Translate

sobota, 21. januar 2012

BOŽJA PODOBA

BOŽJA PODOBA

Klic Božje Ljubezni - Januar 1999

Jezus reče Tomažu: "Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po Meni. Če ste spoznali Mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Kdor vidi Mene, vidi Očeta." (Jan 14, 6-9)

Nekoč je neki sveti mož na sprehodu razmišljal o skrivnosti SVETE TROJICE. Tako razmišljajoč pride do morske obale in opazi dečka, kako v pesku izkoplje jamico in z malo posodico preliva morsko vodo vanjo. "Kaj pa delaš?" ga vpraša. "Preliti hočem morje v to jamico", odgovori deček. "To je pa nemogoče!" meni sveti mož. Deček pa odgovori: "Kot je nemogoče preliti morje v to jamico, še bolj nemogoče je človeku doumeti skrivnost Svete Trojice."


OBSTAJANJE BOGA IN NJEGOVA SPOZNAVNOST


Bog je nekega dne dejal Brigiti Švedski (1303-1373): 

"Jaz sem KOT VELIK MOGOČEN KRALJ. Takemu se spodobijo ŠTIRI LASTNOSTI: Prvič mora biti BOGAT, drugič MIL, tretjič MODER, četrtič LJUBEZNIV. Jaz sem KRALJ ANGELOV in VSEGA ČLOVEŠTVA in posedujem ONE ŠTIRI LASTNOSTI, ki sem jih omenil: Prvič, SEM NADVSE BOGAT in dajem VSEMU POTREBNO in potem, KO SEM DAL, NIMAM MANJ. Drugič, SEM NAJVIŠJE MIL, kajti PRIPRAVLJEN SEM DATI VSEM PROSEČIM. Tretjič, SEM ZATO NAJVIŠJE MODER, ker VEM, KAJ VSAKDO RABI in POTREBUJE. Četrtič SEM NADVSE LJUBEZNIV, ker VSE DAJEM in ŠE MNOGO RAJŠI kot SE OD MENE IZPROŠA.

O vi ljudje, poslušajte vendar Moje besede; vodijo na pot življenja, ker so resnične! Z VAŠIMI LASTNIMI ČUTILI LAHKO DOUMETE, da je to, kar govorim, resnica. Če pa ne slišite ali nočete slišati, VIDITE VSAJ Z RAZUMOM in VERUJOČIM SMISLOM, da so Moje besede resnične! Kajti kot se z OČMI MESA ZAGLEDA NEKAJ VIDNEGA, se LAHKO Z OČMI VERE ZAZNA in GLEDA NEVIDNO.

Mnogo neumnih je v Cerkvi, ki sicer delajo malo dobrega, pa bodo vendarle REŠENI S SVOJO VERO, po MOČI KATERE ME PREPOZNAVAJO KOT STVARNIKA VSEH STVARI in KOT ODREŠENIKA. Kajti NIKOGAR NI, KI BI NE MOGEL BOGA SPOZNATI in VEROVATI V NJEGA, ko opazuje, kako ZEMLJA PRINAŠA SADOVE in NEBO DARUJE DEŽJA, kako DREVESA ZELENE in ŽIVALI - vsaka po svoji vrsti - OBSTAJAJO, kako ZVEZDE SLUŽIJO ČLOVEKU in KAKO SE DOGAJA ČLOVEŠKI VOLJI NASPROTUJOČE. Iz vsega tega lahko človek zaključuje, da je sam UMRLJIV, BOG pa je tisti, ki VSE UREJUJE IN VODI. VSE JE OD BOGA SMISELNO UREJENO za PODUK ČLOVEKA. ČE BOG NE BI OBSTAJAL, BI MORALO VSE RAZPASTI V NEREDU. V SVETU NE OBSTAJA NITI NAJMANJŠA REČ BREZ SMISLA.

Če pa človek zaradi SVOJE SLABOSTI, takšen kot je, NE MORE DOUMETI in RAZUMETI, jo lahko VENDAR Z MOČJO VERE DOJAME in VANJO VERUJE in če vi, ljudje, s svojim razumom nočete razmišljati o Moji moči, LAHKO VENDARLE S SVOJIMI ROKAMI PRIMETE DELO, KI SEM GA JAZ OPRAVIL. Saj so vendar tako očitna, da nihče ne more dvomiti, da so MOJA DELA ..." (Raz, knj. I., pogl. 15)


BISTVO BOGA


Nekoč se je Brigiti prikazal JANEZ KRSTNIK in ji govoril: "Blagoslovljen bodi, o Bog, ki si PRED VSEMI REČMI, POLEG KATEREGA NIKOLI NI BILO DRUGEGA BOGA IN RAZEN KATEREGA NIKOGAR DRUGEGA NI IN GA NE BO. Kajti TI SI IN SI BIL VEČNO EN BOG. Ti si OD PREROKOV OBLJUBLJENA RESNICA, pred katero sem, še preden sem se rodil, veselo poskočil in katero sem, ko sem Nanjo pokazal, popolnoma spoznal. TI SI NAŠE VESELJE IN NAŠE VELIČASTVO. TI SI NAŠA RADOST in naš UŽITEK. KAJTI GLEDANJE TEBE NAS IZPOLNJUJE Z NEIZREKLJIVO BLAŽENOSTJO, ki je NIHČE NE POZNA RAZEN TISTEGA, KI JO OKUSI. SAMO TI SI TUDI NAŠA LJUBEZEN. Tudi se ne gre čuditi, da TE LJUBIMO, ker TI, KI SI SAM LJUBEZEN, NE LJUBIŠ LE TISTIH, KI TEBE LJUBIJO, ampak KER SI STVARNIK VSEH REČI, IZKAZUJEŠ SVOJO LJUBEZEN CELO TISTIM, KI JIM NI MAR TEBE SPOZNATI." (Raz. knj. IV. pogl. 74).


BOG JE DUH


V "Knjigi vprašanj" Brigita poroča, da je napuhnjen menih Bogu postavil vprašanje: "KAKO VKLJUČUJE, O BOG, TVOJE BOŽANSTVO VSE V SEBI in VENDAR NI OBDANO OD NIČESAR, kako DOUME VSE in GA VENDAR NIHČE NE DOUME? Odgovor, ki ga je Bog dal na to vprašanje menihu, se je glasil tako, da je pokazal na SVOJO ABSOLUTNO DUHOVNO NARAVO, ampak tudi na SVOJO SOČASNO NADČUTNOST (transcendenco) in OBSEŽNOST V STVARI (imanenco):


"Vprašuješ, kako MOJE BOŽANSTVO VSE VKLJUČUJE V SEBI? Na to odgovorim takole: JAZ SEM NAJČISTEJŠI DUH. GOVORIM in ZGODILO SE JE, ZAPOVEM in VSE ME UBOGA. RESNIČNO SEM JAZ, KI JE VSEMU DAL BIT IN ŽIVLJENJE, KAJTI PREDEN SEM NAREDIL NEBO, GORE in VSO ZEMLJO, SEM IZ SEBE SAMEGA, KI SEM NAD VSEM, ZUNAJ VSEGA, V VSEM, KOT JE V MENI VSE IN BREZ MENE NI NIČ. In KER MOJ DUH BIVA POVSOD, KJER HOČE, in PREMORE VSE, ČE HOČE, TUDI VSE VE in je HITREJŠI IN GIBKEJŠI KOT VSI DUHOVI, ker POSEDUJE MOČ in SPOZNA VSE SEDANJE, PRETEKLO in BODOČE, JE MOJ DUH, TO POMENI MOJE BOŽANSTVO, po PRAVICI NEDOUMLJIV, DOUME PA SAM VSE." (Raz. knj. V. 10.; sk. vprašanj, odgovor na vprašanje 2).BOŽJE LASTNOSTI


Bog je nekega dne Brigiti dejal: "Jaz sem Stvarnik nebes in Zemlje in imam posebno tri lastnosti: Sem NAJMOGOČNEJŠI, NAJMODREJŠI in NAJPOPOLNEJŠI: sem TAKO MOGOČEN, da ME ČASTIJO ANGELI V NEBESIH, DEMONI PA SI ME NE UPAJO POGLEDATI. VSI ELEMENTI SI NADEJAJO MOJEGA NAMIGA. - Prav tako SEM TAKO MODER, da nihče NI V STANJU MOJE MODROSTI PROUČITI in sem zraven TAKO VEDEN, da VEM PRAV VSE, KAJ JE BILO in KAJ JE in KAJ BO. Pri tem pa sem TAKO RAZUMEN, da NITI NAJMANJŠE - in ko bi bil samo črv ali druga pokvečena žival - OD MENE NI BILO USTVARJENO BREZ SMISLA in BREZ VZROKA. JAZ SEM končno tudi TAKO NESKONČNO POPOLN, da IZ MENE IZVIRA, kot IZ NAJPOPOLNEJŠEGA VRELCA VSE POPOLNO IN DOBRO, podobno kot iz NADVSE DOBRE TRTE IZHAJA LE NAJŽLAHTNEJŠE VINO. Iz teh treh mojih lastnosti sledi, da NIHČE NE MORE BITI MOGOČEN, MODER in POPOLN BREZ MENE.

Žal MOGOČNI TEGA SVETA kar ZELO GREŠIJO ZOPER MENE. Kajti DAL SEM JIM MOČ in sem PRIČAKOVAL, da ME BODO ČASTILI; oni pa si pripisujejo ČAST SAMO SEBI, kot da bi vse imeli SAMO IZ SEBE; ti bedni sploh ne mislijo na SVOJO BEDNOST in SLABOST. Če jim pošljem NAJMANJŠO BOLEZEN, takoj PADEJO in vse stvari jim postanejo ZANIČLJIVE. Kako pa morejo, S STALIŠČEM, ki ga ZAVZEMAJO, OBSTATI PRED MOJO MOČJO in ubežati VEČNI KAZNI?


NE MNOGO BOLJ pa GREŠIJO ZOPER MENE TISTI, ki si DOMIŠLJAJO, DA SO MODRI. JAZ SEM VENDAR BIL, ki jim je DAL UVID, RAZUM in MODROST. Pričakoval sem, da ME BODO LJUBILI, oni pa se RAZUMEJO SAMO NA TO, kar ZADEVA NJIHOVE LASTNE PREDNOSTI. Svoje oči, kot da jih imajo v zatilju, svoje poglede usmerjajo samo na zabave, slepi so, KO BI SE MI MORALI ZAHVALITI, KO SEM JIM VENDAR VSE DAL. Nobeden med njimi DOBER ali HUDOBEN, BREZ MENE VENDAR NE MORE NEKAJ SPOZNATI in RAZUMETI. DOPUŠČAM pa PRI HUDOBNIH, da SVOJO VOLJO USMERIJO NA TISTO, kar ŽELIJO in HOČEJO." (Raz. knj. I., pogl 19).ČAŠČENJA VREDEN BOG

Nekega dne je Brigita v molitvi govorila Bogu: "Čast Tebi, vsemogočnemu Bogu, za vse, kar si ustvaril! Hvala TEBI za vso TVOJO POPOLNOST, slava in čast TEBI za VSO LJUBEZEN. Jaz, nevredna oseba, ki sem od svoje mladosti grešila proti Tebi, svojemu Bogu, se Ti zahvaljujem, ljubeznivi Bog, predvsem zato, da noben človek tako zelo ne tiči v grehu in pokvarjenosti, da bi mu Ti odrekel SVOJE USMILJENJE, če le v kesanju ljubezni in resnični ponižnosti prosi OD TEBE USMILJENJA in pri tem naredi TRDEN SKLEP, da se BO POBOLJŠAL. O najljubeznivejši in ljubezni najvrednejši Bog, kako čudovito se mora zdeti vsem, ki slišijo, kaj si storil na meni, grešnici!" (Raz. knj. IV. pogl. 77)BOŽJE USMILJENJE in PRAVIČNOST

Kristus je govoril svoji nevesti Brigiti: "JAZ SEM TVOJ BOG. Moj DUH te je UVEDEL V PRAVO POSLUŠANJE, VIDENJE in OBČUTENJE, da MOJE BESEDE POSLUŠAŠ, MOJE PRILIKE VIDIŠ in MOJEGA DUHA z VESELJEM in POBOŽNOSTJO OBČUTIŠ V SVOJI DUŠI. V MENI JE VSE USMILJENJE SKUPAJ S PRAVIČNOSTJO, IN V PRAVIČNOSTI je nasprotno ZOPET USMILJENJE. Sem kot nekdo, ki vidi SVOJE PRIJATELJE PASTI NA POTI, na kateri SE NAHAJA STRAŠNA ZMEŠNJAVA. Nemogoče jim je, da se od tega padca zopet dvignejo. S TEMI PRIJATELJI SE SEDAJ POGOVARJAM PO TISTIH, ki posedujejo RAZUMEVANJE SVETEGA PISMA. GOVORIM Z NADLOGAMI in JIH SVARIM PRED NJIHOVO NEVARNOSTJO. Oni pa, nasprotno, HODIJO PO STRANPOTEH in se NE BRIGAJO ZA MOJE BESEDE.

Moje besede so pravzaprav samo ena beseda, ki je: "GREŠNIK, SPREOBRNI SE K MENI. HODIŠ PO NEVARNI POTI, KER JE NA NJEJ SKRITA ZASEDA. ZARADI POMRAČITVE V TVOJEM SRCU TI OSTAJA SKRITO, KATERE VRSTE TA ZASEDA JE!" Toda ta Moja Beseda se zaničuje, to Moje USMILJENJE se ZANEMARJA. Čeprav sem TAKO USMILJEN, da jih svarim, ko grešijo, sem vendar TAKO PRAVIČEN, da jim potem, ko bi jih tudi vsi angeli radi potegnili proč, pa JIH NE MOREJO GANITI K SPREOBRNENJU, ČE SAMI NOČEJO obrniti svoje volje k dobremu, PUSTIM PROSTO VOLJO. Če pa OBRNEJO SVOJO VOLJO K DOBREMU in MI Z VESELJEM PRIVOLIJO, potem JIH VSI HUDOBNI DUHOVI OD TEGA NE MOREJO ZADRŽATI."

(RAZ: KNJ: II., pogl.19)

Ni komentarjev:

Objavite komentar