Translate

sreda, 11. april 2012

SVETI JUDA TADEJ - PRIPROŠNJIK V NAJHUJŠIH STISKAH

 

SVETI  JUDA  TADEJPriprošnjik v sili
  


Po knjižici
SVETI JUDA TADEJ
Ljubljana 1945
(Prepis)
  

I. Življenje in apostolsko delo


Sveti Juda Tadej je bil tako po Mariji kakor po svetem Jožefu sorodnik našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Evangelij imenuje njegovo mater, Marijo Kleopovo, sestro Jezusove matere, kar pomeni, da je bila njegova mati Marijina sorodnica. Marija Kleopova je stala z žalostno materjo pod Jezusovim križem in je še po njegovi smrti skrbela za njegovo truplo. Njeni telesni ostanki počivajo v Beruliju, kjer so se dogajali veliki čudeži.

Njegov oče je bil ALFEJ ali KLEOPA. Ustno izročilo pravi, da je bil brat svetega Jožefa, Jezusovega rednika ter vzoren Gospodov učenec, eden od onih dveh, katerima se je Jezus prikazal po svojem vstajenju na poti v Emavs in jima razlagal pisma. Kleopa je pozneje javno oznanjal vero v Jezusovo vstajenje. Zato so ga Judje preganjali in si je tako zaslužil mučeniški venec.

Starši so vzgojili Juda Tadeja v strahu Božjem. Poleg tega je imel še to srečo, da je doraščal v družbi Božjega Deteta. Zato razodeva njegovo življenje vse skozi tako globoko ponižnost. V svojem pismu, ki ga prinaša tudi pričujoča knjižica, pravi, da je služabnik Jezusa Kristusa, ne pove pa, da je Jezusov sorodnik. Požrtvovalno je oznanjal evangelij, da bi mogel rešiti čim več neumrjočih duš. Sredi mnogovrstnega trpljenja in preganjanja je deloval za Kristusa v Palestini, Arabiji, Siriji in Perziji, zlasti pa v Mezopotamiji, kjer je, kakor pravi staro izročilo, pridobil divje narode za Jezusa. Delal je pridno, brez počitka. Sveti Pavlin poroča, da je prepotoval vso Severno Afriko. Na svojih nevarnih apostolskih potih je privedel  k Zveličarju nešteto duš. Imel je izreden dar čudežev. Zato je raslo sovraštvo v nevernikih, ki so ga neprestano zasledovali in ga na smrt sovražili. Končno so ga ujeli in po sirskih poročilih pobili z gorjačami v Aradu ali v Beritu v Feniciji.


Sv. Juda Tadej - pomočnik v sili

Verniki so častili svetega Juda Tadeja že v prvih časih krščanstva kot pomočnika v  h u d i  s i l i.  V izredno težkih okoliščinah so se zatekali k njemu in so se mu priporočali v svojih težavah. Ker je mnogim pomagal, pogosto na izredno čudežen način in to celo v takih okoliščinah, ko je bilo po človeško gledano vsako upanje izključeno, je vedno bolj in bolj rastla pobožnost in zaupanje do njega. K razmahu te pobožnosti je veliko pripomogla sveta Brigita s svojim razodetjem, s katerim je poveličala tega velikega apostola in čudodelnika. Razodela je, da ji je Zveličar naročil, naj se z velikim zaupanjem obrača k svetemu Judu Tadeju. Zdi se, piše neki pobožen mož, da je hotel Božji Učenik s tem vrniti čast temu imenu, ki ga je oskrunil Iškarijot, da tistim, ki jih tlačijo življenjske težave, pogosto pomaga le tedaj, če se zaupno obrnejo k svetemu Judu Tadeju.


Sv. Juda Tadej pomaga v kateri koli stiski.

Malo je častilcev svetega Juda Tadeja, kakor piše neki cerkven pisatelj, ki bi v svoji bolezni, hudih skušnjavah, težkih grešnih navadah, ne samo v obupu in strahu, ampak tudi v bridkosti, obrekovanju, bedi in v vsakovrstnih nadlogah iin to celo v takih, ko se zdi, da ni več nikake pomoči, ne prejeli od tega apostola očividne pomoči. Sleherni klic in naslov v litanijah glasno priča o mnogovrstni pomoči, ki jo moremo dobiti, če se v težavah zaupno obrnemu k temu svetniku. Sveti Juda Tadej pomaga v najbolj zavozljanih zadevah, v zapletenih sodnijskih razpravah in v denarnih stiskah. V trenutku, ko ne moremo več pričakovati rešitve od nikoder, pride on in nam pomaga iz težav in mučnih zadreg. To nas mora napolniti z močnim zaupanjem do sv. Juda Tadeja in nas nagibati, da ga bomo vselej prav častili in slavili.


II.    MOLITVE K SVETEMU JUDU TADEJU


Molitev v pozdrav

Pozdravljam te, sveti Juda Tadej, ti veliki apostol in slavni mučenec. Čestitam ti k plemenitemu rodu, k tvojim krepostim in svetosti ter večnemu blaženstvu. Zaupam v tvojo mogočno priprošnjo in zaradi premnogih tvojih zaslug prihajam k tebi, da te izvolim za svojega posebnega zavetnika in priprošnjika. Odslej te bom goreče častil, posnemal bom tvoje kreposti, posnemal tvoj zgled in si prizadeval, da se bo tvoje češčenje bolj in bolj širilo. Ti pa, sveti Juda Tadej, me pridruži številu svojih izvoljenih in se me pred Gospodom pogosto spominjaj. Od Jezusa mi izprosi, da se mi pomnoži vera, utrdi upanje in razvname ljubezen. Varuj me pred vsakiam zalezovanjem hudega duha in mi pomagaj, da bom uspešno premagoval dušne in telesne nevarnosti. Varuj me malodrušnosti in obupa. Od Boga mi izprosi tiho vdanost v Njegovo sveto voljo in obilje Njeovega blagoslova za vsa moja dela, zlasti pa milost stanovitnosti v dobrem in srečno zadnjo uro. Amen.


Molitev k sv. Judu Tadeju
v   p o s e b n i   t e ž a v i

Sveti Juda Tadej, sorodnik našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa, apostol  mučenec, ki si slaven po krepostih in čednostih, ti zvesti pomočnik vsem, ki te časte in posebni zavetnik v težkih zadevah! Zaupno se obračam k tebi, zakaj ti imaš izredne predpravice, da posebno pomagaš tistim, ki v bridkostih in težavah že obupujejo. Iskreno te prosim, pomagaj mi iz stiske, iz katere si sam-a ne morem pomagati... Sveti Juda Tadej, obljubljam ti, da ne bom nikoli pozabil-a tvojih dobrot in te bom častila kot svojega posebnega zavetnika. Amen.


P r o š n j a

Sveti Juda Tadej, zvesti služabnik in prijatelj Jezusov, ki te mnogi, kateri bi te morali častiti, prezirajo zaradi enakega imena z Iškariotom, toda sveta Cerkev te zaradi tvojega svetega in apostolskega življenja po vsem svetu pobožno časti kot izrednega zavetnika tistih, ki jih zadevajo nesreče in že skoraj obupujejo. Prosi pri Bogu za mene, grešnika, da me zaradi tvojega zasluženja v moji bridkosti in žalosti potolaži, me stori vrednega Svoje pomoči in tvojega varstva v tej težavi in bridkosti, zlasti pa še v smrtni uri, da bom potem s teboj in vsemi svetimi hvalil in slavil Boga na veke. Amen.

Ubogega reši iz njegove nadloge in njegovo uho odpre v bridkosti
(Job  36, 15)

V stiski si me klical in Sem te rešil
(Ps 80, 8)


Molitev sv. Gertrude
k Judu Tadeju

Ljubeznivi apostol in Jezusov mučenec, sveti Juda Tadej, spominjam te na veliko veselje, ki ga je čutilo tvoje srce, ko te je Jezus, tvoj ljubeznivi Učenik, v družbi apostolov učil moliti Oče naš. Pri tisti radosti te prosim, pomagaj mi, da bom zvesto hodila za tvojim Učenikom in Mojstrom do konca svojega življenja. Amen.

"Vedno nam bo pomagal, če ga bomo stanovitno prosili.!
(Sv. Klemen  M. Dvorak)


Molitev  z  o d p u s t k o m
k svetemu Judu Tadeju

O slavni sveti Juda Tadej! Po svojih vzvišenih prednostih, ki so te odlikovale v življenju, po krvnem sorodstvu z našim Gospodom Jezusom Kristusom in po apostolskem delu; po svoji slavi, ki jo uživaš v nebesih kot plačilo za svoje delo in mučeništvo, nam od Delilca vsega dobrega izprosi vse milosti, ki jih potrebujemo, da bomo spolnjevali od Boga navdihnjene nauke, ki si nam jih zapustil v svojem pismu. V ta namen nam pomagaj, da bomo svojo popolnost po milosti Svetega Duha z molitvijo gradili na trdnem temelju vere; pomagaj nam, da bomo ostali stanovitni v ljubezni do Boga in v zaupanju na Jezusovo usmiljenje za večno življenje; da si bomo z vsemi primernimi sredstvi prizadevali pomagati tistim, ki so v zmoti, da tako pomnožimo slavo, veličastvo, oblast in moč Njega, ki more storiti, da bomo brez greha, čisti in veseli na dan prihoda našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Amen.
 
300 dni odp. vsakikrat  (S.C. Indudlg., 17.avg.1908).
Popoln odpustek pod navedenimi pogoji, ako kdo ves mesec vsak dan to molitev pobožno moli
(S.Poen. Ap., 21.febr.1933).


Molitev k svetemu Judu Tadeju
v bridkosti in žalosti

Pozdravljam te, sveti Tadej, apostol, mučenec in zvesti priprošnjik v težavah. Usmili se me, kajti strah in žalost prešinjata moje misli; zato vzdihovaje dvigam k tebi roke in solzne oči. Srčno te pozdravljam, častim te z največjim spoštovanjem in te iz globine svoje duše kličem na pomoč. Pozdravljam te po presvetem Srcu tvojega Učenika in Zveličarja; tebe slavim in njega zahvaljujem, da te je pridružil apostolskemu zboru in te okrasil s tako velikimi milostmi. Glej, prišel sem k tebi, k svojemu izvoljenemu priprošnjiku. Ti milostljivi tolažnik vseh potrtih duš, poslušaj moje, iz globine prihajajoče vzdihe; naj te gane bridkost moje stiske, kajti ti veš, kaj je beda in trpljenje. Sveti Tadej, ti si blažen, rešen vseh težav in uživaš večno veselje! Moje srce pa je potopljeno v morje bolečin, vendar zaupam vate in te ponižno prosim, pomagaj mi, reši me iz vsaktere bridkosti, stiske, bede, malodušnosti in vsaktere nadloge; ne daj, da bi bil prijateljem v žalost, sovražnikom pa v zasmeh. Za prejeto pomoč se ti bom v Bogu zahvalil in ga na veke s teboj slavil. Amen.

Gospod Jezus Kristus, ki tolažiš srca, spominjam Te na strašno trpljenje in na mučeniško smrt, ki jo je po Tvoji sveti volji junaško pretrpel sveti Tadej; spomni se njegovega zasluženja in mi pomagaj, ko me tlačijo težave in mi bridkost stiska srce. Zato me okrepčaj s svojo milostjo, tolažbo in blagoslovom. Vse svoje skrbi izročam Tvojim očetovskim rokam, ne pozabi me v bolezni, v zalezovanju hudega duha in drugih težavah. Po priprošnji svojega ljubljenega učenca, apostola in mučenca, mi podeli milost srečne smrti. Amen.


Molitev
v brezupni stiski

Sveti Juda Tadej, sorodnik našega Gospoda Jezusa, Marijein svetega Jožefa; slavni apostol, mučenec in ljubljenec presvete Trojice, ki sloviš po krepostih in čudežih; zvesti in hitri priprošnjik vseh, ki te kličejo na pomoč in mogočni zavetnik tistih, ki vate zaupajo ter vztrajni pomočnik v hudi sili! V stiski se zatekam k tebi. Če se ti ne zavzameš zame, si sam ne bom mogel pomagati. Iz globine svojega srca te prosim, pridi mi na pomoč! Zakaj od Boga si prejel pravico, da očividno pomagaš vsem tistim, ki nimajo več upanja in obupujejo. Ozri se name, moje življenje je življenje križa, moji dnevi so dnevi bridkosti in moje srce je kakor morje bolečin. Vsa moja pota so prepletena s trnjem in skoraj ni trenutka, ko bi ne čutil stiske in ne točil solza. Poleg vsega imam še to nadlogo, da mi duha grenijo temne misli, ki me ženejo v obup. Pogosto se me polašča malodušnost in nezaupanje. Mojo dušo obdajajo grozeči oblaki. V tem žalostnem položaju sem prišel k tebi in ne grem od tod, dokle me ne uslišiš. Hiti mi na pomoč, ti veliki sveti apostol, da bom mogel hvaliti Božje Usmiljenje, tvojo moč in dobroto. Vse življenje ti bom hvaležen ter te bom goreče častil do dneva, ko se ti bom zahvalil v nebesih. Amen.


Bolnikova molitev
k svetemu Judu Tadeju

Ljubljeni sveti Tadej, ki si z Božjo močjo in po svojem prizadevanju ozdravil toliko dušnih in telesnih bolezni; pomagaj mi v tej slabosti in prosi Boga, da, če je Njemu v čast in meni v zveličanje, naj vzame dobrotno to bolezen od mene, da mu bom mogel tu na zemlji bolje služiti in oznanjati Njegovo slavo. Amen.


Zahvalna  molitev
k svetemu Judu Tadeju

Ko se pridružujem neizrekljivemu Božjemu češčenju, ki ga prejema presveta Trojica, te, o dobri Jezus, hvalim, slavim, blagrujem in se ti zahvaljujem za vse milosti in prednosti, ki si jih podelil svojemu izvoljenemu apostolu ter sorodniku Judu Tadeju. Tebi pa, o čudoviti apostol, se zahvaljujem za ljubeznivo pomoč, ki si mi jo podelil, ko si uslišal mojo prošnjo. Za preljubeznivo dobroto ti bom hvaležen. Sveti Tadej, podpiraj me še naprej v vseh stiskah in mi v potrebah hiti na pomoč, posebno pa me krepčaj ob smrtni uri ter me brani pred jezo mojih sovražnikov. Amen.

Oče nas.  Zdrava Marija.  Čast bodi. (Trikrat)


III.  D E V E T D N E V N I C A

k sv. Judu Tadeju
in njegovim sedmerim sorodnikomP r v i   d a n

Slavni sveti apostol Tadej, spominjam te na tisto srečno uro, ko si začel z vsem žarom svojega srca ljubiti Boga in le Njemu služiti ter si v tem vztrajal stanovitno do konca. Goreče te prosim, izprosi mi pri Bogu milost, da se bom slednjič tudi jaz odločil za bogoljubno življenje, v njem vztrajal in ga srečno dokončal ob  dnevu večnega plačila. Amen.

M o l i m o.  Gospod Jezus, Delilec milosti, zahvaljujem te za vse prednosti, ki si jih podelil svojemu bratrancu in zvestemu služabniku Tadeju. Posebno se ti zahvaljujem, ker si ga od vekomaj odbral, ljubeznivo za seboj poklical in se družil z njim; prosim Te, pritegni tudi mene k Sebi z vezjo ljubezni in me pridruži številu svojih izvoljenih. Zahvaljujem se Ti za gorečo ljubezen in za veliko gorečnost, ki si jo v meni zanetil. Pri ljubezni, ki si mi jo podelil, Te prosim, odpusti mi vse moje grehe, zlasti mlačnost v Tvoji službi ter po obilnem zasluženju svetega Tadeja dopolni, česar nimam. Amen.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.


D r u g i  d a n

Slavni sveti Tadej, spomni se, kako si neprestano rastel v ljubezni do Boga in v gorečnosti v Njegovi službi; z vso iskrenostjo te prosim, izprosi še meni, ubogemu grešniku, toliko ljubezen v službi Božji in vnemo za Njegovo slavo, da zaslužim odpuščenje vseh svojih grehov in dosežem večno življenje.

Sveti KLEOPA, oče svetega Tadeja, brat svetega Joahima in svetega Jožefa, stric deviške Jezusove Matere, tebe je vstali Zveličar na drugi velikonočni dan na poti v Emavs počastil s tem, da se ti je razodel, ko je lomil kruh v tvoji hiši. Zaradi te odlike in mučeniške smrti, ki si jo pretrpel od hudobnih Judov za vero v Jezusovo vstajenje, te prosim, bodi mi pri Bogu dobroten priprošnjik.

Gospod, ostani z nama.
Zakaj proti večeru gre in dan se je že nagnil. (Lk 24, 19).

M o l i m o:  Gospod, bodi nam milostljiv in nam na prošnjo Tadejevega očeta Kleopa podeli odpuščanje grehov, svojo milost in večno življenje. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.


T r e t j i  d a n

Ljubeznivi sveti Tadej, spominjam Te, kako si bil ponižen in si se zavedal svoje lastne ničnosti, ko si se v vsem podrejal Božji volji; iz vsega srca te prosim, posreduj zame pri Bogu, da bom prav spoznal sam sebe in da se bo moja volja vedno ujemala z voljo Božjo.

Sveta MARIJA KLEOPOVA, mati svetega Tadeja in teta blažene Device, ti si zvesto hodila za Božjim Zveličarjem iz Galileje v Jeruzalem, kjer si z iskrenim sočutjem stala pod Njegovim križem in ga z bridko žalostjo spremljala do groba. Pri tej ljubezni do Jezusa te prosim, izprosi mi pri nebeškem Očetu pomoč za velike težave.

Stale pa so poleg križa Jezusova mati Marija.
In sestra njegove Matere, Marija Kleopova.  (Jan 19, 25).

M o l i m o.  Gospod Jezus Kristus, živi Bog, pri ljubezni, ki jo je pokazala Tvoja zvesta spremljevalka Marija Kleopova poleg križa in ob grobu, ponižno prosimo Tvojo neskončno dobroto, nikar ne pusti mene, ubogega grešnika, brez tolažbe v stiskah, ki si me, moj na veke ljubljeni Bog, tako drago odkupil. Amen.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.


Č e t r t i  d a n

Sveti Tadej, spominjam te na veselo žrtev, s katero si se popolnoma Bogu izročil in si bil pripravljen zanj tudi umreti; srčno te prosim, izpolni mi od Boga milost, da se bom pridno vadil v premagovanju in sebi bolj in bolj odmiral.

Sveti apostol JAKOB, brat svetega Tadeja, ki se imenuješ MLAJŠI, pa si vendar velik po kreposti in svetosti; ti si se odlikoval posebno po veliki gorečnosti v delitvi svetih Zakramentov in si po navdihnjenju Svetega Duha Cerkvi v poučenje zapisal obred sv. maziljenja ter bil prvi Jeruzalemski škof in si še med mučnejem z dvignjenimi rokami molil za svoje sovražnike; prosi tudi za moj časni in večni blagor, saj te kot pravi Kristusov prijatelj prisrčno častim in ljubim.

Drugega apostola pa nisem videl nobenega.
Razen Jakoba, brata Gospodovega. (Gal 1, 19)
M o l i m o.  O Bog, ki nas razsvetljuješ z zaslugami svojega svetega apostola Jakoba, podeli nam milost, da bomo po njegovem zgledu poučeni, Tebi zvesteje služili. Po Kristusu, Gospodu našem.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.


P e t i  d a n

Stanovitni sveti Tadej, spomni se, da si samemu sebi in navezanosti na časne dobrine popolnoma odmrl; prosim te, dosezi mi pri Bogu milost, da bom časne reči tako uporabljal, da ne bom zapravil večnih. Po Kristusu, Gospodu našem.

Veliki božji prijatelj, sveti škof in mučenec SIMON, ki si posnemal svoje starše v svetosti, brata JAKOBA v škofovski službi, Božjega Zveličarja pa v smrti na križu; pri zasluženju, ki si si ga pridobil s svojo mučeniško smrtjo, ko si v poznih letih čudovito stanovitno dotrpel, te prosim, izprosi tudi meni ljubezen do križa in potrpežljivost v trpljenju.

Zelo so mi pa v čast  tvoji prijatelji, o Bog.
Silno je utrjeno njih gospostvo.
(Ps 13, 17)

M o l I m o.  Vsemogočni Bog, ozri se na našo slabost in ker nas tlači krivda naših slabih dejanj, nas varuj po mogočni priprošnji svojega svetega mučenca in šofa Simona. Po Kristusu, Gospodu našem.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.


Š e s t i   d a n

Sveti Tadej, ljubljeni Gospodov sorodnik, spominjam te na veliko prednost, po kateri si svoje srce popolnoma Bogu daroval; neprestano kličem k tebi, izprosi mi od Boga milost, da mu bom tudi jaz brez pridržka daroval svoje srce in da bo Jezus vedno kraljeval v njem.

Apostolski mož, sveti JOŽEF, ki se imenuješ PRAVIČNI in v resnici tudi si; ti krona dvainsedemdesetih Jezusovih učencev, ki si se že od početka popolnoma podvrgel svojemu Gospodu in Učeniku, mu do konca vztrajno služil in si ne kot sorodnik, marveč kot zvest služabnik dosegel venec večnega življenja; po svoji priprošnji in zasluženju mi izprosi milost in blagoslov na moje dejanje in nehanje, na moje življenje, trpljenje in smrt.

Dal je pravičnim plačilo za njih trud.
In jih povedel na čudovito pot.
(Modr 10, 17)

M o l i m o.  Usliši, Gospod, naše ponižne prošnje, ki jih opravljamo v imenu tvojega zvestega prijatelja JOŽEFA; da bo nam, ki se ne moremo zanašati na lastno pravičnost, po priprošnji njega, ki ti je ugajal, pomagano. Amen.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.

  
S e d m i   d a n

Bogovdani sveti Tadej, spominjam te na tvojo smrt, ki si se nanjo tako lepo pripravil; prosim te, izprosi mi od Boga milost, da bo moje življenje neprestana priprava na srečno smrt, ki jo hočem radovoljno sprejeti v pokoro za svoje grehe in v odpuščenje časnih kazni, ki sem jih po lastni krivdi tolikokrat zaslužil.

Blažena MARIJA SALOMA, sestra svetega Tadeja, mati svetega JAKOBA STAREJŠEGA in svetega JANEZA EVANGELISTA, ki si v zvesti vdanosti hodila za Gospodom do njegovega groba in si zaradi svojega brezmejnega zaupanja prejela od njega veliko milosti; zavzemi se v svoji materinski skrbi tudi zame in prosi pri Bogu, da se bo milostno ozrl name in me sprejel v nebeško slavo.

Marija Magdalena in Marija mati Jakobova in Saloma so kupile dišav,
da bi ga mazilile    (Mr 16,1)

M o l i m o.  Gospod Jezus Kristus, ki si bridko žalost, ki jo je občutila tvoja zvesta služabnica Marija Saloma ob Tvojem trpljenju in smrti, takoj po vstajenju spremenil v obilno veselje; podeli milostno, da se bomo svojih grehov, ki so pravi vzrok Tvoje smrti, odkritosrčno kesali in jih objokovali, da se bomo mogli veseliti popolnega odpuščanja v Tebi,  ki  kraljuješ na vekov veke. Amen.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanijie.


O sm i   d a n

Z nebeško slavo venčani sveti Tadej, ob spominu na tvoje poslednje srčne utripe in na blaženo ločitev od tega sveta te ponižno prosim, z Božjo pomočjo odženi krutega sovražnika in odvrni vse njegove napade, da ne bom ob smrtni uri trpel nikake škode na duši in bom tako srečno dopolnil svoje življenje.

Ljubezniva MARIJA, sestra svetega Tadeja, ki si s svojo odkritosrčnostjo in dobrotljivostjo tako ganila srce božjega  Zveličarja, da je izvolil tvojo hišo in v njej pri zadnji večerji postavil najsvetejši Zakrament in jo s Svetim Duhom, ki je prišel na apostole, zbrane ob Materi Mariji, še posebej posvetil, pri tvoji nebeški slavi te prosim, skaži mi v tej stiski svojo naklonjenost in mi pomagaj po svoji mogočni priprošnji.

Po soboti pa, ko se je svital prvi dan tedna, je šla Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. 
(Mt 28,1).

M o l i m o.  Dobrotljivi Jezus, ki si zvesto službo Marije, matere svetega Janeza, s takim veseljem sprejel in njeno hišo tako počastil; daj, da Ti bomo tudi mi in goreče služili sprejmi milostno naše skromno imetje, ki si slavljen na vekov veke. Amen.

Oče naš.  Zdrava Marija.  Litanije.


D e v e t i   d a n

Sveti Tadej, ti jasna jutranja zarja, Jezusov sorodnik, apostol in mučenec, spominjamo te na veselje, ki ga sedaj uživaš pri Bogu. Za vekomj si združen z  Jezusom, ki te razveseljuje s poveličanim telesom; sveti Tadej, prosi zame, da bom po zglednem življenju in blaženi smrti zaslužil gledati troedinega Boga in uživati večno veselje v nebesih.

Gospod Jezus, pravi Bog in pravi človek, z vsemi svetimi te srčno pozdravljam in slavim na veke. V imenu vseh tvojh svetih sorodnikov in po njh zasluženju te prosim, usmili se me in me reši moje žalosti. Sveta Marija, deviška Mati božja, ljubeče pozdravljam tebe in tvoje svete starše, JOAHIMA in ANO. Z nebeškega prestola se usmiljeno skloni k meni, svojemu otroku, ki vzdihujem v tej soszni dolini in jokaje k tebi kličem. Sveti Jožef, ženin preblažene Device in Jezusov rednik, pozdravljam te in se priporočam tvoji priprošnji. Sveti KLEOPA, brat svetera Jožefa, prosi zame. Sveta MARIJA KLEOPOVA, srečna mati svetih sinov JAKOBA MLAJŠEGA, pravičnega JOŽEFA, SIMONA in JUDA TADEJA in obeh svetih hčera MARIJE in MARIJE SALOME, prosi zame in mi pomagaj v mojih težkih zadevah. Sveti JAKOB STAREJŠI in sveti JANEZ EVANGELIST, sinova ZEBEDEJA in njegove žene MARIJE SALOME, izprosita mi od Boga milost vdanosti v življenjskih težavah. Sveta ELIZABETA in sveti ZAHARIJA, srečna roditelja svetega JANEZA KRSTNIKA, zaradi sorodstva z Jezusom, Marijo in svetim Jožefom vaju prosim, nesita moje prošnje pred Boga in Mu jih priporočita. Vsi sorodniki in zaupni prijatelji svete Družine, pozdravljam vas; dajte, da vam bom ugajal in posredujte pri Bogu, da bo uslišal moje vroče prošnje. Pomagajte mi, da bom iz ljubezni do Boga veselo in zgledno izpolnjeval Božje zapovedi; tako bom po Jezusovi besedi, ki pravi: "Kdorkoli spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on mi je brat in sestra in mati" (Mt 12,50), postal njegov sorodnik. Kajti le na ta način mi je zagotovljeno, da se bom po tem minljivem življenju pridružil vašemu veselju v nebesih.

Blagor njim, ki so to videli.
In bili so počeščeni s tvojim prijteljstvom .   (Sir 38,11)

M o l i m o.  Vsemogočni  večni Bog, nebeški Oče, čigar milosrčnost je neizmerna in dobrotljivosti zaklad neskončen, da vsem, ki se ti bližajo v duhu in ti služijo, podeljuješ bogastvo svoje milosti: po sijajnih zaslugah tvojih svetnikov te prosim, podeli nam svojo milost na zemlji, v nebesih pa večno slavo. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen.


IV.  K A T O L I Š K I   L I S T
svetega apostola JUDA

Z a   u v o d

Juda piše prvim kristjanom in jih opominja, naj ostanejo trdni v veri. Kajti vrinilo se je med nje nekaj ljudi, ki so tajili Jezusa Kristusa z nečistim življenjem. Kakor je Bog kaznoval neverne Egipčane, uporne angele in Sodomo, tako se bo zgodilo tudi tem prezirljivcem Božjega Veličastva. Kristjanom naj bo za zgled sveti nadangel Mihael, ki ni sam obsodil satana, marveč je vso sodbo prepustil Bogu. Tudi Henoh, pravi Juda, je v svoji prerokbi v Božjem imenu obsodil grešne brezbožneže. Kristjani naj se spominjajo besed, s katerimi so jih apostoli svarili pred brezbožnimi zasmehovalci, ki bodo vstali poslednji čas. Ostanejo naj stanovitni v veri, močni v ljubezni. Pomagajo naj tistim, ki so v nevarnosti. Svoje pismo zaključuje Juda Tadej s hvalnico Bogu.

B e s e d i l o

Juda, služabnik Jezusa Kristusa, brat Jakobov, poklicanim, ki so v Bogu Očetu ljubljeni in za Jezusa Kristusa ohranjeni: Usmiljenje vam in mir in ljubezen v obilju.

Preljubi! Ko sem z vso vnemo mislil na to, da bi vam pisal o našem skupnem zveličanju, sem imel za potrebno, pisati vam v opomin, da se borite za vero, ki je bila enkrat izročena svetim. Kajti vrinilo se je nekaj ljudi, že zdavnaj poprej zapisanih v to obsodbo brezbožnih, ki milost našega Boga prevračajo v razuzdanost in taje edinega Gospodarja in Gospoda našega Jezusa Kristusa.

Spomniti pa vas hočem, ki sicer že vse veste, da je Gospod, ki je ljudstvo iz Egipta rešil, potem tiste, ki niso verovali, pokončal; in angele, kateri niso ohranili svojega dostojanstva, ampak zapustili svoje bivališče, je prihranil v večnih vezeh pod temo za sodbo velikega dne; tako so tudi Sodoma in Gomora in bližnja mesta, ki so na enak način kakor ti dve nečistovala in šla za drugim mesom, postavljena za zgled, ko trpe kazen večnega ognja. Prav tako se tudi ti vdajajo sanjam in skrunijo telo, zametavajo gospostvo in sramote veličastvo. Ko se pa je nadangel Mihael v prepiru z hudičem prerekal o Mojzesovem truplu, si ni upal izreči sramotilne sodbe, marveč je rekel; "Gospod naj te kaznuje!". Ti pa sramote, česar ne poznajo, kar pa po naravi spoznavajo, kakor brezumne živali, v tem se pogubljajo. Gorje jim, zakaj na Kajnovo pot so krenili, vdali so se zaradi plačila Balaamovi zmoti in pogubili so se s Korejevo upornostjo. Ti so pri vaših bratskih obredih sramota, ko se z vami brez sramu goste in sebe pasejo; brezvodni oblaki, ki jih vetrovi mimo pode; pozno jesenska drevesa brez sadov, usahla, izoreninjena; divji morski valovi, ki izmetavajo nesnago; blodne zvezde, katerih čaka črna tema na veke. Prerokoval je tudi o teh sedmi za Adamom, Henoh:

"Glej, prišel je Gospod s tisoči svojih svetih, da sodi vse in dokaže krivdo vsem brezbožnikom v vseh njihovih brezbožnih delih, ki so jih zagrešili, in v vsem kar so brezbožni grešniki trdo govorili zoper Njega."

To so godrnjači, ki tožijo nad svojo usodo; žive po svojem poželenju; njih usta govore bahato; občudujejo ljudi zaradi koristi.

Vi pa, preljubljeni, se spomnite besed, napovedanih po apostolih Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki so vam rekli: "V poslednjem času nastopijo zasmehovalci, ki bodo živeli po svojem brezbožnem poželenju. To so tisti, ki napravljajo razkole, ki so čutni, ki nimajo Duha."

Vi pa, preljubi, se zidajte na svoji presveti veri, molite v Svetem Duhu in se ohranite v Božji ljubezni, pričakajoč usmiljenja Gospoda našega Jezusa Kristusa za večno življenje. Ene prepričujte, ker so v dvomih, rešujte jih, otemajoč jih iz ognja, z drugimi pa imejte usmiljenje s strahom in sovražite tudi obleko, ki je po mesenosti omadeževana.

Njemu pa, ki vas more obvarovati padca in vas postaviti pred svoje veličastvo brez madeža v veselju, edinemu Bogu, našemu Odrešeniku po Jezusu Kristusu, Gospodu našem: slava in veličastvo, moč in oblast pred vsem časom in zdaj in na vse veke.  Amen.


V.  L I T A N I J E 
na čast svetemu Judu Tadeju


Gospod, usmili se!
Kristus, usmili se!
Gospod. usmili se!

Kristus, sliši nas!
Kristus, usliši nas!


Bog Oče nebeški, usmili se nas!
Bog Sin Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh
Svet Trojica en sam Bog,


Sveta Marija, prosi za nas!
Sveta Mati božja,
Mati dobrega sveta,
Kraljica apostolov,
Kraljica vseh svetnikov,

Sveti Juda Tadej,
Sorodnik Jezusa, Marije in Jožefa,
Častivredni in slavni apostol,
Marljivi učenec Božjega Učenika,
Pravi Jezusov posnemovalec,
Glasnik Božje previdnosti,
Pričevalec svete vere,
Ljubitelj uboštva,
Zgled ponižnosti in potrpežljivosti,
Lilija čistosti,
Plamen božje ljubezni,
Zvezda svetosti,
Posoda milosti božje,
Strah pekla,
Steber svete Cerkve,
Tolažnik žalostnih,
Pribežališče grešnikov,
Svetla luč blodečim,
Opora malodušnim,
Tolažba obupanim,
Veliki čudodelnik,
Dobrotljivi posredovalec Božjega blagoslova,
Hitri priprošnjik vsem, ki te kličejo,
Zvesti pomočnik vsem, ki vate zaupajo,
Sočutni pomočnik žalostnih,
Hitri pomočnik v zamotanih zadevah,
Mogočni priprošnjik v brezupnih stiskah,
Ljubeznivi varuh vseh svojih častilcev,
Ti moj posebni zavetnik,


Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Gospod!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas!


Oče naš.  Zdrava Marija.  Čast bodi.


M o l i m o.   O vsemogočni in usmiljeni Bog in Zveličar, ponižno prosimo Tvoje veličastvo, da ki sv. Juda Tadeja, Tvojega izvoljenega apostola in sorodnika, z resnično pobožnostjo častimo po njegovem velikem zasluženju in njegovi mogočni priprošnji dosežemo obilje Tvojega blagoslova. Amen.
VI.  MAŠA na čast svetima apostoloma Simonu in Judi
(28. oktobra)

V s t o p n i  s p e v.   (Ps. 138, 17) Zelo so mi pa v časti tvoji prijatelji, o Bog, silno je utrjeno njih gospostvo. (Ps 138 1-2)  Gospod, preskusil si me in me poznaš: dobro veš za moje nehanje in dejanje. Slava Očetju.

P r o š n j a.   O Bog, ki si nam po svojih blaženih apostolih Simonu in Judu dal priti k spoznanju Tvojega Imena, daj nam, da bomo s svojim napredovanjem njuno večno slavo poveličevali in z njunim  poveličevanjem napredovali.
Po Gospodu.

B e r i l o.  (Ef 4,7 - 13) Berilo iz lista svetega apostola Pavla Efežanom. Bratje! Slehernemu izmed nas je bila dana mislost po meri Kristusovega daru. Zato pravi: Šel je v višavo ter ujete popeljal jetnike, dal je darove ljudem. Kaj pa pomeni: Šel je v višavo, če ne, da je poprej šel v nižine zemlje? Ta, ki je šel na zemljo, je prav tisti, ki je šel v višavo nad vsa nebesa, da napolni vse. In On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Telo Kristusovo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne starosti Kristusove.

S t o p n i š k i  s p e v.  (Ps 44, 17-18) Postavil jih boš za kneze čez vso zemljo; spominjali se bodo Tvojega Imena, Gospod. Namesto tvojih očetov so prišli tvoji sinovi: zato te bodo narodi slavili.

Aleluja, aleluja.  (Ps 138, 17)  Zelo pa so mi v časti tvoji prijatelji, o Bog, silno je utrjeno njih gospostvo. Aleluja.

E v a n g e l i j.   (Jan 15, 17-25)  Iz    svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To vam naročam, da se ljubite med seboj. Ako vas svet sovraži, vedite, da je Mene sovražil prej kot vas. Ko bi bili vi od sveta, bi svet svoje ljubil. Ker pa niste od sveta, ampak sem vas Jaz odbral, zato vas svet sovraži. Spominjajte se besede, ki sem vam jo rekel: Služabnik ni večji kot njegov Gospod. Če so Mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; če so mojo besedo spolnjevali, bodo spolnjevali tudi vašo. Toda vse to vam bodo storili zaradi Mojega Imena, ker ne poznajo Njega, ki Me je poslal. Ako bi ne bil prišel in bi jim ne bil govoril, bi ne imeli greha; tako pa za svoj greh nimajo izgovora. Kdor sovraži mene, sovraži tudi Mojega Očeta. Ko bi Jaz ne bil storil med njimi del, kakršnih ni storil nihče drug, bi ne imeli greha. Tako pa so jih videli in vendar sovražijo mene in mojega Očeta. Ali da se spolni beseda, ki je zapisana v njih postavi: Sovražili so me brez vzroka.  -  V e r a.

D a r o v a n j s k i  s p e v.  (Ps 18, 5) Po vsej zemlji se razlega njih glas in do kraja sveta njih beseda.

P r o š n j a  n a d  d a r o v i.  Ko častimo, Gospod, večno slavo Tvojih svetih apostolov Simona in Juda, Te prosimo, naj jo, očiščeni po sveti skrivnosti, še vredneje poveličujemo. Po Gospodu.

O b h a j i l n i  s p e v.   (Mt 19, 28) Vi, ki ste šli pred menoj, boste sedeli na prestolih in sodili dvanajstere rodove Izraelove.

P r o š n j a  p o  o b h a j i l u. 
Prejeli smo, Gospod, svete skrivnosti in ponižno prosimo, naj nam po posredovanju tvojih blaženih apostolov Simona in Juda daritev v čast njunega trpljenja koristi za ozdravljenje.
Po Gospodu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar