Translate

ponedeljek, 07. maj 2012

DESET MEDŽUGORSKIH SKRIVNOSTI


DESET MEDŽUGORSKIH SKRIVNOSTI
1. O Medžugorskih skrivnostih
2. Deset Medžugorskih skrivnosti - oče Tomislav Vlasič
3. Izvlečki iz pisma očeta Tomislava Vlasiča papežu Janezu Pavlu II v povezavi z Medžugorskimi skrivnostmi
4. Pismo očeta Tomislava Vlasiča papežu Janezu Pavlu II - v celoti


Prevedeno po:


O Medžugorskih skrivnostih

(21. julij 2006)

V zgodnjih dneh prikazovanj Naše Gospe, ki se imenuje »Gospa« v hrvaškem jeziku, se je šestim vidcem začelo poverjanje 10 skrivnosti, ki vsebujejo informacije o prihodnjih dogodkih. Teh 10 Medžugorskih skrivnosti bo vplivalo na Cerkev in na svet. Do tega datuma so trije vidci – Mirjana, Ivanka in Jakov sporočili, da so prejeli vseh deset Medžugorskih skrivnosti, medtem ko Ivan, Marija in Vicka pravijo, da so prejeli devet skrivnosti. Vsak od  šestih vidcev naj bi končno vedel  in poznal  vseh 10 skrivnosti, toda nihče od njih  jih ni popolnoma razkril,  razen da naznanjajo, da Medžugorske skrivnosti vsebujejo tudi kazen (opomin) za svet in da se bodo začele še v trajanju življenjske dobe vidcev. Sedma skrivnost, za katero je bilo rečeno, da bo kazen za človeštvo, je bila zmanjšana zaradi odzivov na prošnje Naše Gospe po molitvi, postu in spreobrnenju.

Tretja Medžugorska skrivnost obsega vidno in trajno znamenje, ki je opisano kot čudovito in neuničljivo, ne od tega sveta in bo puščeno na Hribu Prikazovanj, na mestu Marijinega prvega prikazovanja. Naša Gospa je dala sledeče sporočilo o tem znamenju:

»To znamenje bo dano za nevernike. Vaša vera že ima znamenja in morate postati znamenje za ateiste. Vaša vera ne sme čakati na znamenje, da se spreobrnete, spreobrnite se hitro, čimprej. Ta čas je čas milosti za vas. Ko bo znamenje prišlo, bo prepozno. Kot mati vas svarim in opominjam, ker vas ljubim. Skrivnosti obstajajo! Moji otroci! Nič od tega ni poznano sedaj, toda ko bo poznano, bo prepozno. Vrnite se k molitvi, nič ni bolj pomembno, kot to. Všeč bi mi bilo, da bi mi Gospod dovolil, da vam razkrijem nekaj od teh skrivnosti, toda že to, kar On za vas dela sedaj, je že skoraj prevelika Milost.«

Nihče od vidcev ni razkril drugih Meždugorskih skrivnosti, za katere pravijo da obsegajo tako blagoslove kot kazni za svet. Skrivnosti so lahko tudi različne za vsakega od vidcev. Pravijo, da nobeno, še tako veliko število molitev, posta ali dobrih del, ne more povsem preprečiti in odvrniti nekatere od dogodkov, napovedanih v Medžugorskih skrivnostih. Mirjana pravi, da bo deset dni pred prvim in drugim dogodkom, ki sta vsebovana v skrivnostih, razkrila, kaj naj bi se dogajalo, frančiškanskemu duhovniku, očetu Petru Ljubičiću iz Medžugorja. On se bo postil in molil sedem dni. Nato, tri dni pred dogodkom, pravi Mirjana, bo oče Petar javno naznanil, kaj se bo zgodilo in kje. Mirjana pravi, da po tem, ko se bo dogodek pojavil, bodo tisti, ki bodo ostali živi, imeli malo časa, da se spreobrnejo. Vztraja pri tem, da je boleč dogodek za človeštvo zelo blizu in da je zelo pomembno moliti, moliti v družinah, moliti za mlade in za tiste, ki ne verjamejo in ne  verujejo.

Deset Medžugorskih skrivnosti – Oče Tomislav Vlasič
Vsi vidci pravijo, da so videli Nebesa in Vice, štirje od njih so videli Pekel in dve dekleti sta sta prosili Našo Gospo, naj jima ne dovoli videti pekla, ker sta se bali. Ti vidci pravijo, da jim je Naša Gospa že na samem začetku prikazovanj povedala, da jim bo zaupala deset skrivnosti za celotno človeštvo: do zdaj (1984) je bilo osem skrivnosti že zaupano Vicki, deset Mirjani, Ivanki in Jakovu in devet ostalim vidcem. (Do 31.1.2003 – deset skrivnosti je bilo zaupano Mirjani, Ivanki in Jakovu in devet ostalim). Navajam imena vseh otrok, ki so imeli vizije: Vicka Ivankovič, Ivanka Ivankovič, Jakov Colo, Ivan Dragičevič, Mirjana Dragičevič in Marija Pavlovič.

Ti vidci pravijo, da se deset skrivnosti nanaša na celoten svet in so povezane skupaj v verigo. Tu so še druge skrivnosti, osebne skrivnosti za otroke ali za določene ljudi, ki so povezani s temi prihodnjimi svetovnimi dogodki. Med temi desetimi skrivnostmi  je tudi obljuba Naše Gospe, da bo pustila vidno znamenje na mestu prikazovanj, tu v Medžugorju. Vidci pravijo, da so videli to znamenje v videnju. Je zelo lepo, trajno in neuničljivo. Dano bo tu, v Meždugorju za celotno človeštvo in mnogi čudeži bodo povezani z njim. Pet od teh otrok pozna datum, na katerega se bo znamenje pojavilo: vsi vidci poudarjajo, da je obdobje do pojava vidnega znamenja, obdobje milosti in za krepitev vere.

Mirjana nam pove nekoliko več o skrivnostih in o prihodnosti sveta. Ker od Božiča 1982 Mirjana nima več dnevnih prikazovanj, je na ta dan prejela zadnjo od desetih skrivnosti za človeštvo in datume vseh skrivnosti, ki imajo priti. Na ta dan je Naša Gospa rekla: »Zdaj se obrni k Bogu z vero kot vsakdo drugi. Prikazala se bom na tvoj rojstni dan in ko bodo težave v tvojem življenju.« Za tem se je Naša Gospa, prikazala dvakrat na njen rojstni dan – 18. marca 1983 in 1984. Od 1984 se Naša Gospa prikaže vsakega 18. marca, Mirjana sedaj tudi vidi Našo Gospo vsakega 2. v mesecu, ko moli za neverujoče.

Mirjana pravi, da preden se bo pojavilo vidno znamenje, bodo svetu razkrite tri skrivnosti. Te tri skrivnosti bodo trije opomini, tri svarila svetu in bodo razkrita po njej tri dni prej preden se bodo zgodili. Povedala bo duhovniku, kaj se mora zgoditi (do česa bi moralo priti). Po teh treh opominih, se bo pojavilo vidno znamenje in po znamenju, če se svet ne bo spreobrnil, bo prišla kazen. Mirjana pravi, da bo kazen zagotovo prišla, ker ni mogoče pričakovati, da bi se spreobrnil celoten svet, vendar je lahko zmanjšana, omiljena. Pove nam, da je sedma skrivnost že bila preklicana. To je bilo zlo, ki je prihajalo na svet zaradi njegovih grehov, toda bilo je preklicano, ker se je mnogo ljudi postilo in molilo. Iz tega lahko vidimo, da je kazen lahko omiljena s pokoro, postom in molitvijo. Zaradi tega nas Naša Gospa vedno roti in moleduje: »Molite, postite in spreobrnite se«.

Vprašal sem Mirjano ali je čas, preden vse te stvari pridejo, dolg ali prej kratek in odgovorila je, da je zanjo kratek. Kaj je mislila s »kratkim časom« ne vem – ali to pomeni mesece, leta ali desetletja? Ne vem. Kakorkoli, rekla je: »To obdobje je kratko.« Nato sem ji zastavil še eno vprašanje: »Kaj želiš povedati današnjemu svetu?« Odgovorila je: »Spreobrnite se tako hitro, kot je to najhitreje mogoče in odprite svoja srca Bogu!«


Izvlečki iz pisma Očeta Tomislava Vlasiča papežu Janezu Pavlu II v povezavi z Medžugorskimi skrivnostmi

Blažena Devica nam je obljubila razkriti deset skrivnosti. Do sedaj jih je Vicka Ivanković prejela osem, Marija Pavlović  jih je prejela osem, eno 8. decembra 1983. Jakov Colo, Ivan Drgičević in Ivanka Ivankovič so jih vsak prejeli po devet. Samo Mirjana Dragičević jih je prejela vseh deset.

Deveta in deseta skrivnost sta resni. Tikata se kazni za grehe sveta. Kazen je neizogibna, ker ne moremo pričakovati, da se bo spreobrnil ves svet. Kazen je lahko omiljena z molitvijo in pokoro, toda ne more biti preklicana, odpravljena. Mirjana pravi, da je določeno zlo, ki je grozilo svetu in je bilo vsebovano v sedmi skrivnosti, bilo odvrnjeno zahvaljujoč molitvam in postu. Zato Blažena Devica še naprej nenehno vzpodbuja molitev in post: »Pozabili ste, da lahko z molitvijo in postom odvrnete vojne in začasno razveljavite, odgodite zakonitosti narave.«

Po prvem svarilu (opominu), bodo sledili drugi, v precej kratkem času. Tako bodo ljudje imeli nekaj časa za spreobrnitev. Ta presledek, meddobje, bo obdobje milosti in spreobrnenja. Po tem, ko se bo pojavilo vidno znamenje, bodo tisti, ki bodo še  živi, imeli malo časa za spreobrnitev. Iz tega razloga nas Blažena Devica vabi k hitri spreobrnitvi in k spravi. Povabilo k molitvi in pokori je mišljeno, da se odvrne zlo in vojne, toda najbolj od vsega – za rešitev duš, da se rešijo duše.

Po mnenju Mirjane, so dogodki, napovedani od Blažene Device, blizu. S prednostjo te izkušnje, Mirjana razlagaša svetu: »Pohitite, spreobrnite se; odprite svoja srca Bogu.«

Kot dodatek k temu osnovnemu sporočilu, je Mirjana pripovedovala o prikazovanju, ki ga je imela v letu 1982, za katerega verjamemo, da razliva nekaj svetlobe na nekatere vidike Cerkvene zgodovine. Govorila je o prikazovanju, v katerem se ji je prikazal satan in jo vprašal, če se odpove Gospe in sledi njega – na ta način bi lahko bila srečna v ljubezni in v življenju. Rekel je, da jo bo sledenje Devici, nasprotno, vodilo samo v trpljenje. Mirjana ga je zavrnila in takoj je prišla Devica in satan je izginil. Nato ji je Blažena Devica dala sledeče sporočilo v bistvu:

»Oprosti mi za to, toda moraš spoznati, da satan obstaja. Nekega dne se je pojavil pred Božjim Prestolom in prosil za dovoljenje, da izroči Cerkev obdobju preizkušnje. Bog mu je dal dovoljenje, da preizkuša cerkev za eno stoletje. To stoletje je pod močjo, oblastjo hudiča; toda ko  se bodo tebi zaupane skrivnosti zgodile - bo njegova moč uničena. Celo sedaj začenja izgubljati svojo moč in postaja agresiven in napadalen. Uničuje zakone, ustvarja razkol in razprtije med duhovniki in je odgovoren za obsedenost, mučenje, preganjanja in umore. Morate zaščititi sami sebe proti tem stvarem skozi post in molitev, še posebno s skupinsko molitvijo, z molitvijo v skuposti. Nosite blagoslovljene stvari s seboj, postavite jih v svoje hiše in obnovite uporabo blagoslovljene vode.


Pismo Tomislava Vlasiča papežu Janezu Pavlu II - v celoti

Po prikazovanju Blažene Device 30. novembra 1983, je Marija Pavlovič prišla k meni in rekla: »Gospa pravi, da morata biti papež in škof takoj obveščena o nujnosti in velikem pomenu sporočil iz Medžugorja.

To pismo želi izpolniti to dolžnost.

1.     Pet mladih ljudi (Vicka Ivankovič, Marija Pavlovič, Ivanka Ivankovič, Ivan Dragičevič in Jakov Colo) vidijo v prikazovanju Blaženo Devico vsak dan. Izkušnja, v kateri jo vidijo, je dejstvo, ki je lahko preverjeno z direktnim opazovanjem. Bilo je posneto na film. V času prikazovanj mladi ne reagirajo na svetlobo, ne slišijo zvokov, ne odreagirajo, če se jih kdo dotakne, čutijo, da so izven časa in prostora.

Vsi ti mladi se v osnovi strinjajo da:

-         »Vidimo Blaženo Devico kakor vidimo vsakogar drugega. Molimo z njo, govorimo z njo in se jo lahko dotaknemo.«

-         »Blažena Devica pravi, da je svetovni mir na kritični točki. Neprestano kliče k spravi in spreobrnenju.«

-         »Obljubila je, da bo pustila vidno znamenje za vse človeštvo na mestu prikazovanja v Medužgorju.«

-         »Obdobje, ki predhodi temu vidnemu znamenju, je čas milosti za spreobrnitev in poglobitev vere.«

-         »Blažena Devica nam je obljubila razkriti deset skrivnosti. Do sedaj jih je Vicka Ivankovič prejela osem, Marija Pavlovič je prejela osmo 8. decembra 1983. Jakov Colo, Ivan Dragičevič in Ivanka Ivankovič so jih prejeli devet. Samo Mirjana Dragičevič jih je prejela vseh deset.«

-         »Ta prikazovanja so zadnja prikazovanja Blažene Device na zemlji – zaradi tega trajajo tako dolgo in se dogajajo tako pogosto.«

2.   Blažena Devica se ne prikazuje več Mirjani Dragičevič. Na Božič 1982 je imela zadnje dnevno prikazovanje. Od tedaj so se prikazovanja zanjo prenehala, razen na njen rojstni dan (18. marca 1983). Mirjana je vedela, da se bo to zgodilo.

Skladno z Mirjano, ji je Gospa zaupala deseto in zadnjo skrivnost med prikazovanjem 25. decembra 1982. Razkrila ji je tudi datume, na katere se bodo različne skrivnosti zgodile. Blažena Devica je razkrila Mirjani veliko stvari o prihodnosti, več kot drugim mladim vidcem do sedaj. Iz tega razloga vam spodaj sporočam, kar mi je Mirjana povedala v najinem pogovoru  5. novembra 1983.
Podajam povzetek njenih besed, brez dobesednih citatov.

Mirjana je rekla, da preden bo vidno znamenje dano človeštvu, bodo tri opozorila (opomini) v svetu. Opomini bodo v obliki dogodkov na zemlji. Mirjana jim bo priča. Tri dni pred enim od opominov, bo Mirjana to javila duhovniku po svoji izbiri. To pričevanje Mirjane bo potrditev prikazovanj in spodbuda za spreobrnenje sveta.

Po opozorilu (opominu) se bo pojavilo vidno znamenje na mestu prikazovanj v Medžugorju, da ga vidi ves svet. Znamenje bo dano kot dokaz prikazovanj in kot klic ljudem, da se vrnejo nazaj k veri.

Deveta in deseta skrivnost sta resni. Zadevata kazen za grehe sveta. Kaznovanje je neizogibno, ker ne moremo pričakovati, da se bo spreobrnil ves svet. Kazen se lahko zmanjša z molitvijo in pokoro, toda ne more biti odpravljena. Mirjana pravi, da ena od nesreč, ki je pretila človeštvu, ki je bila vsebovana v sedmi skrivnosti, je bila odvrnjena, zahvaljujoč molitvi in postu. Zaradi tega Blažena Devica nenehno vzpodbuja molitev in post: »Pozabili ste, da skozi post in molitev lahko preprečite vojne in začasno razveljavite, odgodite zakone narave.«

Prvemu opozorilu bodo sledila druga, v dokaj kratkem času. Tako bodo ljudje imeli nekaj časa za spreobrnenje. Ta presledek, meddobje, bo obdobje milosti in spreobrnenja. Po tem, ko se bo pojavilo vidno znamenje, bodo tisti, ki bodo še  živi, imeli malo časa za spreobrnitev. Iz tega razloga nas Blažena Devica vabi k hitri spreobrnitvi in k spravi.

Povabilo k molitvi in pokori je mišljeno, da se odvrne zlo in vojne, toda najbolj od vsega – za rešitev duš, da se rešijo duše.

Po mnenju Mirjane, so dogodki, napovedani od Blažene Device,  blizu. S prednostjo te izkušnje, Mirjana razlagaša svetu: »Pohitite, spreobrnite se; odprite svoja srca Bogu.«

Kot dodatek k temu osnovnemu sporočilu, je Mirjana pripovedovala o prikazovanju, ki ga je imela v letu 1982, za katerega verjamemo, da razliva nekaj svetlobe na nekatere vidike Cerkvene zgodovine. Govorila je o prikazovanju, v katerem se ji je prikazal satan in jo vprašal, če se odpove Gospe in sledi njega – na ta način bi lahko bila srečna v ljubezni in v življenju. Rekel je, da jo bo sledenje Devici, nasprotno, vodilo samo v trpljenje. Mirjana ga je zavrnila in takoj je prišla Devica in satan je izginil. Nato ji je Blažena Devica dala sledeče sporočilo v bistvu:

»Oprosti mi za to, toda moraš spoznati, da satan obstaja. Nekega dne se je pojavil pred Božjim Prestolom in prosil za dovoljenje, da izroči Cerkev obdobju preizkušnje. Bog mu je dal dovoljenje, da preizkuša cerkev za eno stoletje. To stoletje je pod močjo, oblastjo hudiča; toda ko se bodo tebi zaupane skrivnosti zgodile - bo njegova moč uničena. Celo sedaj začenja izgubljati svojo moč in postaja agresiven in napadalen. Uničuje zakone, ustvarja razkol in razprtije med duhovniki in je odgovoren za obsedenost, mučenje, preganjanja in umore. Morate zaščititi sami sebe proti tem stvarem skozi post in molitev, še posebno s skupinsko molitvijo, z molitvijo v skuposti. Nosite blagoslovljene stvari s seboj, postavite jih v svoje hiše in obnovite uporabo blagoslovljene vode.


Skladno z določenimi katoliškimi izvedenci in strokovnjaki, ki so študirali ta sporočila, to sporočilo Mirjane lahko razliva luč, osvetli vizijo, ki jo je imel papež Leo XIII. Leo XIII je po apokaliptičnem videnju bodočnosti Cerkve uvedel molitev k Svetemu nadangelu Mihaelu, ki so jo duhovniki molili po maši do drugega Vatikanskega koncila. Ti izvedenci pravijo, da se stoletje preizkušenj, predvideno s papežem Leom XIII, končuje.*

Sveti Oče, ne želim biti odgovoren za propad nikogar. Delam  po svojih najboljših močeh. Svet je poklican k spreobrnenju in k spravi. S tem, ko pišem vam, sveti oče, delam samo svojo dolžnost. Po osnutku tega pisma, sem ga odnesel mladim vidcem, da so lahko vprašali Blaženo Devico, če je njegova vsebina točna. Ivan Dragičevič je prenesel sledeče sporočilo: »Da, vsebina pisma je resnična. Moraš najprej obvestiti papeža in nato škofa.«

To pismo je spremljano s postom in molitvami, da bi Sveti Duh vodil vaše misli in vaše srce tekom tega pomembnega trenutka v zgodovini.

Vaš v Svetih Srcih Jezusa in Marije

Oče Tomislav Vlasič

Medžugorje, 2. december 1983
 _____
*Op. – papež Leo XIII je bil papež med leti 1878 do 1903


O Medžugorskih skrivnostih si lahko nekaj malega preberete tudi v knjigi, objavljeni v tem blogu - TISOČ SREČANJ Z MARIJO - še posebno na straneh od 139 do 145
http://klicbozjeljubezni.blogspot.com/p/knjige-zivot-blazene-djevice-marije.html


______________________________________________


About Medjugorje Secrets

In the early days of the apparitions, Our Lady, called "Gospa" in Croatian, started to entrust to the six visionaries ten secrets which contain information on future events. These ten Medjugorje secrets, which will affect the Church and the world. To date, three visionaries, Mirjana, Ivanka, and Jakov report they have received all ten Medjugorje secrets, while Ivan, Marija and Vicka say they have received nine secrets. The six visionaries would eventually each know all ten Medjugorje secrets, but none has fully disclosed them except to announce that Medjugorje secrets include also chastisements for the world and that they will begin during the lifetimes of the visionaries. The seventh secret is said to be a punishment for humanity that has been diminished because of the response to Our Lady’s requests for prayers, fasting and conversion.^
The third of the Medjugorje secrets involves a visible and permanent sign that is described as beautiful and indestructible and not of this world, which will be left on Apparition Hill, the site of her first appearance. Our Lady gave the following message about this sign: "This sign will be given for the atheists. You faithful already have signs and you have become the sign for the atheists. You faithful must not wait for the sign before you convert: convert soon. This time is a time of grace for you. When the sign comes, it will be too late. As a mother I caution you because I love you. The secrets exist. My children! Nothing is known of these now, but when they are known, it will be too late. Return to prayer, nothing is more important than this. I would like it if the Lord allowed me to reveal some of the secrets to you, but that which He is doing for you is already a Grace which is almost too much."
None of the visionaries has disclosed the other Medjugorje secrets, which are said to include blessings as well as chastisements for the world. The secrets may be different for each visionary. They say that no amount of prayer, fasting, or good works can entirely prevent some of the events forecast in the Medjugorje secrets. Ten days before the first and second events contained in secrets, Mirjana says she will reveal what is about to happen to Franciscan priest Father Petar Ljubicic of Medjugorje. He will fast and pray for seven days. Then, three days before the event, Father Petar will make a public announcement as to what is to happen and where. Mirjana says that after the events occur, those who are alive will have little time to convert. She insists that the painful events for humanity are very near, and that the important thing is to pray, to pray in the family, to pray for the young and for those who do not believe.


Ten Medjugorje Secrets by Father Tomislav Vlasic

All the visionaries say they have seen Heaven and Purgatory, four of them have seen Hell and two girls prayed Our Lady not to let them see it because they were afraid. These visionaries say that, from the very beginning, Our Lady told them she would confide ten secrets to them for the whole of humanity : up to now (1984), eight secrets have already been confided to Vicka, ten to Mirjana, and nine to the others. (As at 31/1/03 - Ten secrets have been confided to Mirjana, Ivanka and to Jacov, and nine to the rest). I that you know the names of all the children who have the visions : Vicka Ivankovic, Ivanka Ivankovic, Jacov Colo, Ivan Dragicevic, Mirjana Dragicevic and Marija Pavlovic
These visionaries say that the ten secrets refer to the whole world and are linked together in a chain. There are also other secrets, personal secrets for the children or for certain people who are connected with these future world events. Among the ten secrets there is the promise of Our Lady to leave a visible sign on the site of the apparitions here in Medjugorje. The visionaries say they have seen this sign in a vision. It is very beautiful, permanent and indestructable. It will be given here in Medjugorje for all humanity and many miracles will be connected with it. Five of the children know the date on which the sign will occur : all of them stress that this period until the appearance of the visible sign, is a period of grace and for the strengthening of faith.
Mirjana tells us something more about the secrets and the future of the world. As from Christmas 1982, Mirjana no longer has daily apparitions, on that date she received the last of the ten secrets for humanity and the dates of all the secrets to come. On that day Our Lady said :" Now turn to God by faith as everybody else. I will appear for your birthday and when there are difficulties in your life." After this, Our Lady has appeared twice on her birthday on 18th March 1983 and 1984. (Since 1984 Our Lady has appeared each 18th March, and also Mirjana now sees Our Lady on the 2nd of each month, where she prays for unbelievers)
Mirjana says that before the visible sign appears, three secrets will be revealed to the world. These three secrets will be three admonishments to the world and will be revealed by her three days before they are to occur. She will tell a priest what should happen. After the three admonishments, the visible sign will appear and after the sign, if the world is not converted, the punishment will come. Mirjana says that the punishment will surely come because it is no use expecting the conversion of the whole world, but it can be diminished. She tell us that the seventh secret has already been cancelled. This was an evil one, which was coming to the world for its sins, but it has been cancelled because many people have fasted and prayed. From this we can see that punishment can be diminished by penance, fasting and prayer. This is why Our Lady always urges us :"Pray, fast and be converted."
I asked Mirjana if there is a long or rather short time before these things come to pass and she replied that, for her, it is a short time. What is meant by short I do not know ; does it mean months, years or decades ? I do not know. However, she said "This period is short." Then I asked her another question, "What do you want to tell the world of today ?" She replied,"Be converted as quickly as possible and open your hearts to God."


Tomislav Vlasic's Letter to Pope John Paul II

Date: September 20, 2006 
Author: Fra Tomislav Vlašić, OFM After the apparition of the Blessed Virgin on November 30, 1983, Maria Pavlovic came to me and said, 'The Madonna says that the Supreme Pontiff and the Bishop must be advised immediately of the urgency and great importance of the message of Medjugorje.'^
This letter seeks to fulfill that duty.
1. Five young people (Vicka Ivankovic, Maria Pavlovic, Ivanka Ivankovic, Ivan Dragicevic, and Jakov Colo) see an apparition of the Blessed Virgin every day. The experience in which they see her is a fact that can be checked by direct observation. It has been filmed. During the apparitions, the youngsters do not react to light, they do not hear sounds, they do not react if someone touches them, they feel that they are beyond time and space.
All of the youngsters basically agree that:
·                                 "We see the Blessed Virgin just as we see anyone else. We pray with her, we speak to her, and we can touch her."
·                                 "The blessed Virgin says that world peace is at a critical stage. She repeatedly calls for reconciliation and conversion."
·                                 "She has promised to leave a visible sign for all humanity at the site of the apparitions of Medjugorje."
·                                 "The period preceding this visible sign is a time of grace for conversion and deepening the faith."
·                                 "The Blessed Virgin has promised to disclose ten secrets to us. So far, Vicka Ivankovic has received eight. Marija Pavlovic received the eigth one on december 8, 1983. Jakov Colo, Ivan Dragicevic and Ivanka Ivankovic have each received nine. Only Mirjana Dragicevic has received all ten."
·                                 "These apparitions are the last apparitions of the Blessed Virgin on earth. That is why they are lasting so long and occurring so frequently."
2. The Blessed Virgin no longer appears to Mirjana Dragicevic. The last time she saw one of the daily apparitions was Christmas 1982. Since then the apparitions have ceased for her, except on her birthday (March 18, 1983). Mirjana knew that this would occur.
According to Mirjana, the Madonna confided the tenth and last secret to her during the apparition on December 25, 1982. She also disclosed the dates on which the different secrets will come to pass. The Blessed Virgin has revealed to Mirjana many things about the future, more than to any of the other youngsters so far. For that reason I am reporting below what Mirjana told me during our conversation on November 5, 1983. I am summarizing the substance of her account, without word-for-word quotations:
·                                 Mirjana said that before the visible sign is given to humanity, there will be three warnings to the world. The warnings will be in the form of events on earth. Mirjana will be a witness to them. Three days before one of the admonitions, Mirjana will notify a priest of her choice. The witness of Mirjana will be a confirmation of the apparitions and a stimulus for the conversion of the world.
·                                 After the admonitions, the visible sign will appear on the site of the apparitions in Medjugorje for all the world to see. The sign will be given as a testimony to the apparitions and in order to call the people back to the faith.
·                                 The ninth and tenth secrets are serious. They concern chasticement for the sins of the world. Punishment is inevitable, for we cannot expect the whole world to be converted. The punishment can be diminished by prayer and penance, but it cannot be eliminated. Mirjana says that one of the evils that threatened the world, the one contained in the seventh secret, has been averted, thanks to prayer and fasting. That is why the Blessed Virgin continues to encourage prayer and fasting: 
"You have forgotten that through prayer and fasting you can avert war and suspend the laws of nature."
·                                 After the first admonition, the others will follow in a rather short time. Thus, people will have some time for conversion.
·                                 That interval will be a period of grace and conversion. After the visible sign appears, those who are still alive will have little time for conversion. For that reason, the Blessed Virgin invites us to urgent conversion and reconciliation.
·                                 The invitation to prayer and penance is meant to avert evil and war, but most of all to save souls.
·                                 According to Mirjana, the events predicted by the Blessed Virgin are near. By virtue of this experience, Mirjana proclaims to the world:
'Hurry, be converted; open your hearts to God.'
In addition to this basic message, Mirjana related an apparition she had in 1982, which we believe sheds some light on some aspects of Church history. She spoke of an apparition in which Satan appeared to her, and disguised as the Blessed Virgin. Satan asked Mirjana to renounce the Madonna and follow him. That way she could be happy in love and in life. He said that following the Virgin, on the contrary, would only lead to suffering. Mirjana rejected him, and immediately the Virgin arrived and Satan disappeared. Then the Blessed Virgin gave her the following message in substance:
"Excuse me for this, but you must realize that Satan exists. One day he appeared before the throne of God and asked permission to submit the Church to a period of trial. God gave him permission to try the Church for one century. This century is under the power of the devil; but when the secrets confided to you come to pass, his power will be destroyed. Even now he is beginning to lose his power and has become aggressive. He is destroying marriages, creating divisions among priests and is responsible for obsessions and murder. You must protect yourselves against these things through fasting and prayer, especially community prayer. Carry blessed objects with you. Put them in your house, and restore the use of holy water."
According to certain Catholic experts who have studied these apparitions, this message of Mirjana may shed light on the vision Pope Leo XIII had. According to them, it was after having had an apocalyptic vision of the future of the Church that Leo XIII introduced the prayer to Saint Michael which priests used to recite after Mass up to the time of the Second Vatican Council. These experts say that the century of trials foreseen by Leo XIII is about to end.
Holy Father, I do not want to be responsible for the ruin of anyone. I am doing my best. The world is being called to conversion and reconciliation. In writing to you, Holy Father, I am doing only doing my duty. After drafting this letter, I gave it to the youngsters so that they might ask the Blessed Virgin whether its contents are accurate. Ivan Dragicevic relayed the following answer: 'Yes, the contents of the letter are the truth. You must notify first the Supreme Pontiff and then the Bishop.'
This letter is accompanied by fasting and prayers that the Holy Spirit will guide your mind and your heart during this important moment in history."
Yours, in the Sacred Hearts of Jesus and Mary,
Father Tomislav Vlasic 
Medjugorje, December 2, 1983


Ni komentarjev:

Objavite komentar