. Zato kraljuje tudi po svoji človeškosti kot najvišji Kralj, Gospod in Sodnik. Svetniki pa, čeprav njihova slava in čast presegata vso človeško predstavo, so SLUŽABNIKI IN PODLOŽNIKI NJEGOVEGA VEČNEGA VELIČASTVA.

Po Kristusu, je ČASTITLJIVOSTI DELEŽNA TUDI MARIJA, čeprav na nižji stopni kot Njen presveti Sin. ONA VEDNO STOJI NA DESNICI SVOJEGA SINA kot KRALJICA, gospodarica in zapovednica VSEH USTVARJENIH BITIJ. NJENO GOSPOSTVO SEGA TAKO DALEČ KOT GOSPOSTVO NJENEGA SINA, vendar na DRUGI NAČIN. (776)

Po tem, ko je Marija zavzela svoj prostor na tem vzvišenem prestolu, je Gospod nebeškim trumam razložil odlike, ki jih je deležna.

VEČNI OČE, prapočetnik vseh stvari, je dejal angelom in svetnikom:
"Naša hči Marija je po našem večnem sklepu izbrana izmed vseh stvari IN OD NAS PREVZETA. Ona nam je pred vsemi drugimi PRIPRAVILA NAJVEČJE VESELJE. NIKOLI SE NI IZKAZALA NEVREDNE ČASTI HČERE. ONA IMA PRAVICO DO NAŠEGA KRALJESTVA. Zato naj bo priznana kot GOSPODARICA, in EDINA kot OKRONANA KRALJICA."

Učlovečena Beseda je govorila:
"Moji pravi telesni Materi PRIPADAJO VSE STVARI, KI SEM JIH USTVARIL IN ODREŠIL. NAD VSEM, kar POSEDUJEM KOT KRALJ, naj bo tudi ONA ZAKONITA in NAJVIŠJA KRALJICA."

Sveti Duh je dodal:
 Ker je Marija MOJA IZBRANA NEVESTA, ki se je IZKAZALA V ZVESTOBI, ji PRIPADA KRONA KRALJICE ZA VSO VEČNOST." (777)

Po teh besedah so tri Božje Osebe postavile na GLAVO PREBLAŽENE DEVICE KRONO ČUDOVITEGA SIJAJA in tako NEPRECENLJIVE VREDNOSTI, saj ni bila doslej nikoli DAROVANA LE USTVARJENEMU BITJU.


 Ob istem času je s prestola prišel glas:

"Prijateljica, IZBRANA IZMED VSEH STVARI! NAŠE KRALJESTVO PRIPADA TEBI! Ti si GOSPODARICA, ZAPOVEDNICA in KRALJICA NAD SERAFINI, nad VSEMI NAŠIMI SLUŽABNIKI, nad angeli in nad vesoljem stvarstva. PAZI, UKAZUJ in VLADAJ SREČNO NAD NJIMI, kajti po NAŠEM NAJVIŠJEM SKLEPU TI DAJEMO SLAVO, VELIČANSTVO IN OBLAST.

S SVOJEGA KRALJEVSKEGA PRESTOLA VLADAJ DO SREDINE ZEMLJE. Z MOČJO, KI TI JO PODELJUJEMO, BOŠ PODREDILA PEKEL IN VSE NJEGOVE PREBIVALCE. VSI SE TE BODO BALI KOT NAJVIŠJE ZAPOVEDNICE in GOSPODARICE NAD TISTIMI BREZNI, v katerih BIVAJO NAŠI SOVRAŽNIKI. VLADAJ NAD ZEMLJO IN NAD VSEMI STVARMI, KI ŽIVIJO NA NJEJ. TVOJIM ROKAM IN TVOJI VOLJI PREDAJAMO MOČ, DA VLADAŠ NAD NEBESI, nad DEŽJEM in SADOVI ZEMLJE in od TEGA DARUJEŠ, KOT TI UGAJA.

CELO NAŠA VOLJA BO PAZILA NA TO, DA IZPOLNI TVOJO. TI BOŠ KRALJICA IN GOSPODARICA VOJSKUJOČE SE CERKVE, njena VARUHINJA, PRIPROŠNJICA, MATI in UČITELJICA. BODI POSEBNA ZAŠČITNICA KATOLIŠKEMU KRALJESTVU!
Če te bodo ti, verniki in vsi Adamovi otroci iz srca klicali, ti služili in si pridobili Tvojo naklonjenost, jim boš v njihovih stiskah pomagala. Za naše prijatelje, pravične, boš PRIJATELJICA, VARUHINJA in VODITELJICA. NAREDIMO TE ZA VARUHINJO NAŠIH BOGASTEV in ZA ZAKLADNIČARKO NAŠEGA BLAGA. V TVOJE ROKE POLAGAMO NAŠE MILOSTI IN DAROVE, DA JIH TI PODELJUJEŠ. NIČESAR NOČEMO DATI SVETU, RAZEN PO TVOJIH ROKAH in NIČESAR NE ODREČEMO LJUDEM, KAR JIM TI ODOBRIŠ. MILOST SE BO PRELIVALA PREKO TVOJIH USTNIC (Ps 44:3) PRI VSEH TVOJIH PROŠNJAH IN ODREDBAH V NEBESIH IN NA ZEMLJI. ANGELI IN LJUDJE TI BODO POSLUŠNI. VSE, KAR JE NAŠE, JE TUDI TVOJE, KOT SI VEDNO BILA NAŠA LAST. TI BOŠ Z NAMI VEČNO VLADALA." (778)

Da bi se ta sklep izvršil in BI KRALJICI NEBES DANE PREDNOSTI STOPILE V VELJAVO, je Vsemogočni velel celemu nebeškemu dvoru, angelom in svetnikom, naj se DEVICI MARIJI POKLONIJO in jo PRIZNAJO ZA KRALJICO. V tem čudežu je bila skrita še posebna skrivnost. Blažena Mati naj bi bila poplačana za ono čaščenje, ki ga je v svojem življenju v svoji globoki ponižnosti izkazovala svetnikom, ko so se ji prikazovali. Angeli in svetniki so počastili Kraljico nebes na podoben način, kot so se klanjali Kristusu.


Tisti svetniki, ki so bili v Nebesih s telesom in dušo, so SE VRGLI NA TLA IN ČASTILI SVOJO KRALJICO TUDI S TELESNIM IZKAZOVANJEM POBOŽNOSTI. KRONANJE MARIJE JE POTEKALO V ČUDOVITEM VELIČASTJU in je prineslo novo, poudarjeno VESELJE ZA VSA NEBESA. Posebno globoko so to doživljali sveti JOŽEF, sveti JOAHIM in sveta ANA in vsi ostali sorodniki KRALJICE NEBES, predvsem pa njenih TISOČ ANGELOV VARUHOV.

Nad Srcem poveličanega telesa Kraljice nebes so svetniki videli SIJOČO KRISTALNO PLOŠČO NEIZREKLJIVE LEPOTE. V njih je vzbudila izredno občudovanje in veselje. SVETLEČI KRISTAL je kot NAGRADA in PRIČEVANJE, da je Marija V SVOJEM SRCU NOSILA V PRESVETEM ZAKRAMENTU NAVZOČE MESO, ki je postalo BESEDA in ga sprejela BREZ MADEŽA Z NAJVEČJO POBOŽNOSTJO, LJUBEZNIJO in SPOŠTOVANJEM. Od drugih nagrad in kron, ki jih je prejela, ne morem primerno govoriti. Kažem na blaženo gledanje v nebesih, KJER JO BO VSAK SPOZNAL PO SVOJEM ZASLUŽENJU. (780)

____

Sedaj zapuščamo Kraljico Nebes na DESNICI SVOJEGA PRESVETEGA SINA, kjer bo VLADALA VSO VEČNOST in se obrnimo nazaj k apostolom in učencem, ki so še vztrajali ob grobu presvete Device v dolini Jozafat.

Peter in Janez sta tretjega dne opazila, da je nebeška glasba utihnila. Razsvetljena od Svetega Duha sta sklepala, da je PRESVETA MATI VSTALA in je bila PRAV TAKO KOT NJEN SIN S TELESOM IN DUŠO VZETA V NEBESA.

Peter, kot poglavar Cerkve, je še istega dne ob grobu zbral vse apostole, učence in druge verne. Potem so na PETROVO POVELJE DVIGNILI KAMEN, s katerim je bil GROB ZAPRT, in grob NAŠLI PRAZEN, BREZ SVETEGA MARIJINEGA TRUPLA. Njeno gornje oblačilo je še ležalo tam, kot da še pokriva njeno telo. Iz tega so sklepali, da je šla SKOZI OBLEKO IN KAMEN, NE DA BI JU PREMAKNILA. Peter je vzel gornjo obleko in mrtvaški prt in jima izkazal čast. Isto so storili tudi drugi navzoči, ki so bili sedaj prepričani, da je presveta Devica Marija vstala in bila vzeta v Nebesa. Z veseljem in bolečino so hvalili ta čudež in so peli psalme in hvalnice v poveličevanje Gospoda in Njegove presvete Matere. (781)

Prevzeti od začudenja in ljubezni, so vsi gledali v grob. Niso se mogli ločiti od njega, dokler se jim ni vidno prikazal angel Gospodov in jim govoril:

"Možje Galilejci, zakaj ostajate tu in se čudite? Vaša in naša Kraljica živi s telesom in dušo v Nebesih, kjer bo VEČNO VLADALA S KRISTUSOM. Pošilja mene, da potrdim to resnico in vam v Njenem imenu rečem, da vam ponovno priporoča sveto Cerkev, spreobrnenje duš in ŠIRJENJE EVANGELIJA. Ona tudi želi, da bi kmalu zopet opravljali SVOJE MISIJONSKO DELO. IZ NEBES BO SKRBELA ZA VAS."


To sporočilo je opogumilo apostole. Na svojih potovanjih, čisto posebno pa ob uri svoje mučeniške smrti, so bili deležni pomoči Matere Božje, zlasti, ker se je vsakemu od njih v njegovi zadnji uri prikazala in njihove duše privedla h Kristusu.

Drugi dogodki o smrti in vstajenju preblažene Device mi niso bili razodeti. V vsem opisu življenja povem samo to, kar mi je bilo razodeto in za kar mi je bilo rečeno, naj zapišem.NAUK NEBEŠKE KRALJICE


Moja hči, če bi mi karkoli lahko zmanjšalo uživanje najvišje blaženosti ali me moglo boleti, bi to bilo žalostno stanje, v katerem se sedaj nahaja Cerkev. Ljudje vedo, da Me imajo Nebesih za svojo Mater Priprošnjico in Zavetnico in da je moja naloga in moja želja, da jim pomagam in jih vodim v večno življenje. Najvišji mi je podelil številne prednosti, da jih uporabim kot Mati Usmiljenja v dobro ljudi. Ampak oni me ovirajo, da bi jim storila dobro. Mnogi gredo v pogubo, ker me ne kličejo iz vsega srca. Sicer bolečin ne morem več občutiti. Ljudje si namreč sami nalagajo večno trpljenje, meni pa ne dopustijo, da bi jim pomagala. (783)
 
Cerkev je od nekdaj vedela, kaj PREMORE MOJA PRIPROŠNJA IN KAKŠNO MOČ IMAM V NEBESIH, DA VSEM POMAGAM. Tisoče in tisoče čudežev, uslišanj molitev in milosti sem pridobila za svoje častilce. Številne duše, ki sem jih rešila, in vendar jih je samo malo v primerjavi s tistimi, ki bi jih lahko rešila in jih želim rešiti. Svet in čas hitita. Ljudje pa so pretogi za čaščenje Boga. Otroci Cerkve se zapletajo v hudičeve zanke. Število grešnikov se dviguje, in njihova krivda se veča, ker ljubezen ugaša. Vse to se dogaja, čeprav je Bog postal človek, poučil svet s svojim zgledom in naukom, ga odrešil s svojim trpljenjem in smrtjo in mu dal odrešilni evangelij. On sam je proslavil Cerkev s čudeži, razsvetljenji in milostmi po svojih svetnikih. Razen tega On bogato deli svoje dobrote in zaklade Svojega Usmiljenja po mojem posredovanju. Vendar je vse premalo! Ali se je potem čuditi, ko je Božja pravičnost jezna? Grešniki zaslužijo zagrožene kazni in jih že občutijo; kajti zlo je doseglo najvišjo možno stopnjo. (784)

Moja hči, to je popolna resnica. Ampak moja usmiljenost in milina presegata vso hudobijo. Ganeta Božjo Dobroto in Usmiljenje in zadržujeta njegovo pravičnost. Moja priprošnja pred prestolom Boga je gotova pot za izboljšanje stanja Cerkve, za rešitev katoliških kraljev in, širjenje vere, pridobitev trdnosti družinam in vladavinam in vrnitev duš v stanje milosti in prijateljstva z Bogom. Pri tem me moraš, hči moja, podpirati, kolikor ti je z milostjo Božjo mogoče. Ne smeš se zadovoljiti zgolj z opisom mojega življenja, marveč me moraš posnemati, da boš poslušala moje nasvete in rešilne nauke. Dobro pretehtaj, moja hči, kako strogo si zavezana s poslušnosti do mene, tvoje edine Matere in zakonite učiteljice ter prednice. Izkazala sem ti izredno ljubezen, in ti si svojo redvono zaobljubo večkrat obnovila in mi pri tem obljubila čisto posebno poslušnost. Spomni se, kaj si obljubila Gospodu in njegovim angelom. Da boš že v svojem umrljivem mesu ravnala kot angel in občevala s temi čistimi duhovi. Oni te bodo razsvetlili o popolnosti tvojega Ljubega, da boš vneta v ljubezni do svojega Učenika in do bližnjega. Potem te bo Najvišji videl vredno, da na tebi izpolni Svojo sveto voljo in te uporabi čisto po Njegovi volji. Naj te Njegova močna roka za večno blagoslovi, ti pokaže veselje svojega obličja, in ti podari mir. Ti pa si prizadevaj, da ga nikoli ne izgubiš! (785)

Iz knjige Marije Agredske
"Življenje Device Marije"

ATANAZIJSKA VEROIZPOVED

ATANAZIJSKA VEROIZPOVED


Kdorkoli se hoče zveličati, mu je predvsem treba, da se drži katoliške vere. Ako je kdo ne ohrani cele in nepokvarjene, se bo brez dvoma vekomaj pogubil. Katoliška vera pa je to:

da častimo enega Boga v Trojici in Trojico v enoti. In da ne mešamo oseb, pa tudi ne ločimo narave. Druga je namreč oseba Očetova, druga Sinova, druga Svetega Duha. Toda eno je božanstvo Očeta in Sina in Svetega Duha, enaka slava, sovečno veličastvo. Kakršen Oče, tak Sin, tak Sveti Duh. Neustvarjen Oče, neustvarjen Sin, neustvarjen Sveti Duh. Neizmeren Oče, neizmeren Sin, neizmeren Sveti Duh. Večen Oče, večen Sin, večen Sveti Duh. In vendar niso trije večni, ampak eden večen. Kakor niso trije neustvarjeni in ne trije neizmerni, ampak eden neustvarjen in eden neizmeren. Tako je vsemogočen Oče, vsemogočen Sin, vsemogočen Sveti Duh. In vendar niso trije vsemogočni, ampak eden vsemogočen. Tako je Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. In vendar niso trije bogovi ampak en Bog. Tako je Gospod Oče, Gospod Sin, Gospod Sveti Duh. In vendar niso trije Gospodje ampak en Gospod. Zakaj, kakor smo po krščanski veri primorani, da vsako poedino osebo priznavamo za Boga in Gospoda, tako nam katoliška vera zabranjuje reči, da so trije Bogovi ali Gospodje. Oče ni od nikogar postal, ni ustvarjen ne rojen. Sin je od Očeta samega: ni postal, ni ustvarjen, ampak rojen. Sveti Duh je od Očeta in Sina: ni postal, ni ustvarjen, ne rojen, ampak izhaja. Eden je torej Oče, ne trije Očetje; eden Sin ne trije Sinovi; eden Sveti Duh, ne trije Sveti Duhovi. In v tej Trojici ni nič, kar bi bilo poprej ali pozneje, nič, kar bi bilo večje ali manjše, marveč so vse tri osebe sovečne in enake. Tako da je v vsem, kar je bilo že zgoraj rečeno, treba častiti enoto v Trojici in Trojico v enoti. Kdor se torej hoče zveličati, naj o Sveti Trojici tako misli.
Ali potrebno je za večno zveličanje, da zvesto veruje tudi učlovečenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prava vera je torej, da verujemo in priznavamo, da je naš Gospod Jezus Kristus Božji Sin, Bog in človek. Bog je iz narave Očetove, rojen pred veki: in človek je iz narave materine, rojen v času. Popoln Bog, popoln človek; iz umne duše in človeškega telesa. Enak Očetu po Božji naravi, manjši od Očeta po človeški naravi. A dasi je Bog in človek, vendar nista dva Kristusa, ampak eden. Eden pa ni tako, da bi se Božja narava v telo spremenila, ampak tako, da je Bog privzel človeško naravo. Eden je samo, ne po mešanju narave, ampak po enoti osebe. Zakaj, kakor je umna duša in telo en človek, tako je Bog in človek en Kristus. Ki je trpel za naše zveličanje, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal. Šel v Nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega: od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Ob njegovem prihodu bodo vsi ljudje vstali s svojimi telesi: in bodo dajali odgovor za svoja dela. In kateri so delali dobro, pojdejo v večno življenje, kateri pa hudo, v večni ogenj. To je katoliška vera: če je kdo ne bo zvesto in trdno veroval, se ne bo mogel zveličati. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Iz Rimskega obrednika

sobota, 21. januar 2012

BOŽJA PODOBA

BOŽJA PODOBA

Klic Božje Ljubezni - Januar 1999

Jezus reče Tomažu: "Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni. Če ste spoznali Mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Kdor vidi Mene, vidi Očeta." (Jan 14, 6-9)

Nekoč je neki sveti mož na sprehodu razmišljal o skrivnosti SVETE TROJICE. Tako razmišljajoč pride do morske obale in opazi dečka, kako v pesku izkoplje jamico in z malo posodico preliva morsko vodo vanjo. "Kaj pa delaš?" ga vpraša. "Preliti hočem morje v to jamico", odgovori deček. "To je pa nemogoče!" meni sveti mož. Deček pa odgovori: "Kot je nemogoče preliti morje v to jamico, še bolj nemogoče je človeku doumeti skrivnost Svete Trojice."


OBSTAJANJE BOGA IN NJEGOVA SPOZNAVNOST


Bog je nekega dne dejal Brigiti Švedski (1303-1373): 

"Jaz sem KOT VELIK MOGOČEN KRALJ. Takemu se spodobijo ŠTIRI LASTNOSTI: Prvič mora biti BOGAT, drugič MIL, tretjič MODER, četrtič LJUBEZNIV. Jaz sem KRALJ ANGELOV in VSEGA ČLOVEŠTVA in posedujem ONE ŠTIRI LASTNOSTI, ki sem jih omenil: Prvič, SEM NADVSE BOGAT in dajem VSEMU POTREBNO in potem, KO SEM DAL, NIMAM MANJ. Drugič, SEM NAJVIŠJE MIL, kajti PRIPRAVLJEN SEM DATI VSEM PROSEČIM. Tretjič, SEM ZATO NAJVIŠJE MODER, ker VEM, KAJ VSAKDO RABI in POTREBUJE. Četrtič SEM NADVSE LJUBEZNIV, ker VSE DAJEM in ŠE MNOGO RAJŠI kot SE OD MENE IZPROŠA.

O vi ljudje, poslušajte vendar Moje besede; vodijo na pot življenja, ker so resnične! Z VAŠIMI LASTNIMI ČUTILI LAHKO DOUMETE, da je to, kar govorim, resnica. Če pa ne slišite ali nočete slišati, VIDITE VSAJ Z RAZUMOM in VERUJOČIM SMISLOM, da so Moje besede resnične! Kajti kot se z OČMI MESA ZAGLEDA NEKAJ VIDNEGA, se LAHKO Z OČMI VERE ZAZNA in GLEDA NEVIDNO.

Mnogo neumnih je v Cerkvi, ki sicer delajo malo dobrega, pa bodo vendarle REŠENI S SVOJO VERO, po MOČI KATERE ME PREPOZNAVAJO KOT STVARNIKA VSEH STVARI in KOT ODREŠENIKA. Kajti NIKOGAR NI, KI BI NE MOGEL BOGA SPOZNATI in VEROVATI V NJEGA, ko opazuje, kako ZEMLJA PRINAŠA SADOVE in NEBO DARUJE DEŽJA, kako DREVESA ZELENE in ŽIVALI - vsaka po svoji vrsti - OBSTAJAJO, kako ZVEZDE SLUŽIJO ČLOVEKU in KAKO SE DOGAJA ČLOVEŠKI VOLJI NASPROTUJOČE. Iz vsega tega lahko človek zaključuje, da je sam UMRLJIV, BOG pa je tisti, ki VSE UREJUJE IN VODI. VSE JE OD BOGA SMISELNO UREJENO za PODUK ČLOVEKA. ČE BOG NE BI OBSTAJAL, BI MORALO VSE RAZPASTI V NEREDU. V SVETU NE OBSTAJA NITI NAJMANJŠA REČ BREZ SMISLA.

Če pa človek zaradi SVOJE SLABOSTI, takšen kot je, NE MORE DOUMETI in RAZUMETI, jo lahko VENDAR Z MOČJO VERE DOJAME in VANJO VERUJE in če vi, ljudje, s svojim razumom nočete razmišljati o Moji moči, LAHKO VENDARLE S SVOJIMI ROKAMI PRIMETE DELO, KI SEM GA JAZ OPRAVIL. Saj so vendar tako očitna, da nihče ne more dvomiti, da so MOJA DELA ..." (Raz, knj. I., pogl. 15)


BISTVO BOGA


Nekoč se je Brigiti prikazal JANEZ KRSTNIK in ji govoril: "Blagoslovljen bodi, o Bog, ki si PRED VSEMI REČMI, POLEG KATEREGA NIKOLI NI BILO DRUGEGA BOGA IN RAZEN KATEREGA NIKOGAR DRUGEGA NI IN GA NE BO. Kajti TI SI IN SI BIL VEČNO EN BOG. Ti si OD PREROKOV OBLJUBLJENA RESNICA, pred katero sem, še preden sem se rodil, veselo poskočil in katero sem, ko sem Nanjo pokazal, popolnoma spoznal. TI SI NAŠE VESELJE IN NAŠE VELIČASTVO. TI SI NAŠA RADOST in naš UŽITEK. KAJTI GLEDANJE TEBE NAS IZPOLNJUJE Z NEIZREKLJIVO BLAŽENOSTJO, ki je NIHČE NE POZNA RAZEN TISTEGA, KI JO OKUSI. SAMO TI SI TUDI NAŠA LJUBEZEN. Tudi se ne gre čuditi, da TE LJUBIMO, ker TI, KI SI SAM LJUBEZEN, NE LJUBIŠ LE TISTIH, KI TEBE LJUBIJO, ampak KER SI STVARNIK VSEH REČI, IZKAZUJEŠ SVOJO LJUBEZEN CELO TISTIM, KI JIM NI MAR TEBE SPOZNATI." (Raz. knj. IV. pogl. 74).


BOG JE DUH


V "Knjigi vprašanj" Brigita poroča, da je napuhnjen menih Bogu postavil vprašanje: "KAKO VKLJUČUJE, O BOG, TVOJE BOŽANSTVO VSE V SEBI in VENDAR NI OBDANO OD NIČESAR, kako DOUME VSE in GA VENDAR NIHČE NE DOUME? Odgovor, ki ga je Bog dal na to vprašanje menihu, se je glasil tako, da je pokazal na SVOJO ABSOLUTNO DUHOVNO NARAVO, ampak tudi na SVOJO SOČASNO NADČUTNOST (transcendenco) in OBSEŽNOST V STVARI (imanenco):


"Vprašuješ, kako MOJE BOŽANSTVO VSE VKLJUČUJE V SEBI? Na to odgovorim takole: JAZ SEM NAJČISTEJŠI DUH. GOVORIM in ZGODILO SE JE, ZAPOVEM in VSE ME UBOGA. RESNIČNO SEM JAZ, KI JE VSEMU DAL BIT IN ŽIVLJENJE, KAJTI PREDEN SEM NAREDIL NEBO, GORE in VSO ZEMLJO, SEM IZ SEBE SAMEGA, KI SEM NAD VSEM, ZUNAJ VSEGA, V VSEM, KOT JE V MENI VSE IN BREZ MENE NI NIČ. In KER MOJ DUH BIVA POVSOD, KJER HOČE, in PREMORE VSE, ČE HOČE, TUDI VSE VE in je HITREJŠI IN GIBKEJŠI KOT VSI DUHOVI, ker POSEDUJE MOČ in SPOZNA VSE SEDANJE, PRETEKLO in BODOČE, JE MOJ DUH, TO POMENI MOJE BOŽANSTVO, po PRAVICI NEDOUMLJIV, DOUME PA SAM VSE." (Raz. knj. V. 10.; sk. vprašanj, odgovor na vprašanje 2).BOŽJE LASTNOSTI


Bog je nekega dne Brigiti dejal: "Jaz sem Stvarnik nebes in Zemlje in imam posebno tri lastnosti: Sem NAJMOGOČNEJŠI, NAJMODREJŠI in NAJPOPOLNEJŠI: sem TAKO MOGOČEN, da ME ČASTIJO ANGELI V NEBESIH, DEMONI PA SI ME NE UPAJO POGLEDATI. VSI ELEMENTI SI NADEJAJO MOJEGA NAMIGA. - Prav tako SEM TAKO MODER, da nihče NI V STANJU MOJE MODROSTI PROUČITI in sem zraven TAKO VEDEN, da VEM PRAV VSE, KAJ JE BILO in KAJ JE in KAJ BO. Pri tem pa sem TAKO RAZUMEN, da NITI NAJMANJŠE - in ko bi bil samo črv ali druga pokvečena žival - OD MENE NI BILO USTVARJENO BREZ SMISLA in BREZ VZROKA. JAZ SEM končno tudi TAKO NESKONČNO POPOLN, da IZ MENE IZVIRA, kot IZ NAJPOPOLNEJŠEGA VRELCA VSE POPOLNO IN DOBRO, podobno kot iz NADVSE DOBRE TRTE IZHAJA LE NAJŽLAHTNEJŠE VINO. Iz teh treh mojih lastnosti sledi, da NIHČE NE MORE BITI MOGOČEN, MODER in POPOLN BREZ MENE.

Žal MOGOČNI TEGA SVETA kar ZELO GREŠIJO ZOPER MENE. Kajti DAL SEM JIM MOČ in sem PRIČAKOVAL, da ME BODO ČASTILI; oni pa si pripisujejo ČAST SAMO SEBI, kot da bi vse imeli SAMO IZ SEBE; ti bedni sploh ne mislijo na SVOJO BEDNOST in SLABOST. Če jim pošljem NAJMANJŠO BOLEZEN, takoj PADEJO in vse stvari jim postanejo ZANIČLJIVE. Kako pa morejo, S STALIŠČEM, ki ga ZAVZEMAJO, OBSTATI PRED MOJO MOČJO in ubežati VEČNI KAZNI?


NE MNOGO BOLJ pa GREŠIJO ZOPER MENE TISTI, ki si DOMIŠLJAJO, DA SO MODRI. JAZ SEM VENDAR BIL, ki jim je DAL UVID, RAZUM in MODROST. Pričakoval sem, da ME BODO LJUBILI, oni pa se RAZUMEJO SAMO NA TO, kar ZADEVA NJIHOVE LASTNE PREDNOSTI. Svoje oči, kot da jih imajo v zatilju, svoje poglede usmerjajo samo na zabave, slepi so, KO BI SE MI MORALI ZAHVALITI, KO SEM JIM VENDAR VSE DAL. Nobeden med njimi DOBER ali HUDOBEN, BREZ MENE VENDAR NE MORE NEKAJ SPOZNATI in RAZUMETI. DOPUŠČAM pa PRI HUDOBNIH, da SVOJO VOLJO USMERIJO NA TISTO, kar ŽELIJO in HOČEJO." (Raz. knj. I., pogl 19).ČAŠČENJA VREDEN BOG

Nekega dne je Brigita v molitvi govorila Bogu: "Čast Tebi, vsemogočnemu Bogu, za vse, kar si ustvaril! Hvala TEBI za vso TVOJO POPOLNOST, slava in čast TEBI za VSO LJUBEZEN. Jaz, nevredna oseba, ki sem od svoje mladosti grešila proti Tebi, svojemu Bogu, se Ti zahvaljujem, ljubeznivi Bog, predvsem zato, da noben človek tako zelo ne tiči v grehu in pokvarjenosti, da bi mu Ti odrekel SVOJE USMILJENJE, če le v kesanju ljubezni in resnični ponižnosti prosi OD TEBE USMILJENJA in pri tem naredi TRDEN SKLEP, da se BO POBOLJŠAL. O najljubeznivejši in ljubezni najvrednejši Bog, kako čudovito se mora zdeti vsem, ki slišijo, kaj si storil na meni, grešnici!" (Raz. knj. IV. pogl. 77)BOŽJE USMILJENJE in PRAVIČNOST

Kristus je govoril svoji nevesti Brigiti: "JAZ SEM TVOJ BOG. Moj DUH te je UVEDEL V PRAVO POSLUŠANJE, VIDENJE in OBČUTENJE, da MOJE BESEDE POSLUŠAŠ, MOJE PRILIKE VIDIŠ in MOJEGA DUHA z VESELJEM in POBOŽNOSTJO OBČUTIŠ V SVOJI DUŠI. V MENI JE VSE USMILJENJE SKUPAJ S PRAVIČNOSTJO, IN V PRAVIČNOSTI je nasprotno ZOPET USMILJENJE. Sem kot nekdo, ki vidi SVOJE PRIJATELJE PASTI NA POTI, na kateri SE NAHAJA STRAŠNA ZMEŠNJAVA. Nemogoče jim je, da se od tega padca zopet dvignejo. S TEMI PRIJATELJI SE SEDAJ POGOVARJAM PO TISTIH, ki posedujejo RAZUMEVANJE SVETEGA PISMA. GOVORIM Z NADLOGAMI in JIH SVARIM PRED NJIHOVO NEVARNOSTJO. Oni pa, nasprotno, HODIJO PO STRANPOTEH in se NE BRIGAJO ZA MOJE BESEDE.

Moje besede so pravzaprav samo ena beseda, ki je: "GREŠNIK, SPREOBRNI SE K MENI. HODIŠ PO NEVARNI POTI, KER JE NA NJEJ SKRITA ZASEDA. ZARADI POMRAČITVE V TVOJEM SRCU TI OSTAJA SKRITO, KATERE VRSTE TA ZASEDA JE!" Toda ta Moja Beseda se zaničuje, to Moje USMILJENJE se ZANEMARJA. Čeprav sem TAKO USMILJEN, da jih svarim, ko grešijo, sem vendar TAKO PRAVIČEN, da jim potem, ko bi jih tudi vsi angeli radi potegnili proč, pa JIH NE MOREJO GANITI K SPREOBRNENJU, ČE SAMI NOČEJO obrniti svoje volje k dobremu, PUSTIM PROSTO VOLJO. Če pa OBRNEJO SVOJO VOLJO K DOBREMU in MI Z VESELJEM PRIVOLIJO, potem JIH VSI HUDOBNI DUHOVI OD TEGA NE MOREJO ZADRŽATI."

(RAZ: KNJ: II., pogl.19)

NAMEN BLOGA

Namen tega bloga je objavljanje mističnih tekstov iz različnih virov.

Tu se blog deli na dva dela.

Eden je objavljanje tekstov iz revije Klic božje ljubezni, ki je izhajala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v kateri so prevodi različnih mističnih tekstov. Revijo je izdajal Jože Ojsteršek.

V drugem delu bloga pa se bodo objavljali mistični teksti iz drugih virov.

Teksti so tu v vašo lastno presojo.

Blog pa je odprt tudi za morebitne vaše lastne mistične izkušnje,
če ste jih doživeli in jih želite deliti z drugimi.

Želim vam veliko zanimivega branja.