Translate

sreda, 22. avgust 2012

OČIŠČENJE in BLAGOSLOV - vseh PREDNIKOV, mojega ŽIVLJENJA in PODROČIJ, kjer ŽIVIMZa OČIŠČENJE in BLAGOSLOV
vseh PREDNIKOV, mojega ŽIVLJENJA
in PODROČIJ, kjer ŽIVIM


Sledečih 5 tabel vam pomaga prečistiti vaš ROD do prve generacije, vaše življenje po mesecih, tudi v prenatalnem obdobju ter področja, v katerih živite.

Za vsak rod, obdobje življenja, leto ali mesec ter za področja, kjer živite, se moli molitev, kot je navedena v tabeli.


Tabelle1 – TABELA 1

FAZE MOJEGA ŽIVLJENJA


A
B
C
1
Faze moga života/Phasen meines Lebens                 
FAZE MOJEGA ŽIVLJENJA                                                      
Seite 4
2

3
Gdje su reakcije napisat "-" ili kratki opis reakcija; gdje je mir stavit "+"
4
Wo Sie Reaktionen fühlen ein "-" vermerken oder kurz Beschreiben; wo Sie Frieden spüren ein "+" vermerken
KJER SO NEGATIVNE REAKCIJE, NAPIŠEMO ALI KRATEK OPIS REAKCIJE;
KJER OBČUTIMO MIR, označimo z +
5
1. Moje zečeće/Empfängnis / MOJE SPOČETJE
6

7
2. Vrijeme u majčinoj utrobi/Zeit im Unterleib / ČAS V MATERNICI:
8
    Linarni mjeseci/Schwangerschaftsmonate / Po mesecih:
9
    1.
10
    2.
11
    3.
12
    4.
13
    5.
14
    6.
15
    7.
16
    8.
17
    9.
18
   10.
19

20
3. Moje Rođenje/meine Geburt / MOJE ROJSTVO
21

22
4. Prva godina života/Das 1. Lebensjahr / PRVO LETO ŽIVLJENJA/po mesecih:
23
    1.
24
    2.
25
    3.
26
    4.
27
    5.
28
    6.
29
    7.
30
    8.
31
    9.
32
   10.
33
   11.
34
   12.
35

36
 Za vsak označeni čas molimo:

GOSPOD, PROSIM TE, NAJ BO ČAS (obdobje) ZA KATEREGA PROSIM, BLAGOSLOVLJEN:
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA OČETA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SINA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SVETEGA DUHA
- PO PRIPROŠNJI MATERE MARIJE. AMEN.37 
Gospodine molim te, neka (vrijeme za koje molimo) bude blagoslovjena:
38
U ime i na slavu Boga Oca
39
U ime i na slavu Boga Sina
40
U ime i na slavu Boga Duha Svetoga
41
Po zagovoru Majke Marije, AMEN!
42

43
Ich bitte Dich Herr, das (die Zeit für die wir beten) gesegnet sein mögen:
44
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Vater
45
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Sohn
46
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Hl. Geist
47
Durch die Fürbitte der Mutter Marija, AMEN!
48


Tabelle2  TABELA 2

LETA MOJEGA ŽIVLJENJA


A
B
C
1
Godine moga života/weitere  Lebensjahre            /
LETA MOJEGA ŽIVLJENJA                                                            
Seite 5
2

3
Gdje su reakcije napisat "-" ili kratki opis reakcija; gdje je mir stavit "+"
4
Wo Sie Reaktionen fühlen ein "-" vermerken oder kurz Beschreiben; wo Sie Frieden spüren ein "+" vermerken
KJER SO NEGATIVNE REAKCIJE, označimo z ALI NAPIŠEMO KRATEK OPIS REAKCIJE;   KJER OBČUTIMO MIR, označimo z +
5
2.
6
3.
7
4.
8
5.
9
6.
10
7.
11
8.
12
9.
13
10.
14
11.
15
12.
16
13.
17
14.
18
15.
19
16.
20
17.
21
18.
22
19.
23
20.
24
21.
25
22.
26
23.
27
24.
28
25.
29
26.
30
27.
31
28.
32
29.
33
30.
34
40.
35
50.
36
60.
37
70.
38
80 do danas/bis heute  /  DO DANES
39

Za vsak označeni čas molimo:

GOSPOD, PROSIM TE, NAJ BO ČAS (obdobje) ZA KATEREGA PROSIM, BLAGOSLOVLJEN:
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA OČETA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SINA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SVETEGA DUHA
- PO PRIPROŠNJI MATERE MARIJE. AMEN.
40 
Gospodine molim te, neka (vrijeme za koje molimo) bude blagoslovjena:
41
U ime i na slavu Boga Oca
42
U ime i na slavu Boga Sina
43
U ime i na slavu Boga Duha Svetoga
44
Po zagovoru Majke Marije, AMEN!
45

46
Ich bitte Dich Herr, das (die Zeit für die wir beten) gesegnet sein mögen:
47
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Vater
48
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Sohn
49
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Hl. Geist
50
Durch die Fürbitte der Mutter Marija, AMEN!Tabelle3  - TABELA 3  

GENERACIJE MOJEGA RODU


A
B
C
1
Generacije moga roda/Generationen meines Stammes     / GENERACIJE MOJEGA RODU                                                                    
Seite 1
2

3
Gdje su reakcije napisat "-" ili kratki opis reakcija; gdje je mir stavit "+"
4
Wo Sie Reaktionen fühlen ein "-" vermerken oder kurz Beschreiben; wo Sie Frieden spüren ein "+" vermerken
KJER SO NEGATIVNE REAKCIJE, označimo z ALI NAPIŠEMO KRATEK OPIS REAKCIJE;   KJER OBČUTIMO MIR, označimo z +
5
po ocu/väterlicherseits
PO OČETU
Generacije/Generationen
GENERACIJE
po majci/mütterlicherseits
PO MATERI
6

1 - roditelji/Eltern/ STARŠI


2 - djedovi i bake/Großeltern/DEDKA, BABICI


3 – PRADEDKA, PRABABICI


4 - ……….

10 

5

11 

6

12 

7

13 

8

14 

9

15 

10

16 

11

17 

12

18 

13

19 

14

20 

15

21 

16

22 

17

23 

18

24 

19

25 

20

26 

30

27 

40

28 

50

29 

100

30 

200

31 

300

32 

400

33 

500

34 

1000

35 

praroditelji/Ureltern
PRASTARŠI

36 
 Za vsak označeni rod molimo:

GOSPOD, PROSIM TE, NAJ BODO ŽIVLJENJA TEGA RODU (ali TEH RODOV), BLAGOSLOVLJENA:
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA OČETA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SINA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SVETEGA DUHA
- PO PRIPROŠNJI MATERE MARIJE. AMEN.37 
Gospodine molim Te, nek životi ove generacije (ovih generacija) bude blagoslovjen:
38
U ime i na slavu Boga Oca
39
U ime i na slavu Boga Sina
40
U ime i na slavu Boga Duha Svetoga
41
Po zagovoru Majke Marije, AMEN!
42

43
Ich bitte Dich Herr, das das Leben dieser Generation (dieser Generationen)
44
gesegnet sein möge:
45
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Vater
46
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Sohn
47
Im Namen und zu Ehre Gott, dem Hl. Geist
48
Durch die Fürbitte der Mutter Marija, AMEN!
49


Tabelle4  - TABELA 4 

PODROČJA, KJER ŽIVIM I


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

1
PODRUCJE GDJE ZIVIM I / GEBIET AUF DEM ICH LEBE I   /  PODROČJA, KJER ŽIVIM I


2
Gdje je nesto poznato stavit "+" ako je poznata godina/wo was bekannt ist "+" vermerken eventuell das Jahr
KJER NAM JE KAJ ZNANEGA, označimo z +, ČE POZNAMO LETO, označimo z +
3

A: POGANSKIH HRAMOVI  A: GÖTZENTEMPEL                              B: ANTI-BOZIJI-SISTEMI / B:ANTI-GOTTES-SYSTEME
A: POGANSKA SVETIŠČA
B: PROTI-BOŽJI SISTEMI                                                     B:
4
Stoljeca/ Jahrh.
STOLETJE
1.Rimski/ Römisch
1. RIMSKA
SVETIŠČA
2.Keltski/ Keltisch
2. KELTSKA
SVETIŠČA
3.Etruscani/ Trusten
3. ETRUŠČANSKA
SVETIŠČA
4.Germanski/ Germanisch
4. GERMANSKA
SVETIŠČA
5.Ostali/ Sonstige
5. OSTALA
SVETIŠČA
6.Sekte/ Sekten
6. SEKTE
7. Kommunismus
7. KOMUNIZEM
8.Nationalsozialismus
8. NACIONALIZEM
9. Ostali / Sonstige
9. OSTALI
SISTEMI
5
21

6
20

7
19

8
18

9
17

10
16

11
15

12
14

13
13

14
12

15
11

16
10

17
9

18
8

19
7

20
6

21
5

22
4

23
3

24
2

25
1

26
stari zavjet Altes Testam.
STARA ZAVEZA

27

28
postank svijeta istocni grijeh-Entstehung der Welt /Erbsünde

NASTANEK SVETA

IZVIRNI GREH


29

30

31

33
Gospodine, molim Te, neka sva događanja (navest vrijeme) na ovom području budu blagoslovjena:


34
GOSPOD, PROSIM TE, NAJ BODO VSI DOGODKI IN DOGAJANJA (navedemo čas dogajanja) NA TEM PODROČJU BLAGOSLOVLJENI:
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA OČETA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SINA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SVETEGA DUHA
- PO PRIPROŠNJI MATERE MARIJE. AMEN.

U ime i na slavu Boga Oca, u ime i na slavu Boga Sina, u ime i na slavu Boga Duha Svetoga po zagovoru Majke Marije, AMEN!3536
Ich bitte Dich Herr, das alle Geschehnisse (Zeit angeben) auf diesem Gebiet gesegnet sein mögen: Im Namen und zu Ehre Gott, dem Vater,37
im Namen und zu Ehre Gott dem Sohn, im Namen und zu Ehre Gott dem Hl. Geist, durch die Fürbitte der Mutter Marija, AMEN!38Tabelle5 – TABELA 5 

PODROČJA, KJER ŽIVIM II


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

1
PODRUCJE GDJE ZIVIM II / GEBIET AUF DEM ICH LEBE II
PODROČJA, KJER ŽIVIM II


2
Gdje je nesto poznato stavit "+" ako je poznata godina/wo was bekannt ist "+" vermerken eventuell das Jahr
KJER NAM JE KAJ ZNANEGA, označimo z +, ČE POZNAMO LETO, označimo z +
3

Katastrofe na području gdje živim/Kastrophen auf dem Gebiet auf dem ich lebe
KATASTROFE NA PODROČJU, KJER ŽIVIM
4
Stoljeca/ Jahrh.
STOLETJE
10.
Ratovi 
Kriege
10. 
VOJNE
11. 
Logori/
Konzentr.
lager
11. KONCEN
TRACIJ
SKA TABORI
ŠČA
12. Bojno polje/ Kampfs
plätze
12. 
BOJNA POLJA
13. Nasilne smrti/Hin-richtungen
13. NASILNE SMRTI
14. Silovanja/ Vergewal-tigungen
14. 
POSIL
STVA
15. Mučenja/ Folter
ungen
15. MUČEN
JA
16. Potresi/ Erdbeben
16. POTRESI
17. Požari/ Feuer
17. POŽARI
18. Poplave/ Übersch
wemm.
18. 
POPLAVE
19. Epide
mije Epide
mien
19.
EPIDE
MIJE
20. Glad/ Hunger
20. LA
KOTA
21. 
Nasilne seobe
/Vertrei
bungen
21.
NASIL
NE
SELI
TVE

5
21

20

19

18

17

10 
16

11 
15

12 
14

13 
13

14 
12

15 
11

16 
10

17 
9

18 
8

19 
7

20 
6

21 
5

22 
4

23 
3

24 
2

25 
1

26 
stari zavjet Altes Testam.
STARA ZAVEZA

27

28
postank svijeta istocni grijeh-Entstehung der Welt /Erbsünde
NASTANEK SVETA/
IZVIRNI GREH

29

30

31

33
Gospodine, molim Te, neka sva događanja (navest vrijeme) na ovom području budu blagoslovjena:


34
GOSPOD, PROSIM TE, NAJ BODO VSI DOGODKI IN DOGAJANJA (navedemo čas dogajanja) NA TEM PODROČJU BLAGOSLOVLJENI:
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA OČETA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SINA
- V IMENU IN NA SLAVO BOGA SVETEGA DUHA
- PO PRIPROŠNJI MATERE MARIJE. AMEN.

U ime i na slavu Boga Oca, u ime i na slavu Boga Sina, u ime i na slavu Boga Duha Svetoga po zagovoru Majke Marije, AMEN!35


36
Ich bitte Dich Herr, das alle Geschehnisse (Zeit angeben) auf diesem Gebiet gesegnet sein mögen: Im Namen und zu Ehre Gott, dem Vater,37
im Namen und zu Ehre Gott dem Sohn, im Namen und zu Ehre Gott dem Hl. Geist, durch die Fürbitte der Mutter Marija, AMEN!38


Ni komentarjev:

Objavite komentar