Translate

nedelja, 25. marec 2012

TRIDNEVNA TEMA - Daljša oblika


Zaradi podrobnejših detajlov objavljam tudi daljšo obliko TRIDNEVNE TEME,
celoten članek pa naj vsak presodi sam.
Članek je bil objavljen v Klicu leta 1993.

Na koncu je tudi pričevanje frančiškanskega brata Davida Lopeza,
ki je imel videnje v Medžugorju o tridnevni temi.

TRIDNEVNA TEMA - Klic-junij 1993

Jeseni leta 1997 Judje začenjajo po 7x7 SABATNIH LETIH svoje prvo NOVODOBNO JUBILEJNO LETO v svoji novi državi IZRAELU. Temu dejstvu mnogi pripisujejo izreden pomen za cerkev in svet.

Slavljenje jubilejnega leta, ki je vsako 50. leto, sega nazaj do prvega jubileja v Jozeutovem času, ko je bila judovskim rodovom dana ZEMLJA V POSEST (pogodbena pravica). Ob jubilejnem letu so IZBRISALI VSE DOLGOVE, OPROSTILI SUŽNJE in VRNILI KUPLJENO ZEMLJO PREJŠNJEMU LASTNIKU. Zdi se, da je Jezus na to gledal kot na velik jubilej, ki ga je prišel razglašat (levicitus 25:10, Luk 4:19). Na podoben način bo pri Gospodovem drugem prihodu zemlja zopet dobila pogodbeno pravico, ko bo ustvarjenih 120 SVETIH NARODOV v čast 120 NOETOVIM SVETIM DRUŽINAM.

“Toda v tistih dneh, po oni stiski, bo SONCE OTEMNELO in LUNA NE BO DAJALA SVOJE SVETLOBE in ZVEZDE BODO PADALE Z NEBA in NEBEŠKE SILE SE BODO MAJALE. In tedaj bodo videli SINA ČLOVEKOVEGA PRITI NA OBLAKIH Z VELIKO MOČJO IN SLAVO ...” (Marko 13:24-26). To razodeva, da prvo pride VELIKA STISKA, potem TRIDNEVNA TEMA in končno DRUGI PRIHOD GOSPODA JEZUSA KRISTUSA. Jesen je bila izbrana za Gospodov prihod zaradi dejstva v Judovski tradiciji, da Mesija pride na praznik TROBENT. Praznik je Judovsko NOVO LETO, ki po luninem koledarju pride na konec septembra ali zgodaj oktobra.

Če je Gospod resnično pri tem, da se vrne na zemljo kot Pravični Sodnik in je človeštvo pri tem, da se sreča z VELIKO SODBO in TRIDNEVNO KAZNIJO v obliki tridnevne teme, se moramo vsi spreobrniti in iskati Božje usmiljenje v ranah Jezusa Kristusa.

BOŽJA BEMA SODBA (Tridnevna tema)

Ključ do razumevanja pomena prihajajoče tridnevne teme se lahko najde v dejstvu, da je ta izpolnitev nekdanjega judovskega praznika sprave (Yom Kippur). Judje so razumeli, da bo s prihodom Božje sodbe nad judovskim narodom, ko bo Gospod ločil svoje otroke v TRI STOPNJE POSLUŠNOSTI. Te kategorije so: 1) SVETNIKI (jagnjeta), 2) SKESANI GREŠNIKI (ovce), in 3)VEČNO PREKLETI (kozli), kot so vsi imeli enako priložnost spoznati Sveto Resnico in se predati Božji volji. V sodobnem času je ta vmesna sodba znana kot Bema sodba ali sodba svetišča. Pomen je v tem, da naj bi bilo z drugim prihodom Božjega Mesije, da bi prišel kot Pravični Sodnik ali kot večni Kralj Judov (Jezus Kristus). Ob tem drugem obisku svojega izbranega ljudstva Božji Sin pride, da uniči sovražnike svojega Nebeškega Očeta z mečem ČIŠČENJA (stiska, bridkost), da uniči vse zlo in prinese na zemljo Gospodov NOVI RED LJUBEZNI.

Pomembno je, da vsak, ki bere te vrstice, razume, da tu ne gre za vpletenost kakšnih jasnovidcev ali steklene krogle v nesrečno napoved o PRIHAJAJOČEM ČIŠČENJU. Ta mistična zbirka preroških razodetij je bila zbrana z različnimi študijami, kjer so naš Božji Gospod, naša preblažena Mati in številni svetniki omenjali čas prihoda čiščenja, ki se bo zgodilo med TREMI STRAŠNIMI DNEVI TEME. Ta prevažni dogodek je bil stalno omenjan skozi stoletja svetniškim osebam, kot je nekaj omenjenih spodaj:

1. Blažena MARIA TAIGI - ITALIJA
2. Sestra MARIA BOURDI - FRANCIJA
3. Sestra MARIE JULIE JAHENNY - FRANCIJA
4. Sestra MARIA MARTEL - FRANCIJA
5. Sestra ELIZABETA CANORI MORA - ITALIJA
6. Sestra ROSA COLOMBA ASDENTI - ITALIJA
7. Sestra PALMA D’ORIA - ITALIJA
8. Sestra PERE LAMY - FRANCIJA
9. Pater NECTOU - BELGIJA
10. Pater PIJ - ITALIJA
11. Sv. HILDEGARD - NEMČIJA

Pričevanja teh častitljivih oseb in “NIHIL OBSTAT” ter IMPRIMATURA za knjigo patra HERBERTA o TRIDNEVNI TEMI so jasen dokaz, da ta nauk iz zasebnega razodetja ni v nasprotju z vero in moralo Katoliške Cerkve. Naša sveta Cerkev ni izrekla nobene uradne besede o teh mističnih prerokbah, vendar, če več ljudi dokazane svetosti in preprostosti, daleč oddaljenih drug od drugega, da podobne prerokbe, daje Katoliška vera vsaj nekaj verjetnosti njihovim besedam zedinjene resnice. Nek določen duhovnik je pripomnil: “Kako naj bi Bog govoril Svojim zvestim, če ne po zasebnih razodetjih”.

Ta knjižica nima namena strašiti ampak samo svariti in dati upanja, tako, da bi se lahko pripravili s posvečevanjem svojega življenja in žrtvovali naša dobra dela za rešitev duš Bogu. V vsakem primeru, Cerkev nas vedno opominja, da bi bili vedno v posvečujoči milosti, da bi vedno bili pripravljeni za srečno smrt, da bi bili vredni vstopiti v Nebesa in bi prejeli plačilo blaženega gledanja Boga.

Treba je doumeti, da so trije dnevi teme središče prihajajoče dobe bridkosti, za katero je rečeno, da bo trajala SEDEM DOLGIH, TRPLJENJA POLNIH LET. Na koncu čiščenja pa, da bo nastopila tridnevna tema, ki bo prinesla človeštvu očiščenje, kot ga nikoli ni doživelo in ga nikoli več ne bo. Menijo, da se bo ta dogodek, ki bo pretresel svet zgodil, ko bo ZATROBILA ZADNJA TROBENTA (sedma) - kot je opisano v Razodetju sv. Janeza in je zadnja Božja kazen ter bo pomenila začetek BITKE PRI HARMAGEDONU.

To pomeni, da je Gospodov drugi prihod neposredno povezan z 7. trobento, ki bo aktivirala sile Božje jeze proti silam zla ter jih uničila. Ta trenutek resnice simbolizira Gospodov smrtni udarec, ko bo uporabil polno silo Svoje Božje moči, začenši s tridnevno temo.

Predstavljajte si vse človeške armade, kako se zbirajo zunaj mesta Jeruzalema v dolini MEGIDO, da bi se bojevale proti samemu Gospodu, Vsemogočnemu Bogu. Te sile bodo pripravljene za napad, ko se bo nanje vsula toča, trenutke pozneje pa se bo začela velika tema smrti.

Najboljši način, kako razumeti ta dogodek teme je, predstavljati si v črti PREDVEČER VSEH SVETIH, DAN VSEH SVETIH in DAN VERNIH DUŠ, da izpolnijo Božjo jezo. (?!).

Vidimo, da je 1. DAN TEME povezan z PREDVEČEROM NA VSE SVETE, ko bodo mrtvi zlobni vstali iz svojih grobov s pomočjo demonov pekla ter hodili naokrog opolnoči. V tistem času je, ko si bo Lucifer vzel SVOJO ŽETEV hudobnih duš in očistil vso zemljo v eni noči neverjetnega terorja in smrti.
Besedi prevarati ali obravnavati se nanašata na sposobnost neke ustanove, da obravnava obsojenega z blagoslovom posvečujoče milosti ali ga prevarati za vedno v brezdno pekla. Ta prva noč predstavlja ODVZEM VOLKOV, tako da bo človeški rod prišel v novo stanje čistosti v Božjih očeh sedaj in za vedno.

V 2. NOČI TEME bodo prišli ANGELI SMRTI (Banshee) in LOČILI BODO OVCE OD KOZLOV in še bolj očistili človeka od črede zla, v tej noči bodo OSTALE OVCE, ki bodo predstavljale svetost Boga na zemlji.

V ZADNJI NOČI smrti bo, ko bo prišel Gospod, Vsemogočni Bog, v svojem duhu jeze, da bi izbral tista, posebno čista jagnjeta kot izbrane duše. Najbolj nedolžna jagnjeta bodo potem upanje za prihodnost človeka, ko bo vstopil v nov dan, v novo luč, v svet novorojenih.

Potrebno je razumeti, da bo zemlja v VELIKIH TRESLJAJIH VSE TRI DNI, ampak v tisti zloglasni zadnji noči pride velika BOŽJA SODBA v obliki SVETOVNEGA POTRESA, tako silnega, da jo bo zasukal iz NJENEGA SEDANJEGA KOTA NAGNJENOSTI 23 stopinj V NJENO NORMALNO POKONČNO LEGO. To veliko znamenje bo pomenilo, da je tudi zemlja bila očiščena od vseh zlih sil, in vrnil se je Božji zemeljski raj v svoje prvotno stanje svete popolnosti.

Da bi imeli v vidu vse te dogodke, je narejena spodaj razpredelnica z informacijami, ki prikazujejo zaporednost dogodkov v tistih posebnih treh dnevih, ko se bo človekova hudobna narava spremenila v novo stanje blažene popolnosti:

VOLKOVI 1: - PRVA NOČ TEME
Drugi Kristusov prihod na Oljsko goro (ob 6. uri pop.)
- Odvzem volkov - hudobni mrtvi bodo vstali in vzeli
   Luciferjevo žetev (pekel)
- Bitka pri Harmagedonu - Kristus in njegova armada uniči
   armado hudobnih ljudi
- Velika toča uniči antikristovo armado (poslana v ognjeno
   jezero)

OVCE/KOZLI 2: - DRUGA NOČ TEME
- ANGELI SMRTI (Duhovništvo)
- Ločitev ovc od kozlov
- angel smrti (banshee) pride, da bi nevredni videli
   Božjo resnico
- Dobri pastir očisti čredo.

JAGNJETA 3: - TRETJA NOČ TEME 
- IZBRANI (Laiki)
- Izbira čistih jagnjetov za ohranitev za začetek nove civilizacije ljubezni (mir
   na zemlji)
- Svetovni potres - Vrnitev zemlje v normalno os
- Odstranitev VSEH GORA in VSEH PUŠČAV ter DŽUNGEL, stvarjenje
   novega raja na zemlji (novo upanje)
- Na zemlji bo VLADALA TEMPERATURA 22 stopinj Celzija, zemlja bo
   rodovitna, vsepovsod in bo omogočala dobro življenje.

NOVO JUTRO 4: - JUTRO NOVEGA DNEVA 
- NOVO ROJSTVO ČLOVEŠTVA
- Na zemlji bo vladal Jezus Kristus, ki je začel ustanavljati svojo Novo
   vladavino v Jeruzalemu z preživelimi judovskega naroda, ki so bili čudežno rešeni v
   tridnevni temi, ko so bili skrili Petra v Jordanu.


PRIHAJAJOČA ZNAMENJA

POVEČANJE SILOVITIH ZMEŠNJAV NA ZEMLJI, MORJU IN ZRAKU. POTRESI, HURIKANI, TORNADI, BURJE, UTRGI OBLAKOV, RUŠENJE NASIPOV, PRELITJE REK IN JEZER, ogromni valovi plime, poplave, izbruhi vulkanov, nenavadne nesreče z mnogimi človeškimi žrtvami, lakota, nalezljive bolezni, propad, beda, slabe žetve, voda in rastline bodo postale bolj umazane in manj hranljive ...

REVOLUCIJE, padci vlad, nesporazumi, vojne, zmešnjava na visokih mestih, pomanjkanje spoštovanja do oblasti, izdaje, korupcija, brutalnost in grozote. To bo prineslo porušitev družinskega življenja, nemoralnost, prešuštvo, nezvestobo, pomešanje, perverzijo in divjanje mladih, neposlušnost, pomanjkanje vrednot, goloto v oblačenju, neštevilne grehe in hudodelstva, ljudi, zaposlene samo z jedjo, pitjem, plesom in zabavo vsake vrste v imenu SODOBNEGA HUMANIZMA.

NAPIHOVANJE CERKVENIH ZAKONOV, nespoštljivost in nespodobnost v cerkvenih službah, nepozornost pri sv. maši, zanemarjanje nedelje, zanemarjanje presvetih Zakramentov, grešna ošabnost in sramotno religiozno delovanje, mnogi duhovniki bodo odpadli in potegnili mnoge duše s seboj, sovražniki, preganjanja, zatiranje cerkvenega nauka se bo povečalo in mnogo svetih mučencev bo.
Gledati moramo pomanjkanje ljubezni do bližnjega, brezsrčnost, brezbrižnost in pomanjkanje skrbi za soseda, ljudje se obračajo drug proti drugemu, celo znotraj družine, ljudje so oholi v svojem znanju in se obračajo proč od Boga.

Mnogi hudobni ljudje bodo iskali moči zlobca v ogabnosti črne maše, ko prihaja lucifer po svojo slavo. Lahko samo strmimo v dnevno časopisje pa vidimo jasno, da so znamenja nad nami in da bodo kmalu prinesla resničnost Božje jeze.

NOČ VELIKE TEME bo ZELO HLADNA, veter bo tulil in zavijal, potem bo zabliskalo, strele, potresi, zvezde in nebesna telesa se bodo zdela nemirna. Ne bo luči ampak POPOLNA TEMA, skrajna tema bo obdala vso zemljo. TO BO PRIŠLO NENADOMA, kot blisk. Niti en demon ne bo ostal v peklu, pekel se bo izpraznil in vsi zli duhovi bodo izpuščeni (grobovi) in križarili bodo po zemlji in kolikor mogoče škodili grešnim dušam. Zlobni se bodo pojavili v najbolj zastrašujočih oblikah in bodo napolnili zrak s kugo in s strupenimi plini, povsod bodo grozljiva prikazovanja. Mnogi bodo enostavno UMRLI OD STRAHU IN OBUPA. Mnogi bodo zagledali BOŽANSKO SRCE v vsej Njegovi slavi, da bi mogli stati goli v navzočnosti Absolutne Resnice.

Gospod nas vse svari: “MOJI ANGELI, KI BODO IZVRŠILCI TEGA DELA, STOJIJO PRIPRAVLJENI Z NAPERJENIMI MEČI IN POSEBNO SKRBNO BODO UNIČILI VSE TISTE, KI SE NORČUJEJO IZ MENE IN KI NE VERUJEJO V MOJA RAZODETJA.”

Zgroženi možje in žene bodo videli ognjene hurikane padati z neba in se razširiti po vsej zemlji, strah bo prevzel ljudi, ko bodo videli te ognjene oblake, in veliko bo njihovo tarnanje, mnogi brezbožni bodo goreli na odprtem polju kot suha trava.

Božja jeza se bo izlila na ves svet, čiščenje bo strašno, kot ni nikoli bilo in ne bo nikoli več prizadelo zemljo. Zlobec bo triumfiral v tistih strašnih dnevih in zdelo se bo, da je pekel dobil oblast nad svetovnim sistemom, toda Bog bo zahteval nazaj pravico, ki Njemu gre, kajti celo čiščenje je dejanje NESKONČNE BOŽJE MILOSTI. Hoče nam reči, da ne molimo proti temu, kar mora priti, ampak molimo namesto tega za svojo in za rešitev toliko drugih, kolikor je človeško mogoče, in molimo, da bi bili ti dnevi skrajšani. Očitno, edino upanje na preživetje prihajajoče velike stiske, znane kot BOŽJI PETI KROG DISCIPLINIRANJA, je, da moledujemo k Nebeškemu Očetu za najbolj usmiljeno Milost. Vse kaže, da bo človeštvo kmalu poklicano k BOŽJI SODBI, kjer se bo srečalo z golo Resnico pred sodniškim sedežem Boga.

Bog pa je v svoji veliki ljubezni, dobroti in usmiljenju grešnemu človeku dal vrsto možnosti za rešitev svoje duše. Žal se o njih v Cerkvi zelo malo govori.

Znana je pobožnost do BOŽJEGA USMILJENJA, ki je bila razodeta v tridesetih letih tega stoletja nuni na Poljskem, imenovani sestra FAVSTINA. Pobožnost naj bi se razširila po vsem svetu. Sestra Favstina je umrla 5.10.1938 v starosti 33 let.

Nenavadno je, da je o svojih mističnih razodetjih povedala samo svojemu spovedniku. V svojem dnevniku je opisovala namen Gospodovih obiskov in pomen pobožnosti same. navaja, da je pobožnost postavljena v POMOČ TISTIM, ki so pri tem, da se SREČAJO Z VELIKIM ČIŠČENJEM, ki ga noben človek ne bi mogel prestati brez posega Boga samega.

Ravno POLJSKA, kjer se je začela 2. svetovna vojna in kjer so Judi doživeli največjo nesrečo, je potrebovala največji Božji blagoslov milosti, da bi preživela v takem uničenju človeškega življenja. Žal se pobožnost ni uvejavila vse do leta 1965, ko je tedanji kardinal KAROL WOJTYLA odredil začetek informativnega postopka, in do leta 1978, ko je kot papež mogel dokončno podpreti to pobožnost.
Pobožnost Božjega usmiljenja kliče vse vernike k udeležbi pri spravni sv. maši na prvo nedeljo PO VELIKI NOČI s pripravno devetdnevnico, ki naj se začne na VELIKI PETEK in konča s spovedjo in prejemom sv. obhajila pri spravni sv. maši v nedeljo, ki je praznik Božjega usmiljenja.

Druga pobožnost po sestri Favstini je ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA (glej Romarski molitvenik), ki velja kot močna zaščita pred prihajajočim zlom, ki ga bo Bog dopustil, da bi discipliniral človeštvo.

Vsaki dan ob 3. uri naj bi molili v čast JEZUSOVEGA KRIŽANJA in SMRTI NA KRIŽU tole molitvico:

“KRI IN VODA, KI TEČETA IZ NAJSVETEJŠEGA JEZUSOVEGA SRCA KOT VIRA MILOSTI, ZAUPAMO V TEBE!”

V videnju 22.2.1931 Jezus sestri Favstini naroči slikati podobo po vzorcu, ki ga vidi. Tako je nastala posebna Jezusova podoba z BELIMI in RDEČKASTIMI ŽARKI IZ NJEGOVEGA SRCA in z napisom spodaj: “JEZUS, ZAUPAM V TEBE”. Za to milostno podobo ji je bilo rečeno, da v katerikoli hiši jo bodo častili, tista hiša ne bo videla peklenskega ognja.


PRIPOROČENE MOLITVE IN POBOŽNOSTI

Gotovo, Sveta mati Cerkev nam daje širok izbor molitev in pobožnosti ter velik zaklad odpustkov kot žrtev za spravo z Bogom. Govori nam, da naj cenimo odpustke in jih pridobimo, kolikor mogoče, za sebe in za druge, ki so nam blizu. Po sveti maši, svetem Obhajilu, zakramentih in zakramentalijah, je Rožni venec, ki nam prinaša velike milosti. Dobro bi bilo pridružiti se Bratovščini svetega rožnega venca, saj je naša preblažena Mati Marija obljubila: “OD SVOJEGA BOŽJEGA SINA SEM PREJELA, da bodo vsi člani Bratovščine rožnega venca imeli za svoje zagovornike ves Nebeški dvor med svojim življenjem in ob uri njihove smrti”.

Včlanimo se in stalno nosimo “Rjavi škapulir naše Karmelske Gospe”, ki je dar Njene ljubezni. Vsak dan molimo po SEDEMKRAT OČENAŠ.... ZDRAVO MARIJO... in ČAST BODI ..., da pridobimo SOBOTNO PREDNOST, ki pomeni, da bi bili rešeni iz vic na prvo soboto po smrti.

Včlanili naj bi se in nosili “ČUDODELNO SVETNJICO NAŠE GOSPE”, ki daje tako velike milosti mučeni duši. Spomnimo se Njenih besed, ko je žalostna rekla: “Mnogi ljudje ne prejmejo milosti, ker ne prosijo za nje na primeren način.”

Dobro je tudi nositi svetinjico SV. BENEDIKTA, KI JE OPREMLJENA Z NAJVIŠJIMI ODPUSTKI CERKVE IN PRINAŠA VELIKE MILOSTI. Naučimo SE IN MOLIMO MOLITVE PROTI HUDIČU, KI SO VGRAVIRANE V SVETINJICO, tako bo sv. Benedikt vedno z nami.

Veliko pobožnost bi morali gojiti do SV. JOŽEFA, v imenu starševske ljubezni. Razodeto je bilo, da, kjerkoli je preblažena Devica Marija, je sv. Jožef z Njo, ker je njemu bila predana skrb za Njo.

Vedno se moramo približati in ohraniti SVETE ANGELE, ne pozabimo, da niso samo naši varuhi, ampak tudi glasniki. Kolikor mogoče naj bi obiskovali Presveti Zakrament in držali svete ure. Če ne moremo iti v Cerkev k sv. maši, pošljimo svojega angela varuha z našimi molitvami. Morali bi opraviti mnoga duhovna obhajila v čast Gospodove žrtvene Krvi. Naš Gospod je naročil sestri BENIGNI, naj ne izpusti niti četrt ure, ne da bi opravila duhovnega obhajila.

Posebno pozornost moramo posvetiti SVETEMU NADANGELU MIHAELU in nadaljevati z molitvijo papeža LEONA XIII po vsaki sv. maši.

Ne pozabimo ubogih duš v vicah, molimo za nje, da bodo tudi one prosile za nas.

Pomembna je pogosta molitev k Svetemu Duhu, da bi z njegovimi darovi mogli obvladati vsako življenjsko priliko.

Zeleni škapulir s svojimi kratkimi molitvami prinaša mnoga spreobrnenja in vrnitve k Cerkvi.
Molitv sv. BRIGITE ŠVEDSKE (15 molitev k trpečemu zveličarju, 7 Očenašev...) prinašajo velike milosti (glej Romarski molitvenik)...

V enem od razodetij naše blažene Matere Marije stigmatizirani nuni v Italiji, je Mati Božja rekla:

“Moja hči, ni daleč čas, ko bodo ljudje najmanj pričakovali, se bo zgrnila Božja pravičnost na nje. Moje Srce je tako veliko za uboge grešnike in uporabim vsak možen način, da jih rešim. Glej, Moj Plašč, kako velik je! Če Jaz ne bi bila nagnjena nad svetom, da ga pokrijem s svojo materinsko ljubeznijo, bi ognjeni vihar že pokril narode. To je Plašč Moje Milosti za vse tiste, ki se pokesajo in pridejo nazaj k Mojemu Brezmadežnemu Srcu. Glej Mojo desno roko držati plašč, da pokrije in reši uboge grešnike, medtem, ko Moja leva roka zadržuje Božjo Pravičnost, da bi ČAS MILOSTI ŠE BIL PODALJŠAN. Pomagajte Mi v tem z molitvijo MATERINSKEGA PRIBEŽALIŠČA in naj se širi po vsem svetu kot najboljši način za pridobitev milosti in rešitev za uboge grešnike.”

To veliko svarilo Božje Matere naj bi bilo dovolj, da potisne vsako dvomečo dušo na kolena in k iskanju neskončne Božje Milosti...


Gospod kmalu pride, da bi razrešil to najbolj boleče stanje človekovega bivanja tako, da bodo vsi ljudje mogli dojeti Božji načrt. Ničesar ne more biti bolj jasnega kot da je Gospod namenoma načrtoval prihajajočo dobo stiske in njeno zloglasno tridnevno temo.

Ta najbolj zastrašujoča doba strahu, trpljenja in smrti je gotovo zadnja v človeški disciplini, ko je Božja jeza pri tem, da pade na Adamove otroke kot pravično povračilo za pragreh človeškega rodu.To lahko pomaga razložiti, zakaj mora človeštvo na klavno tnalo smrti z vedno več žrtvene krvi za spravo z Bogom Stvarnikom.Pravi odgovor v tej zadregi je očitno zelo širok, vendar je potrebno, da se uradno vzpostavi nova neposredna zveza jasnega stika med nebesi in zemljo. Najpomembnejši sporazum se lahko zapiše samo v žrtveno kri ČLOVEŠKEGA KESANJA, utemeljenega na spremenjenem človeškem srcu obnovljene predanosti v Božjo voljo.Jasno sporočilo tu je, da je Gospod postavil dve prvotni rešilni zavezi s človeškim rodom, da bi odprl vrata v nov dan upanja. Ena zaveza je z njegovim izbranim ljudstvom (Judi), to je z Abrahamovo zavezo svetega ljudstva (privilegij sinovstva). Drugi sporazum je bil zapisan z Gospodovo lastno žrtveno Krvjo na Kalvariji z ustanovitvijo Njegove svete Cerkve kot obljube za sveto ljudstvo. To naj bi bil Božji dar poganskim narodom svete vere, preskrbljujoč jih s prvimi sadovi večnega odrešenja človeštva. Ta božanska žrtev je bila storjena, da bi odprla vrata slave za vse, ki bi se pokesali ter sledili Jezusu Kristusu.To vsi vemo, saj nas tako uči katoliški katekizem, toda sedaj je čas, da doumemo ostanek božanske pogodbe, ko vstopamo v novo fazo ali dobo Nove zaveze odrešenja, ki mora biti s krvjo poganskih narodov v času čiščenja, znanim kot velika stiska.V Abrahamovi zavezi so ubili tri živali: ovna, telico in kozo, vsakega razdelili na pol, da bi dali zgled, kaj bi se zgodilo vsaki od strank, ki bi prelomila eno samo joto ali pikico te slovesne pogodbe. Zahteve te pogodbe do Abrahamovih potomcev so bile, da se morajo predati Božji Volji in častiti Jahvo kot svojega edinega pravega Boga.Sedaj lahko razumemo pomen Kalvarije, kjer je Božji Sin razdeljen med svojo lastno Božjo in človeško naravo kot zgled, kaj se bo zgodilo Bogu, če se ne bi držal Svoje lastne pogodbe s Seboj.

Nova zaveza je dokument, ki povezuje obe, Abrahamovo obljubo in mesijansko obljubo v novo krvno zavezo s poganskimi narodi z vero. Žal mora ta pogodba biti izpolnjena s pobitjem tri četrtine človeštva, ki mora biti razdeljeno v dve skupini: ločitev dobrih src od hudobnih mišljenj v naraščanju smrti. Ta čas klanja bo sedemletna doba stiske,, predvidena za fizično (kri) sežiganje človeštva na grmadi za čarovnice (ogenj), da bi bila vsaka oseba prisiljena izbrati med pravim in napačnim.

Vidimo, da se bo tudi v tem času Sveta Cerkev srečala s svojim duhovnim (vera) sežiganjem na čarovniški grmadi, ki se bo videlo kot delitev univerzalne Cerkve. To dejanje žrtvovanja bo na vrhuncu med tridnevno temo, ko bosta obe, Abrahamova zaveza in mesijanska zaveza zapečateni med strahotami velike teme, ko bo človeški duh (prosta volja) prepuščen svojemu Bogu v popolni predanosti. Očitno Gospod noče, da bi kdorkoli videl Njegovo končno dejanje posvetitve, ko bo pritisnil Svoj božanski pečat smrti na Abrahamove mrtve živali, na mrtvo telo svojega Sina in sedaj na mrtva trupla človeške rase.

Ko se povrne luč na očiščen svet, bo Gospod dal človeštvu tisočletno dobo, da človeštvo dokaže, da zna držati svojo slovesno besedo z življenjem po novi pogodbi, ne da bi se vrnilo v staro grešno naravo.

To pomeni, da je velika stiska preprosto svetovna slovesna pogodba, enaka Ambrahamovemu prizadevanju v klanju nekaj živali, da bi napisal svojo lastno osebno pogodbo s svojijm Bogom.

Sedaj vidimo, da človeštvo dela natančno isto reč z uporabo krvi hudobnih ljudi, da bi podpisalo Novo pogodbo s svojim Bogom Stvarnikom in bi s tem dalo vsem ljudem novo priložnost, da bi bili vse, kar so lahko v Božjih očeh.

Ta čas prihajajoče katastrofe je v Svetem pismu znan kot Jakobova stiska, opisana kot Gospodov dan, ko bodo vsi ljudje izbrali ali Božjo luč ali temo človeka.

Pred temi kratkimi sedmerimi leti dobe stisk bo tri leta trajajoči čas Božjega svarila in bodo mnoge naravne nesreče ter številna mistična prikazovanja Blažene Matere Marije, ko bo svarila svoje otroke pred v zraku visečo nevarnostjo svetovne katastrofe.

Vidimo, da je vsako od prikazovanj v Fatimi, Garabandalu in v Medžugorju bilo precej važno glede svaril, potrebnih, da bi poklicali Cerkev nazaj na ravno pot pobožnosti in čaščenja.

Velika stiska bo razdeljena med dvema fazama čiščenja, po katerem bodo vsi ljudje prišli do polnega razumevanja namena svojega mističnega Stvarnika.

Prva faza se imenuje ČIŠČENJE ČLOVEŠTVA, ko bo človek napadel človeka in se bodo sile sovraštva razširile po vsem svetu pod vodstvom prihajajočega antikrista. Druga faza se imenuje PRAVIČNO PLAČILO, ko bo človeštvo neposredno zadela Božja jeza, da uniči Antikrista in vse, kar je njegovega.

Nekoliko kasneje lahko vidimo razpredelnico prihodnjih dogodkov, ki vidi veliko stisko, ki se je že začela v dejstvu, da je Sveta Cerkev preizkušana s skušnjavami modernizma. Tako se pripravlja oder za nastop krivega preroka zla, ki bo prinesel novo mistično vero kot novo svetovno cerkev, da bi počastil prihod sina pogube.

Vidimo, da se bo na začetku stiske Cerkev razcepila, ločila bo verne duhovnosti iz vere in morale, ki se nanaša na vrednote tridentinske sv. maše iz dobe pred Vatikanom II.

Veruje se, da je medtem časom Cerkev prejela prvo mistično zamaknjenje, ko sta Gospod in Devica Marija izbrala in dala nevidni pečat svojim zmagovitim članom Nove Marijanske Cerkve (duhovne). Obstaja misel, da bo nekje sredi dobe stisk drugo mistično zamaknjenje (Cerkev se razcepi), ko se bodo nekateri odpadli vrnili k sveti veri; to bi lahko bilo zaradi svarila (Garabandal), ko bodo vsi ljudje videli stanje svoje duše. To se bo zgodilo, ko se bo zemlja ustavila za 5 minut, kot znamenje Božje sodbe.

Sledi razpredelnica, ki jasno kaže na čas Jakobovih stisk:


DOBA NADLOG
(Čas Jakobovih stisk)

DOBA OBŽALOVANJA
40.obletnica Izraela
(Ćiščenje človeka)

Praznik trobent                         Odprtje pečatov                             Trobljenje trobent      
odpre nebo                                                                                            (Izlitje vrčev)
                                                 
SVARILO                                   ĆIŠČENJE                                         PRAVIČNO PLAČILO
(Mojzes prejme Zakon)               (Judi oznanijo Zakon)                        (Mesija uvede Zakon)
Evangelizacija (priznanje)       Svetovna vojna III  (skesanost)        Antikrist (pokora)           Drugi prihod
                                                                                                                                              (odpuščanje)

BELI KONJ                                RDEČI KONJ                             ČRNI KONJ           SIVI KONJ                     
Prazen lok svarila                       Meč klanja                                  Tehtnica sodbe     Lobanja smrti

Tiha Božja jeza                       Jeza Božjih besed                      Božja jeza udari                                      
Znoj -                                         Trpljenje -                                       Smrt - 
odstrani kletev z zemlje             odstrani prekletstvo od otrok       odstrani prekletstvo z življenja

NARAVA                                   ČLOVEK                                        BOG
napade človeka                       napade človeka                          napade človeka

ČIŠČENJE DUHA                      ČIŠČENJE TELESA                ČIŠČENJE DUŠE
(čiščenje Cerkve)                      (čiščenje oblasti)                      (čiščenje doma)

                                                  1. otetje (ugrabitev neveste)       2. otetje                   3. otetje                           
                                                                                                              (izpolnitev)       (svadbeni
                                                                                                                                           obred)     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      PRAZNIK REŠITVE
                                                                                                                                             (zapre nebo)

PODVRŽENJE                                ČIŠČENJE                                            REŠITEV DUŠ
SVARILO (3 leta)                           ČIŠČENJE (3 leta)                               PRAVIČNO PLAČILO (4 leta)


1. New age gibanje                          10. Pojav krivega preroka                     20. Zaznamovanje 144.000 prič
2. Naravne katastrofe                      11. Papežev beg in smrt                        21. Krogla rešitve
3. Satanovi rituali                             12. Svarilo (Garabandal),                      22. Umor Henoha in Elije -
4. Divjanje drhali                                    čas se ustavi (5 minut)                          telesi vstaneta
5. Finančne polomije                      13. Ena svetovna vlada /cerkev (zla)    23. Zmagoslavje Device Marije,
6. Katoliška Cerkev se razcepi,     14. NLP-ji, demoni v zraku                            novo rojstvo Cerkve
modernisti (apostati)                      15. Svetovna vojna III (omejena           24. Vstajenje vseh svetnikov
/ tradicionalisti                                16. Antikrist - vladar sveta                     25. Bitka pri Harmagedonu
7. Združene države Evrope            17. Ni smrti 5 mesecev                            26. “Tridnevna tema”
8. Denar z mavrico                           18. Posvetitev novega templja              27. Potres po vsem svetu
9. Smrt fizične Cerkve                     19. Grozota opustošenja                         28. Drugi Kristusov prihodTa razpredelnica naj bi prikazala čas velike stiske, ko bodo ljudje res prišli do spoznanja kaj v resnici so v velikem načrtu stvari.

To je čas končne preizkušnje za človeštvo, ko bo življenjska sila človeka šla skozi višjo Božjo šolo na svoji poti k Božjemu prijateljstvu.

Mojzes je prinesel Božji zakon, ki bi dal ljudem luč resnice in je dovolil judovskemu narodu razglašati Božji zakon svetu brez zakona ali kateregakoli človeškega pravnega sistema. Ampak sedaj je prišla Velika stiska, ko bodo vsi spoznali pravo naravo svojega Boga in bodo sami spoznali moč Božje Resnice, ko bo udarila dol z Božjega prestola.

Vsi bodo poklicani v novo stanje osebne vere, ko bodo iskali spremenjenega, ponižnega in skesanega srca odpuščanja pri svojem Stvarniku. Nobeden ne bo ušel očiščujoči Gospodovi roki, ko pride preizkusiti vrednost človeške služnosti in bo prisilil vsako in vse žive duše, da izbere med dobroto resnice in zlemi sadovi velike laži.

Velika nadloga predstavlja čas za svatbeni obed jagnjeta, ko so vsi ljudje vabljeni, da se pokesajo in začnejo krščansko življenje na osebno vabilo Gospoda Jezusa Kristusa. Ta dogodek je izpolnitev Gospodovega prvega prihoda, ko je prišel kot duhovnik, da bi prelil svojo lastno Sveto Kri za grehe vseh ljudi. Toda sedaj je Njegov drugi prihod, ko se Mesija vrne kot Pravični Sodnik (Kralj), da bi prelil kri svojih sovražnikov kot primerno zadoščenje za pregrehe vseh ljudi proti svojim bratom.

Svet se sedaj pripravlja, da vstopi v sedmo tisočletje služenja, ko bo doživel tisočletno dobo miru, imenovano civilizacija ljubezni. To bo čas obnove, ko se človeštvo pripravlja za Gospodov tretji prihod, znan kot sodba belega prestola, ki bo človeku dopustila, da zapusti človeški čas in vstopi v novo dobo neizrekljive večnosti.

Vidimo in očitno je, da je čas za potrebno križanje neukrotljivega človeškega mesa, ko se Gospod pripravlja, da izvrši smrtno sodbo nad hudobnimi zadevami in nad neumnimi ljudmi. Ta prihajajoča mistična sedemletna doba je bila pripravljena posebno za ta dogodek, v katerem bodo vse zle želje človeškega srca prišle v edino okoliščino, človeški rod bo doživel svoj trenutek resnice, ko mu bo razodeto najslabše od njegove grešne narave.


TRIDNEVNA TEMA (2) - Klic - Julij 1993

Spomnimo se, pri svojem prvem prihodu je Gospod prišel z najmočnejšo besedo pravičnosti, po kateri bi lahko bili poklicani vsi ljudje k odrešenju. Med svojim drugim prihodom, bo, ko bo Gospod prelil kri čiščenja človeškega rodu na način, ki bo pokazal potrebo za nov začetek, ko bo človeštvo boleče iztrgano od brezna smrti s končnim sunkom med prihajajočo tridnevno temo.

To veliko dejanje čiščenja sveta je bilo omogočeno z Gospodovo smrtjo odrešenja, ki je pomenila globino zla sebičnost, ki se najde v človeški duši s prosto voljo. Vsi smo poklicani k odrešenju, ali s predajo z lastno voljo ali z silo. Končna odločitev bo pri vseh in vsaki osebi, ko se bo svet začel spreminjati v norišnico skrivne bolezni, ki bo silila vsako dušo k izbiri med življenjem z Jezusom Kristusom ali smrtjo z antikristom.

Gospod si je dolgo in zelo prizadeval prazniti in očistiti pameti, srca in duše grešnih ljudi. Očitno, potrebno je bilo za judovskega Mesijo, da očisti mišljenja (pameti) človeka pri svojem prvem prihodu z ustanovitvijo Svoje Svete Cerkve in moči molitve. Ampak sedaj pride čiščenje esed (src) človeka med Kristusovim drugim prihodom, ko bo človeštvu prinesel prvo Sveto svetovno vladavino popolnosti. Med Gospodovim tretjim prihodom bo, ko bo vzpostavil Svojo Hišo Nebeškega Očeta s čiščenjem dejanj (duš) grešnih ljudi. Na ta način bo, da bo Gospod spremenil obnašanje človeškega rodu v novo stanje svete popolnosti v duhu in resnici. Med prihodnjim čiščenjem bo Bog izločil tiste strahopetce v življenju, ki se vprašujejo, ali so moja dejanja varna?

Gospod bo tudi zaznamoval tiste, ki iščejo samo prikladnost in se vprašujejo, ali so moja dejanja prijazna?
Gospod bo odstavil na stran tiste, ki se v ničevosti vprašujejo, ali so moja dejanja popularna?

Ampak resnično, Gospod išče one častitljive kristjane, ki si zastavljajo pravo vprašanje, ali so moja dejanja prava? Tako lahko jasno vidimo, da je človeštvo skrenilo s svoje poti; vrniti ga je treba na pravo pot preden uniči sebe in vse z vso svojo sebično strahopetnostjo, preračunljivostjo in ošabnostjo.

Ta razlaga bi nam morala pomagati videti, da je funkcija Božjega Sina (Kristusa) zagotoviti popolnost brez vsakega dopustnega odstopanja v popolnem stvarstvu Svojega Nebeškega Očeta, ali pa bodo morali biti vrženi v ognjeno jezero. Po drugi strani vidimo, da je Sinu človekovemu (Jezusu) dana odgovornost spremeniti naključne zmote v božansko navdihnjene perfektne napake. Ta zamisel je, da bi razumeli, da Oče dela z Božanskim ognjem (zakon) in ustvarja veličastna stvarstva perfektne (popolne) ljubezni, ampak ko On pušča različne dimne madeže, morajo ti biti spremenjeni v molitve popolnosti. Da bi to zamisel bolje razumeli, si predstavljajte očeta s svojima dvema sinovoma, ki skupaj delajo, oče zadolžen za delo z baklo (ogenj), eden od sinov odstranjuje vsak dimni madež in drugi sin spreminja nemogoče dimne madeže v božansko navdihnjene posebne izraze ali perfektne napake. Namen te preproste razlage je pomagati doumeti nezaslišano nasprotje, v katero je človeštvo vpleteno, kot mora zadostiti zahtevam obeh svojih duhov in tudi mesu.

Spomnite se, da je v času judovskega čiščenja v puščavi Mojzes ljubil zakon in je vedno gledal v nebo za vodstvo, medtem, ko je Aaron ljubil ljudstvo in je vedno gledal kakšna je ljudska volja v dnevnih zadevah. V času velike stiske bo, ko se bo vse to uredilo enkrat za vselej, ko bo Bog odgovoril na vsa vprašanja človeštva.

Sedaj vidimo velik pomen bridkosti in njene tridnevne teme, ki jo lahko najbolje razumemo s primerjavo stare judovske poročne ceremonije. Lahko se vidi v dejstvu, da je Jezus Kristus judovskega rodu, in ko je izbral pogansko nevesto (Cerkev), da je tako prelomil stari judovski zakon.

Vidimo v prvem Gospodovem prihodu, da je bil poslan iz nebes, da bi poročil Levijev rod, duhovniški simbol judovskega naroda, in to ga je napravilo eno z Levitskim duhovništvom. Žal je ženina prvi božji izbor zavrgel. Sin pa si je izbral Svojo lastno nevesto, ko je vzel “pogansko vlačugo” (=grešnike) kot svojo družico.

Bilo je med Gospodovim prvim prihodom, da je bil zaročen s poganskimi narodi s formalno poročno pogodbo, da je plačal potrebno ceno za nevesto (križanje) s Svojim življenjem. Po judovski tradiciji gre potem zaročeni mož v očetovo domačijo, da bi tam zgradil hišo (novi Jeruzalem) in pripravil prostor za svojo nevesto, za kar je potreben čas okoli dveh let.

Ob slovesni vrnitvi bo Ženin zbral svoje verne prijatelje, da mu pomagajo ugrabiti ljubljeno nevesto iz njene postelje točno opolnoči, da bi jo vzel v ločeno poročno sobo ali na medeni teden, za sedem dni zaupne ljubezni. V času tega medenega tedna Jezusa in Njegove Cerkve bo, kar imenujemo Veliko stisko smrti.

Pazite na dejstvo, da je nevesta vzeta iz svoje postelje na skrivno, kar ima namen, da preseneti zlobca. Ta skrivni napad je odločilen za Gospodov uspeh, ko bo vrgel Luciferja na zemljo in “nobeden ne bo vedel ne dneva ne ure ženinovega prihoda”.

Ta simbolika kaže, da postopek ugrabitve neveste iz njene postelje predstavlja prvo otetje Cerkve, ko bodo premagujoči svetniki vzeti v nebesa.

Sedaj je lahko jasno, zakaj je Gospod zahteval od Svoje neveste, da spi v svoji poročni obleki, vedno pripravljena, da bi bila vsak trenutek ugrabljena.

Po judovskem zakonu je poročna zaobljuba pri zaroki bila dana kot del poročne pogodbe. To bi pustilo samo zaužitje poroke v poročni noči ljubezni, ki so jo imenovali pročni obed.

Bila je nevestina dolžnost, da pripravi svojega očeta k plačilu potrebne bale, ki je v tem primeru pravica do zemlje. Sedaj lahko vidimo, da Jezus predstavlja pogodbeno pravico nebesom, ker je združen s pogodbeno pravico do zemlje z zvezo božanstva s človečnostjo.

To pomeni, da zemlja mora biti vrnjena prvotnemu lastniku (volja ljudstva) ob Gospodovem drugem prihodu, ko bo pripravil Kristusovo novo vladavino.

Šele z Veliko bridkostjo bo človeštvo vrnjeno v prvotno stanje (čistost), ki simbolizira vojskujočo Cerkev (“vlačugo smrti”), ki prejema nazaj svoje devištvo. Ta veličasten čudež bo dar od samega Boga v čast mešani poroki Svojega sina.

Da bi razumeli Gospodov božanski načrt, je treba vedeti, da je prvi prihod sodba ženina, ko Ga polože na križ smrti in se tako preizkusi globina Njegove prave ljubezni. Ta del se slavi kot zadnja večerja, ki simbolično predstavlja poslovilno samsko gostijo v čast Njegove mistične poroke. To pomeni, da mora Božji Sin izkusiti prav smrt, da bi poročil to brezbožno grešnico smrti.

Med Gospodovim drugim prihodom bo človeštvo povabljeno k Jagnjetovemu poročnemu obedu, ki predstavlja čas nevestine sodbe, ki je zaužita med bridkostjo in njeno tridnevno temo.

Ta očiščevalni dogodek je višek vsega v sedmih letih, uporabil se bo za preizkus nevestine vere kot Svete Cerkve (nevesta) v trpljenju, ko bo sežgana na grmadi čarovnic (kot pri Ivani Orleanski), da bi dokazala svojo pravo ljubezen. Ko je nevesta vstopila v svojo poročno blaženost, bo tudi čas pripraviti velik poročni sprejem, ki je v judovski tradiciji tedaj, ko prideta skupaj obe družini kot ena družina ljubezni.

V našem primeru bo to čas, ko bodo vsi grešniki poklicani k belemu sodniškemu prestolu, kar se bo dejansko zgodilo ob Gospodovem tretjem prihodu. Ta dogodek predstavlja sojenje dvema družinama, božanski (ženin) in človeštvu (nevesti), in stvarjenje ene same svete družine, ene z Jezusom Kristusom (ženinom) in z Njegovo Sveto Cerkvijo (nevesta) za vedno.

Smisel tega poročnega načrta lahko najdemo v vsaki naši lastni zvezi z Božjim Sinom, ko pridemo v novo razmerje z našim Stvarnikom. Potujemo po poti pravičnosti v prizadevanju za našo lastno poroko v Božjo družino, ko se učimo predati se volji našega Odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Da bi videli po vrsti dogodke od zaroke (zadnja večerja), poroke (poročni obed) in sprejema (poročno slavje), se moramo spomniti, kako je judovski narod ustanavljal novo družino v svoji družbi.

Prvotno se je nova družina lahko začela v divjini v šotoru in je potem počasi rasla v leseno hišo ter se končno preselila v kameno hišo, kjer je ustanovila trajen dom.

Vidimo v Gospodovem primeru, Njegova nevesta je začela v Mojzesovem tabernaklju (šotor), se preselila v kameni tempelj kralja Salomona in končno v človekovo srce z ustanovitvijo Svete Cerkve. Ta pot je vzporedna z Božjim načrtom, ko poročni obed predstavlja življenje Boga v šotoru za sedem let (stiska), potem se bo par preselil v leseno zgradbo, tu gledana kot civilizacija ljubezni ali doba miru. Končno bo Gospod pripeljal svoj stalni, z dragocenimi kamni okrašen dom ljubezni iz nebes, ko bo dan Novi Jeruzalem kot Božja krona slave med Svojim tretjim prihodom.

Pomniti moramo, da je gospodova nevesta (smrt) povezana s smrtjo, in namesto, da bi imela veselo medeno dobo, si dasta najgloblji trenutek intimnosti v bazenu krvi in smrti, kar razlaga namen Velike stiske.
Ta simbolika pomeni, da se bo zgodilo med dobo stiske in še posebno med tridnevno temo, da bo “vlačuga smrti” spremenjena tako, da ji bo vzeta njena narava starega greha in ji bo dana nova sveta narava popolne ljubezni. To veliko dejanje spremenjenja čudežno ozdravi nevesto smrti in jo prenese v novo stanje popolnosti z ustvaritvijo nove dobe miru za tisoč let.

Podoba, ki nam jo tu Gospod daje, je krvi žejnega otroka, ki dobiva vse človeško krvoprelitje kot ga je kdajkoli hotelo v enem množičnem obroku. To je zelo podobno, ko nekdo je njemu najljubše pecivo, dokler hudo ne zboli, ker je pojedel preveč naenkrat, odtlej pa sovraži tisto pecivo. Na isti način bo Gospod premagal človeški zakon greha (meso) z novim zakonom Duha (duh), po katerem bo zasijala nova luč človeškega razumevanja, ki bo napravila vse stvari nove.

Vse nas priganja človeška prosta volja, ki ne more vstopiti v svoj mir, dokler ne zapusti svoje sebične poti. Zakon Duha Ljubezni v Jezusu Kristusu bo premagal zakon greha (smrt) s premagovanjem vseh zlih sil z Božjimi dobrimi silami. To pa pomeni, da Bog hoče (volja), voditi nas k Svoji Božanski Resnici bolj kot mi hočemo (volja) hoditi v svoji lastni resnici.

Ni dvoma, da bo s čiščenjem človeške proste volje in s pomočjo prihajajoče Velike stiske, da bo človeštvo prišlo do videnja Božje čiste Resnice kot v resnici je v obeh, v Duhu (Bog) in v mesu (človek).


Nenadna znamenja

Napovedana sta še dva druga dogodka kot dodatna in končna svarila pred strahotami tridnevne teme, oba sta vezana na svarilo Garabandala.

1. Nenavadni dogodek, ko bo vsaki duši natančno pokazano, kako je žalila Boga in kako daleč je zunaj Njegove neposredne Volje.

2. Čudež, podoben tistemu v Fatimi, velik čudež, da bi prepričal mnoge, napovedan za god mladega mučenca Evharistije, toda ne na sveti dan Matere Božje. Čudež bo trajal okoli četrt ure in bo viden v Garabandalu ter z okoliških hribov. Naš sveti oče ga bo videl, vseeno kje se bo tistega časa nahajal, kot slabo znamenje prihajajoče Velike stiske. Čudež se bo zgodil na dan, ki ga bo osem dni prej naznanila Conchita. Po tem čudežu bo Gospod tam pustil stalno znamenje v spomin na najbolj nenavaden dogodek.

Na splošno mislijo, da bo znamenje, ki bo ostalo, skrivnosten križ na nebu, ki bo spominjal na ceno, ki jo je moral plačati Božji sin za naše odrešenje.

Vemo, da je Jezus Kristus še leta 1965 govoril neki svetnici o tridnevni temi: “Božji ogenj in ogenj pekla bosta prišla in ostala med tridnevno temo, kot so prikazali vsi svetniki. Moj svetel Sveti križ se bo prikazal na nebu; to bo znamenje, da so končni dogodki blizu, in bo vse spominjal na Moje strašno trpljenje tako, da bodo imeli čas odgovoriti, ker sveta ne bom kaznoval brez poprejšnjega oznanila. Vsi bodo imeli čas doumeti pomen tega križa na nebu, vsakdo ga bo videl, celo tisti, ki ga zavračajo, da bo ta Moj križ znamenje, da je nekoč prišel Odrešenik, ki je prinesel rešitev in odpuščanje. Moj križ bo čaščen kot nikoli poprej.”

Ta zveza s prihodnjim velikim znamenjem (križ) gotovo ustreza mnogim priložnostim, ki jih je Gospod dal človeštvu, da bi se spreobrnilo kot je zapisano v Razodetju sv. Janeza. Očitno je Božji namen vedno bil klicati človeštvo nazaj k Njegovemu blagoslovu za vsako ceno, celo če bi ga moral učiti lekcij življenja v bridkosti.


PRIPOROČENA VAROVANJA MED TRIDNEVNO TEMO

Ko nekdo občuti zmešana znamenja zelo hladne noči: Pojdi notri, zapri in zakleni vsa vrata in okna. Ne glej ven, ne hodi zopet ven. Vsakdo, ki bo pogledal ali šel ven, bo takoj umrl. Božja jeza je sveta in On noče, da bi Njegovi otroci videli, kako prihaja na grehe hudobnih ljudi.

Vsaka verna duša mora prižgati BLAGOSLOVLJENE SVEČE in pripraviti SVETI OLTARČEK, po katerem se bo pogovarjal z Gospodom ter moledoval za Njegovo neskončno Usmiljenje. Vse bo črno in edino BLAGOSLOVLJENA VOŠČENA SVEČA BO DAJALA SVETLOBO. Celo ta ne bo gorela v hišah brezbožnih in posmehovalcev. Ko bo prižgana, je nič ne bo moglo ugasniti v hišah pravih vernikov. Imej torej BLAGOSLOVLJENE VOŠČENE SVEČE na zalogi - tudi BLAGOSLOVLJENO VODO za škropljenje povsod po hiši, posebno VRATA IN OKNA. Blagoslovi z njo sebe in druge. Lahko se pije in z njo POMAZILI ČUTILA (OČI, UŠESA, NOS IN USTA); TUDI ČELO, ROKE IN NOGE.

Pomembno je imeti na zalogi dovolj NEPOKVARLJIVE HRANE, VODO IN VOLNENE ODEJE za svojo družno in za kateregakoli obiskovalca, ki ga Bog pošlje. Predvidevaj, da se ne bo dalo uporabiti nobenih naprav in ne bo potrebe kuhanja, ker se bodo vsi postili in bodo molili pred domačim oltarčkom.

Poskrbi za domače živali, daj jim dovolj hrane in vode, kjer bodo ostale te tri dni. BOG BO OHRANIL IMETJE IZBRANIH; tudi njihove živali, ki so jih oskrbovale blagoslovljene osebe, bo Bog ohranil.

Priporoča se klečanje pred križem poleg milostnih podob in nenehna molitev ves čas, če zmoreš. Moli z RAZPROSTRTIMI ROKAMI ali RAZPROSTRT NA TLEH in moleduj za mnoge duše, da bi bile rešene v tej veliki uri Božje discipline. Napravi dejanja skrušenosti, vere, upanja in ljubezni za odpuščanje grehov kot je izraženo v Jezusovem pasijonu, ki je doživljal tako uro teme na križu.

Vsakdo naj bi tudi opravljal dejanja DUHOVNEGA SVETEGA OBHAJILA, da bi pokazal spoštovanje do življenja, smrti in vstajenja Našega Gospoda. Če bo dovolj svetlobe naj bi tudi brali iz duhovnih knjig, da bi dvigali duha tistim, ki bodo preveč prestrašeni, da bi lahko molili.

Nenehno moli Rožni venec z razmišljanjem skrivnosti in se tako udeležiš življenja in trpljenja Našega Gospoda. Najbolje je stalno misliti na Kristusovo trpljenje ter tako izkusiti pomen trpljenja v duhu kesanja.

Važno je klicati BOŽJE NESKONČNO USMILJENJE, našo Blaženo Mater Marijo, ker je BOG PREDAL TE ČASE V SKRB ŽALOSTNEMU IN BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU. Marija pravi: “Nič se ne bo zgodilo tistim, ki so v posvečujoči milosti in prosijo za Moje Materinsko varstvo”.

Opravi POSEBNO POBOŽNOST DO PRESVETE TROJICE, SVETE MARIJE, SVETEGA JOŽEFA,
svetega Petra in Pavla, svete Terezije, svetega Frančiška, svetega Antona, svete Elizabete (madžarske), svetega Konrada iz Parzahama, svetih angelov, posebno pa do Angela Varuha, svetega Mihaela, svetega Gabriela, svetega Rafaela. Krik SVETEGA MIHAELA je: “KDO JE KAKOR BOG!” in ta služi kot zaščita proti demonskim silam hudobca.

Kogar bo ujelo na poti in ne bo mogel dobiti zatočišča, bo umrl kot mučenec in bo vzet neposredno v nebesa, seveda, če pripada k ovcam Dobrega Pastirja.

Misli se, da bodo mnogi mali otroci vzeti v nebesa pred prihodom velike teme, da bi se jim prihranila strahota tistih dni smrti.

Kdorkoli popolnoma zavrača to priporočilo, bo vzet z zemlje prvo noč, ko bodo prišli demoni pekla po svojo pravično žetev grešnikov.

Ti skrivnostni dnevi teme so bili že odloženi s povečanimi molitvami in žrtvami dobrih ljudi, najbolj pa s stalnim posredovanjem naše Blažene Matere, Device Marije.

Gospod je o teh dnevih dejal, da nihče ne bo ušel Njegovi Sodniški Roki. Njegove najstrožje besede so: “Vse bom našel.”.

Ali je kak dvom o tem, kdo je v ozadju čiščenja človeka in kdo je ustvaril prekletstvo trpljenja, smrti in pogube, da bi učil kaj je prav in kaj je narobe? Veliki posnemovalec.

Takoj po tridnevnem čiščenju ne bo ostalo brezbožnih ljudi, uničeni bodo do zadnjega. Tri četrtine človeštva. Več mož kot žensk. Vsak, ki bo ostal na zemlji, bo veroval v Boga z vsem svojim srcem. Opustošenje bo neznansko, toda zemlja bo očiščena in vrnjena v prvotno stanje popolnosti. Duhovna gorečnost prvih kristjanov se bo vrnila, toda tako malo ljudi bo ostalo na zemlji, zato bo življenje sprva težko. Ko se bo zdelo vse izgubljeno, bodo v trenu očesa vsi našli novo upanje, sonce bo zopet sijalo in bo kot spomladi, vse prav in lepo po vsem planetu. Sveti angeli bodo prišli iz nebes in bodo širili duha miru po na novo rojeni zemlji, in pravični bodo lahko začeli novo življenje.

Nekateri narodi bodo popolnoma izginili in obličje zemlje bo spremenjeno za večno. Ne bo več velikih kupčij in opravkov, ne velikih tovarn, ki bi izčrpavali človeško dušo, ko se bo človek vrnil v deželo.

Naša Sveta Cerkev se bo zopet dvignila v obliki nove Svete vladavine, vladal ji bo Gospod Jezus Kristus sam. Občutek neizmerne hvaležnosti se bo dvignil v srcih tistih, ki bodo preživeli to strašno preizkušnjo, potem, ko se bo vrnila svetloba, naj bi vsi takoj pokleknili in dali hvalo Sveti Trojici za zaščito ter blagoslavljali Boga s svojim čaščenjem. Kmalu bomo videli prihod dobe miru, znane kot civilizacija ljubezni, kot je obljubila blažena Devica med svojim prikazovanjem Luciji, Frančišku in Jacinti Marto v Fatimi.

Vsi smo poklicani, da vstopimo v stanje posvečujoče milosti in tu ostanemo, ker nihče ne ve ne dneva ne ure, ko bo Bog poklical svoje zveste k večnemu plačilu. Po nobenem teh znamenj se ne smemo obrniti vstran od Svete matere Cerkve, ampak se moramo oprijeti naše Svete vere in zaupati v Božje neizmerno Usmiljenje. Gospod je obljubil varovati pravične, tako Ga ne bodo žalili z pomanjkanjem zaupanja, ko bodo soočeni z največjo sodbo, ki jo je svet kdajkoli videl. Gospod je dejal: “Kdor veruje Mojim besedam in širi to sporočilo, se mu ni treba ničesar bati velikega Gospodovega dne. Tisti, ki se bojujejo za Mojo stvar, bodo prejeli Milost od Mojega Božanskega Srca”.

Vemo, vedno so ljudje, ki bodo rekli, da raje ničesar ne slišijo o tem, ker jih plaši in tako njihovo življenje postane prostor strahu in sodbe. Ti ljudje so kot oseba ki noče, da se ji pove, da gori njena hiša, ker bi jo to prizadelo. Gotovo, bolje je da si prizadevamo za svoje posvečenje, kot pa da se posmehujemo in tvegamo svojo večno srečo.

Bog je poslal Svojega edinorojenega Sina, da bi trpel in umrl za naše odrešenje. Morali bi biti dovolj hvaležni, da sprejmemo tak dar brez ugovora. Gospod hoče, da gledamo Njegovo sveto Obličje vso večnost, tako bi mogli priti do razumevanja pravega Božjega prijateljstva.

Moramo biti pravi kristjani, zagnani in goreči za rešitev drugih duš, ni pomembno, koliko bi nas moglo stati časa, denarja ali truda. Spoštujmo in poslušajmo naše sveto duhovništvo s podpiranjem Naše Katoliške Cerkve, ne samo z dajanjem miloščine in z občasnim obiskovanjem sv. maše, ampak z vsakodnevnim obiskom sv. maše in prejemanjem Svetega Obhajila; tudi s sodelovanjem pri raznih cerkvenih pobožnostih: rožnem vencu, devetdnevnicah, blagoslovih, zakramentih, svetih urah in drugih dragocenih dogodkih. Posebno bi morali Gospodu delati družbo, ko je izpostavljeno Najsvetejše podnevi ali ponoči, ker je molitev pred Najsvetejšim več vredna in koristna za našo dušo.

Vsi smo od Boga poklicani, da pridemo do polne mere maziljenja po darovih Cerkve pred Gospodovo vrnitvijo. Spomnimo se besed naše Preblažene Matere na praznik Njenega Oznanenja leta 1936 med prikazovanjem nekemu svetemu vidcu: “Dala sem svetu Odrešenika. Morate razglašati Njegovo Usmiljenost in pripraviti svet za Njegov drugi prihod. Tedaj ne bo prišel kot usmiljen Rešenik, ampak kot Pravični Sodnik. To bo dan strahote; določen kot dan pravičnosti - dan Božje jeze. Angeli se tresejo pred njim... Govorite dušam o tem velikem Usmiljenju, dokler je še čas. Če boste sedaj molčali, boste dajali obračun za veliko število duš poslednjega dne. Ničesar se ne bojte. Bodite verni do konca.”

Vsi smo poklicani, da govorimo in podpiramo velika dela Cerkve kot najbolje zmoremo, kot nas vodi Sveti Duh. Iz vsega srca in stalno naj bi molili za našega svetega očeta, za duhovnike, redovnike in redovnice, za semenišča, postulante in za vse tiste dobre ljudi, ki delujejo za našo Sveto vero - da bi jim dali poguma in moči v teh najhujših časih. Pomnimo, da je najboljši pristop k iskanju resnice v iskanju Božje volje s podreditvijo vsega Svetemu Duhu.

Ljubiti moramo križ revščine, odpovedati se ljubezni do posesti, pomagati ubogim in jim prvo pokazati, kako iskati Boga v njihovem življenju. Jezus nam je dal samo dve zapovedi: 1) Ljubiti Boga in 2) ljubiti drug drugega. Te zapovedi moramo živeti v našem vsakdanjem življenju, ko nihče v sebi ne bi smel nositi sovraštva, zagrenjenosti, neodpustljivosti, bolestnega občutka, opravljanja, maščevalnosti ali kateregakoli zla. Bolj ko v resnici ljubimo našega Boga in svojega bližnjega tem bolj bomo zaščiteni in prejeli bomo posebne milosti po bratstvu med ljudmi.

Naš Gospod išče dobre duše, ki bi se žrtvovale kot žrtvene duše za rešitev mnogih izgubljenih in zlomljenih grešnikov. Žrtvovanje se lahko opravi na nešteto razlčnih načinov: malo mrtvičenja, žrtve in pokora - držati jezik namesto pikrih opazk, prenehati biti malenkosten ali celo poizkušati, da bi se nikoli ne pritoževali, molčati pri pravični ali nepravični obtožbi, zatajiti čustva in mesena poželenja itd. Ampak ravnati je treba po zlatem pravilu: “V Tvoji naj bom jaz sam resnica”, ker, če je nekdo resnično vdan v Božjo voljo, bo Bog vodil dušo v najvrednejšo vseh žrtvovanj - v samozatajevanju.

Vsi smo poklicani k zadoščevanju, ker so mnoge duše izgubljene, ker zanje nihče ne moli in ne žrtvuje. Molitve in žrtve vernih duš bodo delale čudeže, če so v stanju predanosti v neskončnem samozatajevanju.

Vzeti pogum je hudičevo najfinejše orodje, odprtina k skušanju duše, ki vodi k obsedenosti srca. Ne predajte se slabostim na lahek način, bojujte se do grenkega konca. Vztrajajte v molitvi, da bi odvračali hudobca od tega, da bi obvladal vaše slabotno meso. Zvijača je v uporabi nekogaršnje slabosti kot mistične moči, nekogaršnje napake spremeniti v kreposti z močjo nesebičnega odrešenja kot je Kristus storil na križu. Pomnite, naša življenja so izpolnjenja z individualnim verskim sistemom, ki vodi moči resnice. To pomeni, da nihče ne gre v pekel, razen če sam hoče po svoji lastni sebični neumnosti. Mislite na to. Ne morete biti potisnjeni v pekel brez vašega soglasja, vi sami morate hoteti iti v ogenj prekletstva. Zato, bodite pogumni in imejte voljo iti v nebesa, kjer vas Bog hoče imeti kot člana Svoje kraljevske Družine ljubezni.

Gotovo, imeti moramo zelo veliko pobožnost in pribežališče k Devici Mariji - posebno k Njenemu Brezmadežnemu Srcu. Oba, naš Gospod in naša Gospa prosita za mnogo več rožnih vencev, rekoč: “Molite rožni venec, toda molite ga dobro, z razmišljanjem skrivnosti in s pravo pobožnostjo”. Naš Gospod je dejal: “Povej ljudem, da jih še zdaleč ne moli dovolj vsaki dan rožni venec kot bi morali. Moliti morajo rožni venec za spreobrnenje Rusije”.

Spomnite se, kaj je rekla Blažena Devica v Fatimi: “Končno se bo Rusija spreobrnila in bo doba miru.”.

Ne smemo podcenjevati moči Božjega mističnega rožnega venca, ki je bil dan Cerkvi, da bi očistil misli njenih vernih otrok in se bojeval proti veliki temi ljudi.

Ob zaključnem pregledu se spomnimo, da bo sedem glavnih dogodkov v zadnjih treh dnevih stiske kot višek Gospodove dobe Milosti. Spodaj so ti dogodki navedeni po vrstnem redu. Začne se s hudim mrazom nadan pred začetkom tridnevne teme.

Glavni dogodki tridnevne teme:

1. Zelo hud mraz / nebo kot ogenj - išči zatočišče.
2. Huda nevihta s točo (padali bodo 30 kg težki ledeni kosi)
3. Stemni se - Božji smrtni udarec.
4. Kristus se vrne s Svojo nepremagljivo armado.
5. Bitka Harmagedona.
6. Svetovni potres - zemlja v prvotno stanje.
7. Zora Novega dneva - rojstvo Dobe miru.

Vsebina je povzeta po brošurici “Three Days Darkness”, ki so jo izdali “Disciples of Mercy” iz Hawaiian Gardensa, ZDA. Zanimivo je, da se dogodki navezujejo na judovsko staro in novejšo zgodovino ter simboliko, in ta je bila vedno pomembna za razumevanje krščanstva, ne glede na to, da je modernizem to tradicionalno vez v precejšnji meri že prekinil.

______________________________________________________

TRIDNEVNA TEMA - Veliko čiščenje? - Klic - Oktober 1992

Sporočila iz Medžugorja

Doživetje brata Davida Lopeza, frančiškana, v Medžugorju, kjer je prejel čudežen dar slišanja Jezusovega in Marijinega glasu v svoji notranjosti ob svojem prvem romanju v Medžugorje leta 1987. Sledeči tekst je angleški prevod pričevanja 35 letnega dr. Davida v španskem jeziku, ki sta ga zapisali Irma Barretto in Patricia Jersin iz Redondo Beacha v Kaliforniji. To je zgodba, ki jo fr. David pripoveduje vsakomur, ki hoče poslušati.

Tridnevna tema - Veliko čiščenje?

Fr. David Lopez, O.S.F.:
Ko sem bil 14. avgusta 1987 v Medžugorju, sem imel prednost biti v sobi prikazovanj v času, ko se je Sveta Devica prikazala vidcem in imel sem veselje izročiti prošnje in verske predmete, ki so mi jih mnogi ljudje dali s seboj, vidcem. Kljub tej prednosti, ki je bila velika, ta ni bila tako važna v primerjavi z razodetjem, ki mi ga je Naša Gospa dala pozneje.

Po prikazovanju so vidci omenili, da jim hoče Sveta Devica nocoj govoriti na Križevcu. Pozneje tega večera se jim je pridružilo mnogo ljudi, ko so se povzpeli na hrib. Tja gor nisem šel do naslednega dne, 15. avgusta. Ob dveh zjutraj sem šel s prijateljem, fr. Edwardom Villom. Šel sem samo do polovice poti, bilo je pretežko zame (fr. David boluje za cerebralno ohromelostjo, kar mu povzroča težave pri hoji in govorjenju, vendar mnogo manj pri govorjenju). Medtem, ko sem bil tam, sem izmolil 15 skrivnosti svetega rožnega venca, svojo vsakodnevno molitev, in govoril sem z mimoidočimi ljudmi. Moj prijatelj fr. Villa je nadaljeval sam. Tam sem bil več kot dve uri. Ko se je prijatelj vrnil dol, sva šla k jutranji angleški sveti maši (v cerkvi sv. Jakoba), potem pa sva se vrnila k hiši družine, kjer sva prebivala. Pozneje je moj prijatelj zopet odšel na hrib, in jaz sem ostal sam doma.

Ko sem bil na hribu to jutro, sem slišal ljudi govoriti, da je Sveta Devica vidcem sporočila, da je zaradi praznika Njenega Vnebovzetja danes poseben dan, in ljudje, ki bodo blizu prostora prikazovanj, bodo prejeli posebne darove in milosti. Ko sem bil v svoji sobi, sem o tem razmišljal, in sočasno sem tudi mislil, da sem že izmolil svojih 15 desetic rožnega venca in bil pri sveti maši. Tako za mene ni potrebe, da grem ven in da zunaj župnišča izmolim še en rožni venec... in da mogoče Sveta Devica niti ne želi, da grem. V svoji notranjosti sem zaslišal glas: “In zakaj naj ne bi želela videti te?”

V družini, kjer sva v Medžugorju prebivala, je bil taksist, ki je postal moj prijatelj in mi je dejal: “Ne pojdi z drugim taksijem, peljal te bom kamorkoli in nič ti ne bo treba plačati.” Tako sem rekel Sveti Devici: “Če se bo taksist vrnil pravočasno, bom šel, če ne, pa ne bom šel.”

Taksi se je vrnil pravočasno in šofer me je vprašal, če bi morda hotel iti k župnišču. Rekel sem, ja. Ko sem prispel v župnišče, so mi neki prijatelji dali zložljiv stolček. Sedel sem ob oknu sobe prikazovanj. Pričel sem moliti rožni venec z ostalimi. Ob 6. uri popoldne sem videl vstopiti v župnišče vidce.

Pričel sem moliti četrto žalostno skrivnost, ko sem izgubil zavest; nisem mogel ne videti ne slišati nikogar. Edine reči, ki se je morem spomniti je, da sem čutil navzočnost Svete Device. Slišal sem Njen glas, sladek glas modre in razumevajoče Žene, ki mi je govoril v angleščini, ampak nisem je videl in ne trdim, da sem jo videl. Besede sporočila in vtis, ki sem ga čutil, me je prestrašil, ampak ne, zaradi tega, kar sem slišal, ne zaradi besed samih, ampak zaradi odgovornosti, ki mi jo je Sveta Devica naložila; ker sem vedel, sporočilo, ki mi ga je posredovala, prinaša s seboj dolžnost razširjanja, in jaz nisem hotel živeti življenje preganjanja, ki ga živijo preroki. Tako nisem hotel poslušati in sem se vrnil k svojemu rožnemu vencu, ampak Ona je govorila naprej in mi ni pustila moliti.

Ko je končala, sem vstal, kakor hitro sem mogel. Našel sem šoferja in ta me je prepeljal domov. V sobi sem začel na glas moliti, ker nisem hotel poslušati notranjega glasu, čeprav sem vedel, da je doživetje resnično. Pol ure pozneje je prišel moj prijatelj fr. Villa, in povedal sem mu o dogodkih, ki so se zgodili, ter o sporočilu, ki sem ga bil prejel. Vprašal me je, če sem bral knjigo “Tridnevna tema”, knjigo, o kateri nisem še nikoli slišal. Potem je rekel: “Opisuješ natančno reči, ki so v knjigi.”

Moram pojasniti, da so prve dane besede natančno tiste, ki mi jih je govorila Sveta Devica, in naslednje pripovedovanje vsebuje moje vtise kot tudi nadaljnjo informacijo od Blažene Device Marije o tem, kaj se bo zgodilo.


SPOROČILO PREBLAŽENE DEVICE MARIJE BRATU DAVIDU

Ne boj se zaradi tridnevne teme, ki bo prišla na zemljo, ker tisti, ki živijo moja sporočila in imajo življenje notranje molitve, bodo opozorjeni z notranjim glasom tri dni do enega tedna preden se zgodi.

Moji otroci morajo nadaljevati s pokoro za svoje grehe in moliti več kot sem priporočala. Priskrbijo naj si blagoslovljene vode, blagoslovljenih reči in imeti morajo posebno pobožnost do Svetega Jezusovega Srca. Pred Njim naj imajo vedno prižgano vigilno lučko.

Zadovoljiti se morajo z osnovnimi potrebščinami za življenje in biti manj odvisni od materialnih dobrin. Duhovniki, ne samo, da skrbijo za svoje lastno notranje molitveno življenje, ampak tudi razvijajo notranje molitveno življenje vseh svojih župljanov. Na isti način se morajo izogibati vsakega, ki govori o revoluciji in uporu. Tisti, ki govorijo o revoluciji in uporu, so učenci antikrista.

Žalostna sem zaradi klerikov na zahodu, ki so odložili znamenje svoje posvetitve. Nje, posebno, bo preizkušal satan in ne bodo zmožni upirati se njegovim duhovnim in fizičnim napadom. Vrniti se morajo k svetemu življenju in k poslušnosti do Kristusa, mojega Sina.

Ne bojte se ničesar in pred nikomur. Bodite napolnjeni z Božjo ljubeznijo, z molitvijo, z branjem Svetega pisma in s prejemanjem zakramentov. Z vami bom v času trpljenja in moji otroci me lahko kličejo za gotovo pribežališče. Tisti, ki se bojujejo, da bi premagali svoj ponavljajoči se greh, naj ne obupajo, ker Bog bo vzel v račun njihove želje in trud, da bi premagali greh. Pojdite v Božji mir.


VTISI BRATA DAVIDA Z NADALJNJIMI INFORMACIJAMI OD PREBLAŽENE DEVICE MARIJE

V teh treh dnevih teme ne bo noben demon ostal v peklu. Vsi bodo na zemlji. Ti trije dnevi teme bodo tako temni, da ne bomo mogli videti svojih lastnih rok pred svojimi očmi.

V teh dnevih bodo tisti, ki niso v stanju posvečujoče milosti, umrli od strahu zaradi pošastnih demonov, ki jih bodo videli. Sveta Devica mi je rekla, naj zapremo vsa vrata in okna in naj ne odgovarjamo na klice od zunaj. NAŠA NAJVEČJA PREIZKUŠNJA BO, DA BO HUDIČ POSNEMAL GLASOVE NAŠIH DRAGIH. Rekla mi je : “PROSIM, NE POSLUŠAJTE, KER NE BODO VAŠI LJUBI; TO BODO DEMONI, KI BODO POIZKUŠALI IZVABITI VAS IZ HIŠE.”

Glede na kraj, kjer jaz prebivam: Na začetku tistih treh dnevov bodo ljudje, ki bodo poizkušali iti preko reke (Rio Grande), ampak ne bodo mogli, ker ne bodo mogli videti in utonili bodo. Tako jih bo strah, da bodo drug drugega ubijali; umrli bodo v grehu.

Sveta Devica mi je povedala, da je Bog izbral nekaj ljudi, ki bodo postali mučenci na začetku tridnevne teme, ampak ni se jim treba bati, ker jim bo Bog dal vztrajnosti, in po mučeništvu jih bodo angeli odnesli, telo in dušo, v nebesa.

Mati Božja vztraja pri tem, da molimo h Gospodu, da bi ti dnevi ne prišli pozimi in da takrat ne bi bilo nosečih mater blizu poroda; kajti, če pridejo pozimi, bo hud mraz in umetnega gretja ne bo, matere pa ne bodo mogle roditi ob zdravniški pomoči.

Dala mi je dve milosti, ki ju pa nikakor ne smem razodeti. Tudi mi je dejala: “Ljudje naj ne iščejo znamenj in naj ne izgubljajo časa s tem, da bi odkrili datum.” To mi je rekla zato, kot je dejala, da je neki mož, ki napoveduje natančen datum tridnevne teme. Ko sem vprašal Devico o tej prerokbi, je samo rekla: “PAZI SE TISTIH, KI POSTAVLJAJO DATUME." NAJ NE BOMO POZORNI NA DATUME. Če bi vedeli za dan, bi ljudje samo čakali in se ne spreobračali za Božjo ljubezen.

Mati Božja mi je povedala, da bo tema trajala natančno 72 ur, in edini način šteti ure, bo s pomočjo mehaničnih ur, ker ne bo nobene elektrike.

Po čiščenju bo pomlad. Vse bo zeleno in vse bo čisto. Voda bo kristalno bistra, celo voda iz pip po hišah. Ne bo umazanije v vodi, niti v zraku, niti v reki.

Najlepša reč bo ta, da ljudje ne bodo živeli od poljedelstva in dela za preživetje, pač pa iz ljubezni in medsebojne podpore.

Najvažnejše, kar je storiti, da bi privedli do te spremembe je, da bi prišli do spreobrnenja in živeli v dobrodelnosti sedaj, danes, živeti v stanju posvečujoče milosti. Želo važno je osnovati bratske skupnosti, kjer je moč dobiti bratovsko pomoč. Dnevi teme bodo zelo hudi za samske ljudi in za starše družin z odraslimi otroki, ker bodo zunaj slišali njihove glasove.

Starši družin, posebno očetje, morajo učiti svoje sinove in hčere moliti. V urah teme bodo otroške molitve čudežne.


Dodatno sporočilo duhovnikom

Rad bi sporočilu dodal nekaj za duhovnike. Oni imajo odgovornost o teh dogodkih podučiti vse svoje župljane, jim dati moč in spreobrnenje in reči svojim župljanom, naj se ne boje. Imajo dolžnost odobriti sporočilo in se ne bati oznaniti ga, ker sporočilo je bilo razodeto mnogo prej mnogim svetim osebam, in ne smemo izgubljati še več časa s preziranjem sporočila. Zastaviti bi morali ves svoj trud in učiti ljudi spreobrniti se, moliti s Svetim Duhom. Tudi bi jih morali podučiti, da ne bi bili tako zaposleni z materialnimi dobrinami, z denarjem, oblastjo, delom, itd., ker to tega ni vredno.

Na isti način bi morali pridigati, kako se pripraviti na smrt. Važno je pridigati o poslednjih rečeh za človeška bitja: smrt, sodba, nebesa, pekel. Izrecno pridigati o zavesti za greh, posebno smrtni greh s smrtnimi posledicami. Gospod ima rajši, da se spreobračamo zaradi ljubezni, ampak, če je potrebno, tudi iz strahu pred kaznijo. Ne glede na to, On bo sprejel spreobrnenje vedno, ker nas ljubi in hoče naše zveličanje. Iz ljubezni ali iz strahu, edina reč, ki šteje je, da se predamo Njemu. Duhovniki imajo dolžnost voditi ljudi, posebno z zgledom svojega življenja in absolutne predanosti Kristusu.


VELIKO ZNAMENJE PRED URAMI  BRIDKOSTI

Pred veliko stisko bo znamenje. Na nebu bomo videli VELIK RDEČ KRIŽ in to nekega dne, ko bo nebo jasno in brez oblakov. Barva pomeni Jezusovo kri, ki nas je odrešila in kri mučencev, ki jih je izbral Bog za mučence v dnevih teme. Križ BO VIDEL VSAKDO: Kristjani, pogani, ateisti itd. in seveda vsi pripravljeni (s pripravljenimi ne razumite samo Kristjane, ker so ljudje, ki niso nikoli slišali Evangelija, ampak tudi tiste, ki imajo Božji glas v svetišču svoje zavesti), ki jih bo Bog vodil po Kristusovi poti. DOBILI BODO MILOST RAZLAGATI POMEN KRIŽA.


Kako je fr. David končno prišel do pisanja sporočila

Sporočilo Svete Device sem zapisal 11. septembra 1987, skoraj en mesec sem se temu upiral. Iskal sem ljudi, ki bi mi odsvetovali objaviti sporočilo, toda nihče ni. Tako sem šel k svojemu spiritualu in on mi je rekel naj ga zapišem, pa tega nisem storil.

11. septembra sem šel v San Antonio v Texasu, nekaj dni pred obiskom papeža Janeza Pavla II. zaradi priprave. Prijatelji so me vzeli s seboj v čenstohovsko svetišče. Tam sem molil pred izpostavljenim Najsvetejšim v kapelici. Okoli 11.40 sem začutil kot da mi Gospod pravi, naj grem od tam v glavno ladjo Cerkve (kapelica za Presveti Zakrament se nahaja ob strani glavne ladje). Tako sem šel in začel moliti rožni venec pred kipom Device iz Guadalupe. Bilo je 11.45, ko sem brez vsakega vzroka, dvignil svoje oči in zaznal, da kip oživlja. Kip mi je potem razodel neke zasebne reči o mojih prijateljih ter mi priklical v pozornost dejstvo, da še nisem opravil, kar je Ona od mene zahtevala. Potem mi je rekla: “Hočem, da zapišeš sporočilo, ki sem ti ga dala v Medžugorju, preden ga pozabiš. Hočem, da ga neseš škofu v potrditev.” Mislil sem, če je to, kar mi je povedala o prijateljih res, bom sporočilo zapisal, če ne, ne, ostal bom tiho. Govoril sem s prijatelji o tistem, kar mi je Sveta Devica povedala o njih, in bilo je resnično. Tako nisem imel nobenega opravičila več, sklenil sem pisati.

Dva tedna pozneje sem šel k škofu (škof John Joseph Fitzpatrick - sedaj v pokoju - škofija Brownsville v Texasu). Pokazal sem mu napisano v upanju, da ne bo verjel in ne odobril, pa se ni zgodilo. Rekel mi je: “David, te besede niso nove. To sporočilo ni tvoje in ne gre zadrževati ga. Je za cel svet, in jaz ti ne bom preprečeval objave. Bodi previden, ker vsakdo tega ne bo niti sprejel niti razumel. gotovo, tu ni nobenih doktrinalnih, duhovnih ali moralnih zmot.” (Fr. David nas izrecno posi, da bi prav razumeli - škof Fitzpatrick ni dal sporočilu svoje uradne podpore.)SPOROČILO - KATARZYNI SZYMON (stigmatizirana)
V KATOWICAH NA POLJSKEM - pred njeno smrtjo leta 1984
Klic - Julij 1993

“To ti pravim s svojimi usti, da se bo to, kar boš slišala, izpolnilo. Dan Božjega biča se bliža in kazen je zelo blizu. Samo vera in molitev lahko še spremenita potek dogodkov. Približuje se ON, ki bo sodil zemlji.

Prišel je čas za objavo, da bosta dva apostola Henoh in Elija po vsem svetu poučevala Sveto pismo. Nobeden, ki jima bo sledil, ne bo propadel.

Nekaj duhovnikov je, ki ne slavijo sv. maše v Olawi. V zadnjem trenutku bodo spoznali svojo zmoto in ošabnost. Hoteli bodo iti v Olawo... bosi! Šli bodo na sveti kraj prikazovanja Božje Matere, pa bodo umrli.

Pomlad bo dobra. Vendar napovedujem boj za obstanek za ljudi, ker bo poletna vročina tako močna, da se bodo reke posušile. Hude bolezni se bodo širile, ampak ozdravljenja ne bo. Ljudje bodo začeli umirati, reke se bodo posušile in pride velika lakota.

Pride mesec, ko se bodo kmetje peljali s svojimi stroji na polja - dan bo lep, sijalo bo sonce, ptice bodo pele - TEDAJ PRIDE VELIKA TIŠINA. Ptice bodo prenehale peti in potem pride dan kazni - SNEG IN HUD MRAZ. Po tovarnah bo vladala zmešnjava. Upravitelji bi še enkrat radi pognali stroje, vendar jih ljudje zapustijo in brat se bo bojeval proti bratu. Samo upravitelji bodo ostali na svojih mestih. Vsi zvonovi po vsej Poljski bodo zvonili, kot zvon ob spomeniku v Sygmuntu.

Na Bavarskem se BO NEHOTE SPROŽIL RAKETNI IZSTRELEK IN BO DOSEGEL ROMUNIJO.

Tema se bo spustila na deželo in veliko tarnanje... Angeli bodo vse tiste, ki ne verujejo v Jezusa in Mater Božjo, pijance in uživalce mamil, žene, ki so pobegnile in se ločile od svojih otrok, privezali z verigo.

ZEMLJA SE BO OSAMOSVOJILA in oni (hudobni) bodo vrženi v večno prekletstvo... Ampak o vsem se bo odločilo tistega dne, ko se bodo listi na drevesih posušili in z dreves ne pride več noben sadež.

Mesta na Poljskem, kot Szczecin in Gdansk, se bodo potopila, Wroclaw in Olawa bosta zravnana z zemljo; samo pepel se bo dvigal proti nebu - sam ogenj bo.

Obstaja kraj, ki ga je Marija izbrala, in tja bo poklicala svoje otroke, tiste, ki jo ljubijo; samo tisti bodo ostali pri življenju.

Reka Visla bo ogabno smrdela; smrad bo prihajal od človeških trupel; trupla bodo raztresena povsod po poljih in rekah. Epidemija nalezljive bolezni se bo razširila po vsej deželi. Na Poljskem bo ostalo samo malo število ljudi, tisti, ki jih je varoval Bog.

Poljska bo dobila veliko moč in kralj bo vladal deželi. Tisti narodi, ki so Poljsko trpinčili, bodo padli na kolena in prosili usmiljenja. Ti narodi bodo zopet postali pobožni.”


PREROŠTVO: Napoved treh temnih dni - Klic - Februar 1998

V Franciji so teologi obdelali doslej neznana besedila znane mistkinje MARIE- JULIE JAHENNY. Stigmatizirana vidkinja je umrla 4. marca 1941. V svojih zamaknjenjh je napovedala prvo in drugo svetovno vojno in za prihodnji čas “Rdečo revolucijo” v Franciji, kateri bo pet mesecev kasneje sledil upor v Rimu. Pozornost so vzbujale njene napovedi o treh temnih dnevih...

Bretanka s Kristusovimi ranami je v svojih doslej nerazširjenih videnjih napovedala vdor sovražnikov v sam vrh Cerkve, razkol, ponarejeno mašo, popoln polom klera in kazen, ki se konča v znanih treh dnevih teme...

Znana francoska mistkinja, vidkinja, stigmatiziranka in prerokinja je bila dolgo v središču najhujših preganjanj mnogih nasprotnikov iz duhovniškega in laiškega stanu in je pozneje prešla v pozabo. Brata Charbonnier sta zapisala mnoga besedila, ki jih je Marie-Julie v zamaknjenjih govorila. Zapisi Augusta Charbonnierja so potem izginili in se zopet našli leta 1972. Zapisi so izšli v knjigah Pierrja Roberdela okoli leta 1978. (gl. Klic 10/91 do 5/92).

Pred kratkim pa so našli še druge zapise, ki govore o stanju v Cerkvi v tem času.

V videnjih opisuje Kristus sovražnike Cerkve z besedami: “VSI BREZBOŽNI BODO ZBIRALI SVOJE SILE, DA BI SE MAŠČEVALI MOJI SVETI CERKVI. SMRAD POKVARJENOSTI SE BO ŠIRIL, IN MOJA SVETA CERKEV BO TRPELA TAKŠNO ZANIČEVANJE, DA BOSTA NEBO IN ZEMLJA PRELIVALA SOLZE...”

O vdoru sovražnikov v Cerkev: “VSE BODO SPRAVILI POD SVOJO OBLAST, IN TEDAJ BO VLADALA PROSTOST ZLA... DUHOVNIŠKA SLUŽBA BO POKRITA S SRAMOTO... MNOGI DUHOVNIKI GOJIJO V SVOJEM SRCU JEZO PROTI PAPEŽU...”

Marie-Julie je večkrat ponovila, DA BODO SOVRAŽNIKI VERE VDRLI GLOBOKO V SRCE CERKVE. “POVZROČALI BODO OGABNE ŠKANDALE IN NE BODO SE USTRAŠILI NITI NAJBOLJ PROSTAŠKIH OBREKOVANJ...”

Kristus je govoril o neki “OGABNI VERI”, kateri se bodo priključili mnogi škofje in duhovniki. “Pri pogledu na mnoge škofe, ki se bodo s svojo čredo vrgli v pekel, je Moje Srce smrtno ranjeno, kot v času Mojega pasijona...”

Kristus je 27. novembra 1902 govoril o “NOVI MAŠI”. “Apostoli, ki ne sledijo Mojemu Evangeliju, so začeli veliko delo. S svojimi zamislimi in pod vplivom sovražnika duš hočejo sestaviti mašo, KATERE BESEDE SO V MOJIH OČEH ZOPRNE. Ko neizogibno pride ura, ko bodo Moji duhovniki morali iti skozi preizkušnjo vere, jim bodo ta nova besedila maše vsilili...”

La Salette in Fatima igrata v sporočilih pomembno vlogo. Leta 1938 Kristus spomni Marie-Julie na Marijine besede v Fatimi, ki si jih ljudje “niso vzeli k srcu”.

“Številna prikazovanja Moje dobre Matere so delo Mojega Usmiljenja. Svojo Mater pošiljam v moči Svetega Duha, da bi opominjal človešto in rešil, kar se rešiti še da...

Dopustiti moram, da pride kazen na Zemljo, da bi rešil še mnoge duše, ki bi se sicer pogubile. Proti vsem križem, proti vsem trpljenjem in še bolj strašnim, ki se bo zgodilo, se ne smete upreti, marveč se morate za to Očetu v nebesih zahvaliti. VSE JE DELO MOJE LJUBEZNI. POZNEJE BOSTE RAZUMELI.

Priti moram v Svoji Pravičnosti, ker ljudje ČASA MOJE MILOSTI NOČEJO PRIZNATI. Ko ta kazen pridre na svet, TEDAJ ZAPRITE VAŠA VRATA IN OKNA... VAŠE OČI TEGA STRAŠNEGA DOGODKA NE SMEJO OSKRUNITI Z RADOVEDNOSTJO...

ZBERITE SE V MOLITVI PRED KRIŽEM... Prižgite blagoslovljene sveče, molite Rožni venec! Vztrajajte tri dni in dve noči! Molite, molite, molite, spreobrnite se in delajte pokoro! Ne spite kot apostoli na vrtu Oljske gore, kajti zelo blizu sem...”

V preroštvu, ki je bilo posredovano ljudem po Kristusu, je samo en dogodek v bodočnosti, ki je bil tako pogosto omenjen in opisan tako enako: TRIDNEVNA TEMA.

Kot rdeča nit se vleče njena napoved skozi številna sporočila in videnja. Presenetljivo je, da so se Cerkev in teologi do danes tako malo zanimali za bodočnost napovedan Božji poseg, kajti, DA BO ŠLO ZA BOŽJI POSEG, JE ZAGOTOVLJENO S KRISTUSOVIMI BESEDAMI IN BESEDAMI BOŽJE MATERE...
(Der Gefahrte, 2/96)PRIHAJAJOČE ČIŠČENJE (1) - Klic - Oktober 1992

Nič velikega se na zemlji ne zgodi, ne da bi Bog dogodek napovedal po svojih prerokih. O čiščenju govori Sveto pismo in mnogo prerokov v zgodovini Cerkve. Posebno veliko je prerokb iz novejšega časa.

Kaj pomeni čiščenje?

Čiščenje pomeni odstranitev vsega, kar vztrajno nasprotuje vzpostavitvi Božjega reda na zemlji - Božjega kraljestva, kjer naj bi bila “ena čreda in en pastir”, kjer naj bi vladal popolni Kristusov nauk, kjer bi Božji otroci lahko rasli v okolju s čisto naravo, zelenimi gozdovi, s čistim zrakom in s kristalnimi vodami... v okolju brez ideologij kot materializma, ateizma, humanizma, kvazi “krščanskih” sekt, drugovercev..., v okolju brez škodljive industrije, orožja, v okolju, kjer bo vladal Božji red, ne človeški, ki mu ga je navdahnil satan, sovražnik Boga in človeka.

USTVARITI SE MORAJO POGOJI NA ZEMLJI ZA KRISTUSOV DRUGI PRIHOD, NE V PONIŽNOSTI KOT NEKOČ AMPAK V SLAVI...

Že se je še bolj razvnel boj “med dobrim in zlim”, satan svojega vpliva in gospostva na zemlji ne bo dal prostovoljno iz svojih rok, krčevito se bo bojeval še za več plena, dokler se ne bo moral, z GOSPODOVIM PRIHODOM s svojim dokončnim plenom pogrezniti v ognjene globočine pekla... Na to čisto zemljo, z moralno in materialno neobremenjenimi ljudmi, bo prišel GOSPOD...

Splošni dogodki:

- Ne vojna med dvema silama, ampak MNOGOSTRANA VOJNA.
- Ne samo vojna, ampak tudi SVETOVNE REVOLUCIJE.
- Ne preprosto človeško narejeno splošno uničenje, ampak tudi OD BOGA POSLANO
ČIŠČENJE S KOZMIČNIMI ZMEŠNJAVAMI.
- Trajali bodo okoli ŠTIRI LETA.

Posamezni dogodki:

VES SVET BO VPLETEN V BOJ. Edinstveno znamenje je v NOTRANJEM RAZPADU ZAHODNIH DEMOKRACIJ in INVAZIJ ARABSKIH SIL V ZAPADNO EVROPO.

Vlogi ZDA in SZ na začetku nista jasni. ZDA bi mogle biti vpletene na Daljnem (ali Bližnjem) vzhodu, doma ali na obeh krajih hkrati. SZ bi sprva mogla ne vplesti se, medtem pa bi ščuvala arabski svet, ali pa bi bila vpletena v Sibiriji.

Državljanjske vojne v Zapadni Evropi. Preganjanje Cerkve; papež zapusti Rim in umre v egzilu; v Rimu bo ustoličen protipapež; Katoliška Cerkev bo razcepljena, brez vodstva in popolnoma dezorganizirana. Komunizem bo zmagovit. Muslimani napadejo Evropo in storijo neštevilne strahote.

Na Zapadu pa se Kristjani nekako zberejo okoli nekega nepričakovanega voditelja, vojaškega oficirja kraljeve krvi, toda njihove možnosti se zdijo zelo majhne.

Začnejo se naravne motnje: poplave, suše, lakote.

Komet se približa zemlji: Cela gorovja se odprejo; ogromni valovi požrejo nižje ležeče dežele; kamenje pada z neba; smrtna megla zastrupi ozračje. Dve tretjini ali tri četrtine človeštva bo izbrisanega.

Sile zla zadene pretres. Krščanski princ vodi svojo rastočo armado v boj in dobiva zmago za zmago. V Zahodni Nemčiji zlomi nemško-rusko armado. Komunizem se povsod širi. Muslimani so vrženi nazaj v morje. Vojno nosi v Afriko in na Srednji Vzhod, kjer arabske sile doživijo smrtni polom. Sedaj šele, če ne preje, pridejo ameriške čete na pomoč zapadnoevropskim.

Rusija in Kitajska se spreobrneta h katolištvu, prav tako muslimani. Vsi ne-Katoličani se vrnejo k Materi Cerkvi. Izbran je sveti papež, ki izkazuje veliko trdnost in on vzpostavi prejšnjo disciplino v Cerkvi.

Vsi narodi Zapadne Evrope se združijo v nov Rimski imperij, in sprejmejo za svojega kralja velikega krščanskega princa, ki je izbran od Boga, ki bo delal z roko v roki s papežem. Triumf Katoliške Cerkve je splošen.

VES SVET UŽIVA DOBO POPOLNEGA MIRU IN ŠE NEDOŽIVETEGA NAPREDKA V MEDSEBOJNI LJUBEZNI IN SPOŠTOVANJU MED LJUDMI IN NARODI.

Veliki mir bo trajal do prihoda antikrista.

______________________________________________________________________

Vse prerokbe se morajo skladati s Svetim pismom in Kristusovim naukom. Skladati se morajo s tradicionalnim naukom Cerkve in iz njih mora izhajati občutek, da Bog čaka do zadnjega diha na naše spreobrnenje in da nihče ni obsojen, dokler živi. Ne poznamo pa ne ure ne dneva ne za našo smrt ne za druge dogodke.

Zasebna razodetja ne spadajo v obseg katoliškega nauka, ki jih Katoličani morajo verovati. Sicer pa je neizpodbitno dejstvo, da Bog mnogokrat govori po svojih služabnikih na NEDOUMLJIV način. Mnoge katoliške pobožnosti so osnovane na zasebnih razodetjih: rožni venec, Presveto Srce, skapularji, Fatimska Mati Božja... Razodetja so bila v vseh stoletjih do današnjega dne, ko se množijo - kot vedno pred velikimi dogodki.


VAŽNOST PREROKB

Prerokbe so za našo vzpodbudo. Osvetlijo mnoge probleme, svarijo nas pred napakami, pripravijo nas na nevarnosti, ki prihajajo in so manifestcija Božje moči. Sočasno so opogumljanje in tolažba. Sedanja kriza Cerkve je bila že dolgo prerokovana, ampak končna zmaga krščanskih sil je tudi napovedana, to je vzpodbuda in je tolažba.

REFORMACIJA v 16. stoletju, takoimenovana DOBA PROSVETLJENSTVA v 18. stoletju in NASTANEK DEMOKRACIJ v 20. stoletju so bile napovedane in imenovane “SMRTNE ZMOTE”. PROSVETLJENJE, to je dejstvo, je bilo opisano kot DOBA DUHOVNE TEME; to je danes razvidno samo po sebi. VSTANEK LJUDSKE SILE (včasih v prerokbah imenovana “četrto stanje”) je bil določen kot NASPROTEN NARAVNEMU REDU PO BOŽJI VOLJI in rečeno je bilo, da se bo KONČALO V KAOSU, ANARHIJI IN KRVOPRELITJU. In že smo globoko v tem stanju; po vsem svetu je splošen upor proti avtoriteti in malo je dvoma kako se bo izteklo.

Tako je bilo mnogo reči, na katere danes velika večina ljudi gleda kot na najvišje vrednote, razglašenih za ZMOTE. Čisto mogoče je, da so na mnoge izmed nas moderne ideje tako vplivale, da nam je bilo težko sprejeti, kar so te prerokbe govorile. Ampak to je drugo vprašanje, ker prerokbe ne vprašujejo po naših soglasjih, enostavno nas svarijo in opisujejo dogodke, ki, ko se nekoč zgodijo, nas prisilijo k soglasju. Posedujemo zmožnost izbire med dobrim in hudim, med resnico in zmoto, med Bogom in satanom - privilegij, ki ga nižje živali ne posedujejo.

Ni komentarjev:

Objavite komentar